LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
F.Bahçe'den dev transfer atağı
F.Bahçe'den dev transfer atağı
25 Kasım 2013 13:51
Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer politikasını belirledi. Batalla'nın Bursaspor'daki geleceği beklenmeye başlandı. Hollandalı Dirk Kuyt da vatandaşı Van der Vaart'ı ikna etmeye çalışıyor.

Devre arasında kadrosunu orta alanda hücuma yönelik bir oyun kurucuyla takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer politikası belli oldu. Sarı-Lacivertliler'in Bursaspor'la sorunlar yaşayan Arjantinli Batalla veya Hamburg'un Hollandalı yıldızı Van der Vaart'ı kadrosuna katmak için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Teklif hazırlandı bile

Ba­tal­la'nın ta­kı­mın­da­ki ge­le­ce­ği­nin ke­sin­lik ka­zan­ma­sı­nı bek­le­yen Sa­rı-La­ci­vert­li­ler'in, oyun­cu­nun Bur­sas­por'la ip­le­ri ko­par­ma­sı du­ru­mun­da Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­ti­me su­na­ca­ğı tek­li­fi de be­lir­le­di­ği öğ­re­nil­di.

Fe­ner­bah­çe'nin Ar­jan­tin­li için Se­mih Şen­türk, Ser­dar Ke­si­mal'ın ya­nı sı­ra bir mik­tar pa­ra da öner­me­yi plan­la­dı­ğı kay­de­dil­di.

Oyun­cu­yu Be­şik­taş ve Trab­zons­por is­ti­yor ol­sa da Ba­tal­la'nın Bur­sas­por'dan kop­ma­sı ha­lin­de Sa­rı-La­ci­vert­li­ler'e da­ha ya­kın ol­du­ğu öne sü­rül­dü. Arjantinli oyun­cu­nun Bur­sas­por'la 2017'ye ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor.

Hollandalı markajda

Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın gün­de­min­de­ki bir di­ğer ismin de Al­man­ya'da Ham­burg for­ma­sı gi­yen Hol­lan­da­lı yıl­dız Van der Va­art ol­du­ğu ifa­de edil­di.

Al­man eki­biy­le 2015 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan oyun­cu bu se­zon for­ma giy­di­ği 14 maç­ta ra­kip fi­le­le­ri 7 kez ha­va­lan­dır­dı. An­cak, oyun­cu­nun Tür­ki­ye'ye sı­cak bak­ma­ma­sı önem­li bir so­run.

Yö­ne­ti­min bu­nu ise Dirk Kuyt ko­zuy­la aş­ma­yı plan­la­dı­ğı kay­de­dil­di. Hol­lan­da­lı oyun­cu­nun va­tan­da­şı­na ya­kın mar­kaj uy­gu­la­ya­rak Tür­ki­ye'ye gel­me­si için ik­na et­me­ye ça­lış­tı­ğı be­lir­til­di. Van der Va­art'ı eze­li ra­kip Ga­la­ta­sa­ray da is­te­miş­ti. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler'in kad­ro­da yer aç­mak için Yo­bo ile Kad­lec'ten bi­ri­si­ni ise el­den çı­kar­ma­yı plan­la­dı­ğı kay­de­dil­di.

 

BUGÜN GAZETESİ

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler