YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ağırlaştırılmış müebbet hapis nedir, Nasıl uygulanır?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis nedir, Nasıl uygulanır?
03 Aralık 2015 11:28
Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken, arkadaşı Fatih Gökçe'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Peki Ağırlaştırılmış müebbet hapis nedir?

5237 sayılı türk ceza kanununun 47.maddesine göre :" hükümlünün hayatı boyunca devam eder.kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir."

5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazi hakkinda kanunun 25.maddesinde yazıldığı gibi çektirilir.

Madde aşağıdadır;

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı

madde 25.- (1) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:
a) hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.

b) hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

c) risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

d) hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.
e) hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.
f) hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

g) hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

h) hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

ı) hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır.

Ancak, uygulamada 30 yılını iyi halli olarak geçirirse şartlı tahliyeden (koşullu salıverilme) yararlanır.
İnfaz kanunun ilgili maddesi aşağıdadır :

Koşullu salıverilme
madde 107.- (1) koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.

(2) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Hukukcu olmayan birinin gozuyle bakıldığında biraz da yamularak şu hesaba gelen hapis cezasıdır:

50 adam öldürme, 42 tecavüz, çocuk pornosu, uyuşturucu kaçakçılığı, kadın ticareti, 120 gasp ve kapkaç, 15 çocuk kaçırma suçu = idam + 480 yıl hapis

idam cezası uygulanmadığı için..

= ömür boyu müebbet ağır hapis
iyi hal...

= 30 yılda şartlı salıverme

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler