LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe295727
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Galatasaray'dan Drogba'ya: Antrenör ol
Galatasaray'dan Drogba'ya: Antrenör ol
24 Ekim 2013 00:06
Fildişili golcüye ‘antrenör ol’ teklifi yapıldığı iddia edildi. Ancak işin aslı öyle değil. Perde arkasını BUGÜN açıklıyor: 35 yaşındaki Drogba’nın performansı nedeniyle sözleşmesi uzatılacak.

Afrika menşeli Sta­raf­ri­ca in­ter­net si­te­si Drog­ba’nın Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal’ın an­tre­nör­lük tek­li­fi­ni ka­bul et­me­di­ğini, 4 yıl da­ha fut­bol oy­na­mak is­te­di­ği­ni id­di­a et­miş­ti. An­cak ku­lüp­ten alı­nan bil­gi­le­re gö­re Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi, söz­leş­me­si se­zon so­nun­da bi­te­cek olan 35 ya­şın­da­ki Drog­ba’ya şu ana ka­dar her­han­gi bir an­tre­nör­lük ve­ya spor­tif di­rek­tör­lük tek­li­fin­de bu­lun­ma­dı.

Ayrılma İsteğine saygı

Baş­kan Ünal Ay­sal ve kur­may­la­rı ba­şa­rı­lı gol­cü­nün per­for­man­sın­dan mem­nun. Yö­ne­tim, 1 yıl da­ha söz­leş­me­si­ni uzat­ma­yı dü­şü­nü­yor. Bu­nun için res­mi bir tek­lif ya­pıl­ma­dı an­cak Drog­ba ile 1 yıl da­ha de­vam et­me fik­ri be­nim­sen­di ve yö­ne­tim­de gö­rü­şül­dü.

Bir yı­lın üs­tün­de bir tek­lif şu an dü­şü­nül­mü­yor. Cim­bom, Drog­ba ile ge­le­cek se­zon da de­vam et­tik­ten son­ra oyun­cu­ya o za­man­ki per­for­man­sı­na gö­re ya ye­ni söz­leş­me öne­re­cek, ya da Fildişili yıldızdan an­tre­nör ola­rak ku­lüp­te kal­ma­sı­nı is­te­ye­cek. An­cak Drog­ba ta­kım­dan ay­rıl­mak yö­nün­de bir ta­vır alır­sa, de­ne­yim­li golcünün ka­ra­rı­na say­gı du­yu­la­cak. Buna rağmen Drogba’nın nasıl bir karar vereceğini zaman gösterecek

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler