LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
F.Bahçe'de bu isim hayal kırıklığı oldu
F.Bahçe'de bu isim hayal kırıklığı oldu
12 Ekim 2013 18:53
Fe­ner­bah­çe’nin 13 mil­yon eu­ro­ya Spar­tak’tan trans­fer et­ti­ği Eme­ni­ke ade­ta bal yap­ma­yan bir arı. Ni­jer­ya­lı, lig­in ilk 7 haf­ta­sında ta­kı­mı­nın 20 şut­la en çok gol ara­yan is­mi ol­du. Bu­na kar­şın tek gol bile ata­ma­dı.

Se­zo­na Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de baş­la­yan ve iler­le­yen haf­ta­lar­da hü­cum­cu kim­li­ğiy­le ön pla­na çı­kan Fe­ner­bah­çe’de en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı kuş­ku­suz Em­ma­nu­el Eme­ni­ke. Ka­nar­ya’nın 13 mil­yon eu­ro bon­ser­vis be­de­liy­le Rus eki­bi Spar­tak Mos­ko­va’dan trans­fer et­ti­ği Ni­jer­ya­lı yıl­dız, he­nüz Sa­rı-La­ci­vert­li for­may­la gol­le ta­nı­şa­bilmiş değil.

8’inde isabet var

Kend­isi­ne yö­ne­lik bü­yük bek­len­ti­le­rin kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­me­di­ği için eleş­ti­ri­le­re de ma­ruz ka­lan genç for­vet, is­ta­tis­tik­lere ba­kıl­dı­ğın­da aslında ta­kı­mı­nın en çok gol ara­yan is­mi. Lig­de ge­ri­de ka­lan 7 maç­ta 6 kez for­ma şan­sı bu­lan ve 381 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Eme­ni­ke, bu sü­re­de 20 şut­la ta­kı­mı­nın ra­kip ka­le­yi en faz­la yok­la­yan is­mi ol­du. Bu şut­la­rın sadece 8’in­de isa­bet bu­lur­ken ağ­la­rı sal­la­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı.  

Takımı da zirvede

Bunun yanı sıra Fe­ner­bah­çe lig­de 7 haf­ta so­nun­da ra­kip ka­le­le­re top­lam 129 şut çek­ti. Bu sa­yıy­la Sa­rı-La­ci­vert­li­ler li­gin en faz­la şut çe­ken ta­kı­mı ol­du. An­cak bu şut­la­rın 56’sı ka­le­yi bul­du. Sa­rı-La­ci­vert­li oyun­cu­la­rın 17’si, ka­le­ye şut de­ne­me­si ya­par­ken ka­le­yi en az 1 kez bu­lan­la­rın sa­yı­sı 14’te kal­dı. Ka­nar­ya geç­ti­ği­miz se­zon li­gin 7 haf­ta­sın­da 100 şut çek­miş, 38 isa­bet ya­ka­la­mış­tı. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe se­zo­nu ise 505 şut­ta 188   isa­betle bitirmişti.

Meireles iddiaları yalanladı

Fe­ner­bah­çe’nin yıl­dız fut­bol­cu­su Ra­ul Me­ire­les, Por­te­kiz Mil­li Ta­kı­mı’nda ma­ça çı­ka­ma­dan ge­ri dön­me­si­ne ne­den olan sa­kat­lı­ğı hak­kın­da FB TV’ye ko­nuş­tu. “Portekiz Milli Takımı doktorlarının Fenerbahçe’de yanlış tedavi uygulandığı için sakatlığımın nüksettiğini söyledikleri iddiaları tamamen yalandır” şeklinde konuştu.

“Portekiz’e git­me­den ku­lü­bümün dok­to­ruyla ko­nuş­muş­tum ve git­me­mem ge­rek­ti­ği­ni söy­le­miş­ti. Fa­kat ken­di­mi iyi his­set­tim. Mil­li ta­kım için her za­man oy­na­mak is­te­rim. Mil­li ta­kım be­nim için önem­liy­di, ken­di­mi iyi his­set­ti­ğim için de git­tim. Fa­kat ağ­rı­lar olun­ca ge­ri dön­düm ve te­da­vi­mi bu­ra­da sür­dü­rü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Me­ire­les’in sağ ar­ka ada­le­sin­de bu­lu­nan sa­kat­lı­ğı, mil­li ta­kım­la kamp­tay­ken nük­set­miş­ti.

Öte yan­dan A2 Fut­bol Li­gi’nin 5. haf­ta­sın­da Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Be­şik­taş’ı dep­las­man­da 2-1 ile geçti.

Etiketler: ,
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler