LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray214421
 • 2. Fenerbahçe224420
 • 3. Medipol Başakşehir214319
 • 4. Beşiktaş224120
 • 5. Kayserispor22355
 • 6. Sivasspor2234-3
 • 16. Aytemiz Alanyaspor2221-9
 • 17. Osmanlıspor FK2219-12
 • 18. Karabükspor2112-26
 • Tümü
YENİ HABERLER
Ga­la­ta­sa­ray'dan bir taşta iki kuş!
Ga­la­ta­sa­ray'dan bir taşta iki kuş!
20 Ocak 2014 10:10
Ga­la­ta­sa­ray, Es­ki­şe­hirs­por’dan Ta­rık Çam­dal ve Vey­sel Sarı için önem­li me­sa­fe kat et­ti. Yö­ne­tim­le­rin bu­gün an­la­şması bekleniyor.

Ara trans­fer dö­ne­min­de Haj­ro­vic, Tel­les, Umut Gün­do­ğan, Sa­lih Dur­sun gi­bi isim­ler­le kad­ro­su­nu tak­vi­ye eden Ga­la­ta­sa­ray hız ke­se­cek gi­bi dur­mu­yor. Bugün'ün haberine göre; Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, Es­ki­şe­hirs­por’da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan Ta­rık Çam­dal ve Vey­sel Sa­rı trans­fer­le­ri­ni de bi­tir­me yo­lun­da önem­li me­sa­fe kat et­ti. Es­ki­şe­hirs­por’la bü­yük öl­çü­de an­la­şan Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­nin, bu­gün ya­pı­la­cak Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sın­da son nok­ta­yı koy­ma­sı bek­le­ni­yor.

Fut­bol­cu­lar­la an­la­şan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, Es­ki­şe­hirs­por’dan Ne­ca­ti Ateş ve Er­man Kı­lıç’tan kay­nak­la­nan 300 bin eu­ro­luk ala­ca­ğı­nı sil­di, üs­tü­ne ise 1.5 mil­yon eu­ro­yu iki eşit tak­sit­te öde­me­yi vaa­det­ti. Es­ki­şe­hirs­por 1.6 mil­yon eu­ro ve pe­şin is­te­di. Ga­la­ta­sa­ray pe­şin öde­me­yi ka­bul et­ti; an­cak ara­da­ki 100 bin eu­ro so­run ol­du. Bu ko­nu­da bu­gün ya­pı­la­cak top­lan­tı­da Es­ki­şe­hirs­por’un ge­ri adım at­ma­sı ve an­laş­ma­nın sağ­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

 

EUROSPORT

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler