YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bir gözyaşı dağı: Uhud
Bir gözyaşı dağı: Uhud
11 Temmuz 2014 19:45
Gün battı mı Uhud'u bir hüzün kaplar.. Gece miski andıran şehid kokusu yayılır etrafa. Orda yaşanılan hadiseler gelir akla. Gözlerden yaşlar süzülür…

Hani dili olsa da konuşsa derler ya Uhud da öyle. Uhud (Zu Ayn) Medine'den yürüyerek bir saat ötede bir dağ... Sair dağlardan munfasıl ve tek başına olduğu için Uhud deniyor ona. Efendimiz “Uhud bizi sever, biz de onu severiz” buyururlar... Biliyorsunuz Kureyşliler Bedr Gazasında ummadıkları bir mağlubiyet alırlar. Başta Ebu Cehil olmak üzere küfür önderleri katledilir. Bunu hazmedemez inadına kin tutarlar. Kârlı bir ticaret yapıp parayı bulunca, 3 bin kişilik bir ordu toplar, yola çıkarlar. Yedi yüzü zırhlıdır, iki yüz atları, üç bin develeri vardır. Hazret-i Abbas Mekke'den gizlice bir mektup yollayıp müminleri haberdar eder. Sayıları ve silahları hakkında malumat verir tafsilatıyla.

Sahabeler meydan savaşı ister

Server-i kainat Medine içinde bir savunma harbi yapmaktan yanadır. Böylece müşrikleri bilmedikleri sokaklara çekecek, daha az zayiat verecek arkalarını sağlama alacaktırlar. Bedr'e katılamayan gençler heyecanlanır meydan savaşı yapmayı arzularlar. Efendimiz de ekseriyetin reyine uyar. Zırhını giymek için hane-i saadetlerine girerler. Efendimiz üç sancak hazırlatırlar

Biri Allah'ın aslanı Ali bin Ebi Talib'e verirler. Birini Useyyid bin Hudayr'a, birini Umeyr oğlu Musab'a 900 kişi ile yola çıkarlar. Ancak 300 münafık Uhud'dan geri döner onları yalnız bırakırlar. Efendimiz Okçular tepesine 50 okçu bırakırlar. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i emir tayin eder ve altını çize çize emr buyururlar. “Yerinizden asla ayrılmayın, ganimet toplasak da, katledilsek de. Velev ki kuşlar gelip cesetlerimizi gagalasalar bile! Önce tam bir galibiyet.

Ebu Dücane kılıcının hakkını verir, Hamza destan yazar, Hanzala hayran bıraktırır. Kureyş safları bozulur, ağırlıklarını bırakıp kaçmaya başlarlar. Okçular heyecana kapılır, Abdullah bin Cübeyr'in ikazlarına rağmen meydana dalarlar. İşte Halid bin Velid bunu beklemektedir. Yanındaki süvarilerle dağı dolanır, Müslümanlar iki ateş arasında kalırlar. Büyük bir kargaşa yaşanır güzide sahabeler şehid olurlar. Efendimiz beş on sahabe ile dağa çıkar, sırtlarını bir mağara ağzına verir, dişe diş vuruşurlar. Hazreti Sa'd bin Vâkkas muhteşem bir okçudur, okunu iğnenin deliğinden geçirir, attığını vurur, vurduğunu yıkar. Efendimiz ok verir “at ya Sa'd” buyururlar.

Müşrikler de müminleri ok yağmuruna tutarlar. Talha bin Ubeydullah bakar bir ok Efendimize doğru geliyor tereddütsüz elini uzatır. Avucu paramparça olur. Übeyy bin Halef efendimizi öldürmek için and içmiştir. Fırsatını bulunca saldırır. Efendimiz bırakın gelsin buyurur, ona koltuk altından vururlar. Yara almamış, kanı akmamıştır ancak telaşlanır,“Muhammed vurduysa helak olurum, onun Allahı beni yaşatmaz” der. Hakikaten öyle olur, sabaha kadar bağırır, debelenir. Mekke'ye dönerken serf denilen mevkide canı çıkar.

Müşrikler Efendimizi taş yağmuruna tutarlar. Mübarek dudaklarını patlar, inci dişleri kırılır ve nurlu alınlarını kanar. Efendimiz o zor anlarda bile ellerini açar; “Ya Rabbi sen kavmimi mağfiret eyle. Bilmiyorlar! Bilseler böyle yapmazlar.” Yüzü suyu hürmetine Kainatın yaratıldığı serverin yüzü kan içinde. Elleriyle silerler eğer tek damla yeryüzüne düşse. Azap iner kafirler üstüne.

O gün Uhud'da yetmiş şehit verilir. Meydana sükunet gelince Hazret-i Ali kalkanı ile su getirir. Efendimiz abdest alır, öğle namazlarını kılarlar. Fatıma validemiz bakarlar efendimizin yaralarından kan akıyor, hasır yakıp yapıştırır. Müşrikler bir fersah kadar çekilmiş, Efendimiz büyük ateşler yaktırır ki mesaj açıktır. “Buradayız, gelin, dövüşelim, cesaretiniz varsa!” Müslümanlar ikinci bir cengi kaldıracak halde değildirler aslında. Gelgelelim Kureyşlilerin yüreğine bir korku düşer, vururlar Mekke yoluna. Resulullah şehidlerin yanına gelir “Bunların Allah yolunda maktul olduklarına ben şahidim. Hak teâlâ kıyamet gününde onu kabrinden şu halde çıkarır ki yarısından al kanlar akıyor. Misk gibi kokuyor.” 

 

TÜRKİYE GAZETESİ

 

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler