LİGLER
 • TakımOPAv
 • 1. Galatasaray306336
 • 2. Beşiktaş306234
 • 3. Medipol Başakşehir306222
 • 4. Fenerbahçe306030
 • 5. Trabzonspor30469
 • 6. Göztepe3044-5
 • 16. Osmanlıspor FK3032-6
 • 17. Gençlerbirliği3030-14
 • 18. Karabükspor3012-50
 • Tümü
YENİ HABERLER
Beşiktaş golcüsünü buldu!
Beşiktaş golcüsünü buldu!
15 Nisan 2014 20:41
Beşiktaş, Sivasspor’da 14 golle krallığa koşan 27 yaşındaki Faslı golcüyü gündemine aldı.

 Eneramo ile yolları ayıracak olan yönetim, sezon sonunda Yiğidolar’la masaya oturacak
Beşiktaş, Sivasspor’da 14 golle krallığa koşan 27 yaşındaki Faslı golcüyü gündemine aldı. Eneramo ile yolları ayıracak olan yönetim, sezon sonunda Yiğidolar’la masaya oturacak.

Ye­ni se­zon trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı şim­di­den yap­ma­ya baş­la­yan Be­şik­taş, Sü­per Lig’de gol kral­lı­ğı­na ko­şar adım­la gi­den Aa­tif Cha­hec­ho­uhe’yu gün­de­mi­ne al­dı. Bu trans­fer için biz­zat baş­kan Fik­ret Or­man dev­re­ye gir­di. Or­man, Si­vass­por Baş­ka­nı Mec­nun Ot­yak­maz’ı ara­ya­rak, gol­cü oyun­cu­nun trans­fe­ri­ne Kır­mı­zı-Be­yaz­lı eki­bin na­sıl bak­tı­ğı­nı sor­du. Ot­yak­maz’ın ce­va­bı ise po­zi­tif­ti. Pa­zar­lı­ğa açık ol­duk­la­rı­nı bil­di­ren Ot­yak­maz’ın bu tu­tu­mun­dan son­ra iki ku­lüp ara­sın­da zor­lu bir mü­za­ke­re sü­re­ci­nin ya­şan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Başka talipleri de var

Yi­ği­do­lar, oyun­cuy­la olan söz­leş­me­si­ni 1 yıl da­ha uzat­tı. Es­ki söz­leş­me­de yer alan 3 mil­yon eu­ro­ya ser­best ka­lır mad­de­si de­ğiş­ti. Si­vass­por, 3 mil­yon eu­ro­nun üze­rin­de bir ra­ka­ma pa­zar­lık ya­pa­bi­le­cek. Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın, Ene­ra­mo’yla yol­la­rı ayı­rıp, Cha­hec­ho­uhe’yu kad­ro­su­na kat­mak is­te­di­ği kay­de­dil­di. Ga­la­ta­sa­ray’a kar­şı at­tı­ğı gol ve ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la bir kez da­ha dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken Fas asıl­lı Fran­sız oyun­cu Sü­per Lig’de gol sa­yı­sı­nı 14’e çı­kar­dı. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu Fas Mil­li Ta­kı­mı’nın for­ma­sı­nı 1 kez giy­di. Cha­hec­ho­uhe’ye Rus­ya, Ka­tar ve Çin’den de tek­lif­ler ol­du­ğu kay­de­dil­di.

 

BUGÜN

SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler