LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray347542
 • 2. Fenerbahçe347242
 • 3. Medipol Başakşehir347228
 • 4. Beşiktaş347139
 • 5. Trabzonspor345512
 • 6. Göztepe3449-1
 • 16. Osmanlıspor FK3433-11
 • 17. Gençlerbirliği3433-17
 • 18. Karabükspor3412-66
 • Tümü
YENİ HABERLER
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu bilmecesi
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu bilmecesi
13 Ocak 2016 06:42
Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve fenomen haline gelen oyuncu Sabri Sarıoğlu ile ilgili son durumun ne olacağı belli olamadı. Yaşlanan oyuncunun takımda devam edip etmeyeceği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Linnes’in gelişiyle Bursaspor’un Sabri Sarıoğlu ile anlaştığı iddia edildi. Hatta, Yeşil-Beyazlılar’ın, Galatasaray ile masaya oturmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak deneyimli oyuncu “Sezon sonuna kadar buradayım” diyerek kafaları karıştırdı

Ga­la­ta­sa­ray'da Sab­ri Sa­rı­oğ­lu kao­su ya­şa­nı­yor. Nor­veç eki­bi Mol­de'den Lin­nes'in trans­fer edil­me­siy­le bir­lik­te, Bur­sas­por'un Sa­rı-Kır­mız­lı­lar'ın es­ki ho­ca­sı Ham­za Ham­zoğ­lu'nun is­te­ği doğrultusunda Sab­ri ile an­laş­tı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bur­sas­por yö­ne­ti­mi­nin Ga­la­ta­sa­ray­lı fut­bol­cuy­la  her ko­nu­da an­laş­ma­ya var­dı­ğı be­lir­til­di. Ye­şil-Be­yaz­lı­lar'ın bu trans­fe­ri nok­ta­la­mak için Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­miy­le de ma­sa­ya otur­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. 

Oyuncunun tavrı transferi belirleyecek

An­cak 31 ya­şın­da­ki ismin açık­la­ma­sı ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı. " Ga­la­ta­sa­ray'dan baş­ka bir ta­kım­da oy­na­mak is­te­mi­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Sab­ri, "Adı­mın trans­fer de­di­ko­du­la­rın­da geç­me­sin­den ra­hat­sı­zım. Se­zon so­nu­na ka­dar Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bü ile söz­leş­mem var. Baş­ka bir ta­kım­da oy­na­mak is­te­mi­yo­rum" şek­lin­de bir açık­la­ma yap­tı. De­ne­yim­li fut­bol­cu­nun bu açık­la­ma­sın­dan son­ra Bur­sas­por cep­he­sin­den bir açık­la­ma gel­me­di. An­cak edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Bur­sas­por, ha­len Sab­ri için Ga­la­ta­sa­ray ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­ya ha­zır. Ye­şil-Be­yaz­lı­lar Sab­ri'nin tav­rı­na gö­re, bu trans­fer­de yol be­lir­le­ye­cek.  

BUGÜN GAZETESİ

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler