YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Uludere için Meclis araştırması...
Uludere için Meclis araştırması...
06 Şubat 2012 11:17
CHP, Uludere'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilcek tazminatların kim tarafından ödeneceğine ilişkin Meclis Araştırması istedi.

CHP, Uludere'de ölenlerin yakınlarına tazminatların kim tarafından ödeneceğine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Şırnak Uludere'de meydana gelen olay sonrası, Hükümetin, ölenlerin yakınlarına tazminat ödeyeceğini açıkladığı ifade edildi.

Anayasa'da, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü olduğu ancak bu tazminat borcunun, zararın doğmasına neden olan ilgililerden kimlere ve nasıl rücu ettirileceği konusunda açıklık getirilmediği belirtildi.

Gerekçede, Anayasa'ya göre, yetkinin hukuka aykırı olarak kullanılması sonucu oluşan kamu zararının, kamu üzerinde bırakılmayarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerine rücu edilmesi gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

''Hukuk devletinin daha iyi işlemesi ve meydana gelen kamu zararının kamu üzerinde bırakılmasına engel olabilmek için kamu zararının, zarara sebebiyet veren kişi veya kişilere ödettirilmesi gerekmektedir. Eğer rücu hakkı kullanılmaz ise kamunun zararı meydana gelecektir. Bu zarar da bu hakkın kullanılması yolunu açmayan bakanların sorumluluğunda olacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki, mali konularda Başbakana ve TBMM'ye karşı sorumludur. Tazminat ödenmesi halinde meydana gelecek olan kamu zararının rücu edilebilmesi için olayın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.''

AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler