YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
3 uzman yardımcısı alınacak...
3 uzman yardımcısı alınacak...
28 Aralık 2009 11:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sınavla 3 iş sağlığı ve uzman yardımcısı alınacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sınavla 3 iş sağlığı güvenliği uzman yardımcısı alacak.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü elektrik, elektrik- elektronik, makine, bilgisayar ve fizik mühendisleri arasından olmak üzere 3 iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı kadrolarına, atama yapılmak üzere klasik usulde yazılı sınav yapacak.

Sınav, 27 Ocak 2010 tarihinde saat 9.30'da Ankara Emek'te İnönü Bulvarı numara 42 adresinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için, her iki sınavdan en az 70 puan almış olmaları istenecek.

Sınava ÖSYM tarafından 2008 veya 2009 yılı (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 8, 110 Puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış, yabancı dil sınavında 35 soruya doğru cevap vermiş veya (Değişik 20.10.2009/27382 Sayılı R.G) son beş yıla ait KPDS'den 70 ve üzeri puan almış adaylar katılabilecek.

Ayrıca adaylarda, üniversitelerin 4 yılı süre ile mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki 4 yılı süreli fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmaları şartı aranacak.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak, başvuranların sayısının her boş kadro için 20 aday, toplam 60 adaydan fazla olması halinde en yüksek puan alan adaydan başlanılmak üzere 60 aday sınava çağrılacak.

Sıralamada en sondaki aday ile aynı puanı olan diğer adaylarda sınava çağrılacak.

Başvurular 28 Aralık 2009 tarihinden itibaren, 11 Ocak 2009 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yapılacak.
        
AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI
         
Bu arada Karamanoğlu Mehmetbey, Afyon Kocatepe, Hacettepe, Akdeniz, Trakya, Uludağ, Muğla Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlükleri muhtelif  muhtelif birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Karaman'a bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü devamlı statüde 2 profesör alacak.

Rektörlük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üretim yönetimi ve pazarlama, Sağlık Yüksekokulunun ise hemşirelik bölümü için 1'er profesör alımında bulunacak.

Dosya inceleme sonuçları üniversitenin ''www.kmu.edu.tr'' adresinden ilan edilecek.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
         
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rekütörlüğü, Mimarlık Fakültesinin Bölge Planlama anabilim dalı için daimi statüde 1 profesör alacak.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
         
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ise Tıp Fakültesinin tıbbi farmakoloji, Veteriner Fakültesinin Hayvan Bes.ve Bes.Hastalıkları bölümünde istihdam edilmek üzere devamlı statüde 1'er profesör alımında bulunacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
         
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü akademik kadroları için doçent, yardımcı doçent ve profesör alacak.

Ayrıntılı bilgi Hacettepe Üniversitesinin http://www.hacettepe.edu.tr Web sayfasının duyurular kısmından temin edilebilecek.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
         
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesinin Cerrahi Tıp Bilimleri  için 1 profesör, Mühendislik Fakültesinin Gıda Mühendisliğine 1 doçent,Su Ürünleri Fakültesinin  Su Ürünleri Temel Bilimleri için 1 profesör, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun antrenörlük eğitimi için 1 profesör alımında bulunacak.

Alınacak olan profesör ve doçentler daima statüde olacak.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
         
Trakya Üniversitesi de devamlı statüde profesör ve doçent alacak.

Buna göre Tıp Fakültesinin kardiyoloji ve iç hastalıkları bölümlerinde istihdam edilmek üzere 2 profesör ve 2 doçent alınacak.

Rektörlük Fen Edebiyat Fakültesinin Genel Türk Tarihi, Mütercim tercümanlık (Almanca-İngilizce) bölümleri için 1 profesör, 2 doçent, Eğitim  Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknik Eğitimi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlama ve Ekonomik, Eğitim Programı ve Öğretim, Eğitimde ölçme ve Değerlendirme, İngiliz Dili Eğitimi, Matematik ve Müzik eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim İş Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi bölümleri için 10 profesör, 11 doçent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi içinse 2 profesör ve 1 doçent alımında bulunacak.
        
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Tıp, Ziraat, Fen Edebiyat, İlahiyat ve Hukuk Fakültelerinin muhtelif birimlerinde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Buna göre Tıp Fakültesinin Acil Tıp Anabilim Dalı için 1 doçent, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinse 1 profesör alınacak.

Ziraat Fakültesinin Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalına 1 profesör, Fen Edebiyat Fakültesinin Türk Dili anabilim dalı için 1 profesör, Eğitim Fakültesinin Matematik eğitimi anabilim dalı içinse 1 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca İlahiyat Fakültesinin mantık ve tasavvuf anabilim dalı için 1'er yardımcı doçent alacak.

Hukuk Fakültesinin hukuk tarihi, idare hukuku, medeni hukuk anabilim dalları için 3 yardımcı doçent ve 1 doçent alınacak.

Profesör ve doçentler daimi statüde çalıştırılacak.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öte yandan Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, muhtelif birimlerde istihdam edilmek üzere profesör ve doçent alımında bulunacak.

Daimi statüde için alınacak akademik personelin istihdam edileceği birimler ve sayıları şöyle:

''Fen Edebiyat Fakültesi (fizik, istatistik, arkeoloji) için 3 doçent,  Mühendislik Fakültesi (Maden, inşaat ve bilgisayar mühendisliği) 3 doçent, 1 profesör, Su Ürünleri Fakültesi (Su Ürünleri Temel Bilimler) için 1 doçent, Güzel Sanatlar Fakültesi (temel eğitim, grafik, resim) 3 profesör ve 2 doçent, Eğitim Fakültesi (Yabancı Dil Eğitimi Bölümü Almanya Dili Eğitimi Anabilim Dalı) için 1 doçent, Muğla Sağlık Yüksekokulu (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşirelik) bölümü için 1 profesör ve 3 doçent, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu(Konakla ve Seyahat İşletmeciliği) için 1'er doçent''

Bu arada Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların ÜDS'den 80 puan veya eşdeğeri KPDS, TOEFL puanına sahip olmaları veya lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birini İngilizce eğitim - öğretim yapılan bir üniversiteden almaları şartı aranacak.
        
BUŞVURULAR

Karamanoğlu Mehmetbey, Afyon Kocatepe, Hacettepe, Akdeniz, Trakya, Uludağ, Muğla Mimar Sinan Üniversitesine girmek isteyen adaylar başvurularını, 15 gün içinde rektörlüklerin ilgili birimlerine yapabilecekler.

A.A.

YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler