YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Açığa alınma nedir? Açığa alınma nasıl olur?
Açığa alınma nedir? Açığa alınma nasıl olur?
01 Ağustos 2016 17:10
Birçok memur açığa alındı. Kamu görevinde olan memurların bazısı açığa alındı, görevden atılanlar, uzaklaştırılanlar da var. Memurlukta açığa alınma nedir? Açığa alınma nasıl olur? Açığa alınan memur maaş alınır mı? Açığa alınma şartları nedir?

Memurların birçoğu bugünlerde açığa alınıyor. Açığa alınan memurların sayısı her geçen gün artıyor. Memurla ilgili birçok uzaklaştırma şekli bulunuyor. Açığa alınma da bunlardan bir tanesi. Memurun açığa alınması nedir? Memur nasıl açığa alınır? Memur açığa alınınca maaşı kesilir mi? Açığa alınan memura ne olur?

Devlet memurları Kanunu’nun 137-145. açığa alınma şu şekilde tanımlanmaktadır. Açığa alama görevi başında kalmasında sakınca görülecek "devlet memurları" hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olarak tanımlanmaktadır. Açığa alınmanın memuriyetten atılma ile karıştırılmaması gerekir. Açıktan alınmada soruşturma devam eder ve kesintili de olsa maaş alınmaya devam eder. Açığa alınınca ne olur? Sorusu ile Açığa alınan personel maaş alır mı? Açığa alınan memurun maaşı nasıl hesaplanır? kaç lira maaş alır? Sorularının cevabını haberin devamında bulabilirsiniz.

AÇIĞA ALINMA NE ANLAMA GELİR

Açığa alınma son birkaç gündür gündemdeki yerini koruyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devlerin tüm kadrolarında açığa alınmalar devam ediyor. Açığa alma ne anlama geliyor? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet memurları Kanunu’nun 137-145. açığa alınma şu şekilde tanımlanmaktadır. Açığa alama görevi başında kalmasında sakınca görülecek "devlet memurları" hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Kamuoyunda açığa alınma ya da el çektirme olarak bilinmesine karşın mevzuatta böyle tarif edilmemiştir. Açığa alma, memuriyetten atılma uygulaması ile karıştırılmamalıdır. Açığa alınan memurun memuriyet hayatı biter şeklindeki yorumalar yanlış olarak tabir edilmektedir. Açığa alınan personelin işten atılarak memuriyet hayatı bitmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

AÇIĞA ALMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR – DEVAM EDER VE BİTER

Açığa alma, devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırma şayet bir disiplin kovuşturması kapsamında yapılıyorsa soruşturma ve uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir, ceza kovuşturması kapsamında yapılıyorsa görevden uzaklaştırmaya yetkili amir (bu amir aynı zamanda müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir'dir) ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir.

AÇIĞA ALINAN MEMUR – PERSONEL MAAŞ ALIR MI?

Açığa alınan, görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının (maaşlarının) 2/ 3'ü ödenir ve bu memurlar kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Görevine geri döndüğünde bu süreç içerinde Maaşından kesilen 1/3'lül tutar/ tutarlar faiziyle birlikte ödenir.

AÇIĞA ALINAN KAMU PERSONELİ GÖREVİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ? 

Darbe girişimi sonrası açığa alınan kamu personelleri görevlerine geri dönebilirler mi?  Darbe girişimi sonrası kamuyu sarsan uzaklaştırma kararları devam ediyor. Tüm kamu kurumalarında Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ile ilişkisi saptanmış memurlar açığa alınmaya devam ediliyor. Açığa alınan  kamu personeli görevine devam edebilir mi? Süreç nasıl işler?

AÇIĞA ALIMA 10 İŞGÜNÜ İÇİNDE SORUŞTURMA

Açığa alınan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırma şayet bir disiplin kovuşturması kapsamında yapılıyorsa soruşturma ve uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir.

AÇIĞA ALINAN KAMU PERSONELİ GÖREVE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

Açığa alınan kamu personeli ceza kovuşturması kapsamında yapılıyorsa görevden uzaklaştırmaya yetkili amir (bu amir aynı zamanda müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir’dir) ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir.

AÇIĞA ALINAN KAMU PERSONELİNİN MAAŞI KESİLİR Mİ?

Açığa alınan kamu personelinin görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının 2/ 3’ü ödenir ve bu memurlar kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Görevine geri döndüğünde bu süreç içerinde Maaşından kesilen 1/3’lül tutar/ tutarlar faiziyle birlikte ödenir.

görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan memurlara soruşturmaları tamamlanana kadar maaşlarının üçte ikisi ödenmeye devam edilecek.

Eksik maaş uygulamasının başlamasından sonraki aybaşı itibariyle çalışanların primleri de eksik yatmaya başlanacak.

Aynı şekilde açığa alınan polis ve TSK mensuplarının, yıpranma payı yüzde 50 eksik uygulanacak. Yıpranma payı hakkı olan diğer kamu çalışanlarına ise açıkta oldukları dönem boyunca söz konusu hak verilmeyecek. Soruşturmalar sonucunda göreve iade edilenlerin hak kayıpları telafi edilecek.

Kamu çalışanlarıyla ilgili açığa alma ve soruşturmalar tüm hızıyla sürerken memurlar halen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin dışında bulunuyor. OHAL kapsamındaki ilk kararname 23 Temmuz'da çıkarıldı. İlk kararnamedeki maddi hata sonucu, memurlar kapsam dışı bırakıldı. 27 Temmuz'da çıkarılan KHK'de bu durum düzeltilmek istendi. Ancak bu kez de, atıf yapılan ilk kararnamenin tarihi 23 Temmuz yerine 22 Temmuz yazıldı. Bu durumda memurlar yine kapsam dışında kalmış oldu. Bu nedenle de memurlarla ilgili yeni bir düzeltmenin yapılması bekleniyor.

 

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler