LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Volkan Demirel ülkeyi ikiye böldü!
Volkan Demirel ülkeyi ikiye böldü!
31 Aralık 2015 13:48
Volkan Demirel'in Ay-Yıldızlı takımla EURO 2016’da yer almak istemesi tartışmalara yol açtı.

Futbol otoritelerinin bir kısmı formanın Volkan’ın hakkı olduğunu, bir kısmı ise tersini savundu. Diğer görüş ise takdiri Fatih Terim’e bırakmak.

Fener­bah­çe ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel, yak­la­şık 1 yıl ön­ce Eu­ro 2016 ele­me­le­rin­de Ka­za­kis­tan'la oy­na­dı­ğı­mız maç ön­ce­si ken­di­si­ne edi­len kü­für­ler ne­de­niy­le Türk Te­le­kom Are­na'yı ter­ke­miş­ti. 

Tec­rü­be­li el­di­ven bu olay son­ra­sı çe­şit­li ke­re­ler piş­man­lı­ğı­nı di­le ge­tir­se de Tür­ki­ye Fut­bol Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ta­ra­fın­dan hiç­bir ma­ça çağ­rıl­ma­mış­tı.

TARAFLAR BÖLÜNDÜ

Mil­lilerin Fran­sa'da dü­zen­le­ne­cek Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı fi­nal­le­ri­ne git­me hak­kı­nı el­de et­me­- si­nin ardından Volkan’la ilgili tar­tış­ma­la­r ye­ni­den gün­de­me gel­di. Türk futbolseverler Vol­kan'ın EU­RO 2016'da ol­ma­sı­nı des­tek­le­yen­ler ve kar­şı çı­kan­lar şek­lin­de iki­ye bö­lündü. 

Biz de bu ko­nu­da fut­bol oto­ri­te­le­ri­nin gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­duk ve bir­bi­rin­den fark­lı değerlendirmeler al­dık. İşte o görüşler:

OĞUZ ÇETİN: Her karara saygı duyulmalı

Vol­kan za­man za­man dav­ra­nış­sal açı­dan bü­yük ha­ta­lar yap­tı. Ancak ta­kı­mın ta­kım ola­bil­me­si ve yük­sek per­for­mans gös­te­re­bil­me­si açı­sın­dan en doğ­ru ka­ra­rı Fatih Terim ve­re­cek­tir. Vereceği karara da say­gı du­yul­ma­lıdır.

METİN TEKİN: Teknik anlamda hak ediyor

Ben tek­nik an­lam­da hak edi­şi olan bir fu­bol­cu­nun Mil­li Ta­kı­m’a alın­ma­sı ta­raf­ta­rı­yım. Tek­nik an­lam­da Vol­ka­n, for­ma­yı hak ediyor. Ay­rı­ca yap­tı­ğı ola­yın gay­rı ah­la­ki ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum.  Ama yi­ne de son ka­rar Te­ri­m’­in­dir.

Hayrettin Demirbaş: Doğrusunu Terim bilir

Bence bu konuda en doğrusunu Fatih Terim bilir. Eleme maçlarında en büyük ceremeyi çeken oydu. Takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen odur. Bence Fatih hoca mutlaka doğru karar verecektir.  

Ömer Çatkıç: En kritik zamanda terk etti

Volkan en kritik zamanda takımı terk etti. İşler düzeldiğinde “Ben buradayım, oynamak istiyorum” demek yakışık almıyor. Bu oynayan kaleciye de saygısızlık. Takım arkadaşları için de olumsuz olacağını düşünüyorum. 

Arif Erdem: Tecrübesi bize lazım

Şu an Volkan Demirel tecrübesi ve formuyla Milli Takım formasını en  çok hak eden isim. Bence Euro 2016’da da olmalı. Çünkü böyle turnuvalarda deneyim en büyük ihtiyaç. Ancak en doğru kararı Fatih Terim verecektir.

Almayın
 // Leon
Psikolojisi bozulmuş da onun için gitmiş palavrasını bırakın, Savaş'ta psikolojisi bozulan asker Savaşmayı bırakabiliyor mu? Alma,alma,alma!...
31 Aralık 2015 17:50
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler