21 Haziran 2018 Perşembe
 • Altın192,939
 • BIST94.552
 • Dolar4,7378
 • Euro5,4908
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2357
 • İstanbul23 °C
 • Ankara16 °C
 • İzmir23 °C
 • Konya15 °C
 • Adana22 °C
 • Antalya22 °C
 • Diyarbakır18 °C
 • Bursa22 °C
 • Kayseri12 °C
 • Kocaeli18 °C
 • Şanlıurfa23 °C
 • Gaziantep21 °C
 • İçel25 °C
LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray347542
 • 2. Fenerbahçe347242
 • 3. Medipol Başakşehir347228
 • 4. Beşiktaş347139
 • 5. Trabzonspor345512
 • 6. Göztepe3449-1
 • 16. Osmanlıspor FK3433-11
 • 17. Gençlerbirliği3433-17
 • 18. Karabükspor3412-66
 • Tümü
YENİ HABERLER
Emenike, rekor kırdı!
Emenike, rekor kırdı!
14 Kasım 2013 20:27
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal tarafından derbi sonrası, "Bireysel oynamak isteyen gitsin tenis oynasın" diye eleştirilen Nijeryalı oyuncu dev maçta saatte 32,87 kilometre hıza ulaştı. Toplamda ise 45 dakikada 5212 metre koştu.

Fe­ner­bah­çe'de se­zo­nun ilk 7 haf­ta­sın­da ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ra­ma­yan Ni­jer­ya­lı gol­cü isim Eme­ni­ke, eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne gel­miş­ti. Kay­se­ri Er­ci­yess­por kar­şı­laş­ma­sı­nın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da at­tı­ğı gol­le hem ta­kı­mı­na 3 pua­nı ge­ti­ren hem de sif­tah ya­pan Eme­ni­ke, geç açıl­dı­ğı lig­de 4 gol bul­ma­yı ba­şar­dı.

An­cak, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal'ın 2-0 ka­za­nı­lan Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si son­ra­sı ken­di­si­ne Ni­jer­ya­lı oyun­cu­nun per­for­man­sıy­la il­gi­li ola­rak yö­nel­ti­len bir so­ru­ya, "Fut­bol ta­kı­mı oyu­nu. Bi­rey­sel oy­na­mak is­te­yen git­sin te­nis oy­na­sın" di­ye­rek oyun­cu­su­nu üs­tü ka­pa­lı da ol­sa eleş­tir­miş­ti.

Takımın en hızlısı oldu

Ni­jer­ya­lı oyun­cu­nun der­bi­de­ki per­for­man­sı ise dik­kat çek­ti. Gol­cü isim Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ra­ma­sa da ta­kı­mı­nın en hız­lı fut­bol­cu­su ol­du. Eme­ni­ke'nin sa­at­te 32,87 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­rak koş­tu­ğu tes­pit edil­di. Eme­ni­ke'yi 31,94 ki­lo­met­re ile We­bo ve 31,26 ki­lo­met­re ile Ege­men ta­kip et­ti. 45 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Ni­jer­ya­lı oyun­cu bu sü­re­de 5212 met­re koş­tu.

Top göstermediler

Der­bi­nin ar­dın­dan Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım­da or­ta­ya çı­kan ra­kam­sal ve­ri­ler de son de­re­ce dik­kat çe­ki­ci. Ta­kım­da en çok ko­şan isim 10 bin 847 met­re ile Meh­met To­pal ol­du.

To­pal'ı 10 bin 409 met­re ile Ca­ner Er­kin ve 10 bin 333 met­re ile Pi­er­re We­bo iz­le­di. Fe­ner­bah­çe, der­bi­de tam 78 da­ki­ka bo­yun­ca eze­li ra­ki­bi­ni ce­za sa­ha­sı­na sok­ma­dı. Ay­rı­ca Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, Fe­ner­bah­çe ya­rı sa­ha­sın­da ce­za ya­yı­nın çev­re­sin­de maç bo­yun­ca du­ran top­lar ha­riç tek bir pas­laş­ma ya­pa­ma­dı.

 

BUGÜN

 

 

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler