YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye 16 basamak yükseldi
Türkiye yolsuzlukla mücadelede 77. sıradan 61. sıraya yükseldi.
Türkiye 16 basamak yükseldi
21 Ocak 2010 / 18:29 Güncelleme: 21 Ocak 2010 / 18:45

Hükümet sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla gerçekleştirilecek ''Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi'' ile ''saydamlığın hesap verebilirliğin, etkin denetim ve kurumsal kapasitenin artırılması yoluyla yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler'' alacak.

Bakanlar Kurulunun bugün yapılan toplantısında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından hazırlanan  ''Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi'' ele alındı ve kabul edildi.

Yolsuzlukla etkin mücadelenin öncelikli alanlardan biri olarak belirlendiğinin ifade edildiği stratejide, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede başarının sağlanabilmesi için önceden belirlenmiş tedbir ve faaliyetler içeren stratejilerin önem taşıdığı vurgulandı.

Strateji ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Ulusal Programı, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin 5. maddesi, AB 2008 ve 2009 İlerleme Raporlarının ''Yargı ve Temel Hakları'' başlıklı 23. faslı altında değinilen ''Yolsuzlukla Mücadele'' bölümü ile Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun Uyum Raporu'nda da değinilen Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi'nin hazırlanması önerilerinin karşılanması hedeflendi.

58, 59 ve 60. dönem Hükümet programları ve eylem planları ile TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporu, 9. Kalkınma Planı, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ulusal program ve uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinden yararlanılarak hazırlanan strateji için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşların görüşleri de alındı.

Stratejide,  ''saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda yapılan aralarında ''Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'', ''Kamu İhale Kanunu'', ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'', ''Bankacılık Kanunu'' gibi başlıca yasal düzenlemeler, ''e-Devlet uygulamaları'', ''Yargı Reformu Stratejisi'', ''Kayıt dışı ekonomi ile Mücadele Stratejisi'' gibi diğer düzenlemeler ile bu kapsamda onaylanan uluslararası sözleşmeler de sıralandı.

Bu düzenlemeler, çalışmalar ve uluslararası iş birliğine ilişkin uygulamalar neticesinde, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele alanında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve bu ilerlemenin yolsuzlukla ilgili değerlendirmeler yapan uluslararası kuruluşların çalışmalarına da yansıdığı belirtildi.


-''YÜRÜTME KURULU OLUŞTURULACAK''


Stratejinin temel bileşenlerini, ''saydamlığın hesap verebilirliğin, etkin denetim ve kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler'', ''saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması ve bazı sınırlamaların kaldırılması suretiyle soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirler'' ile ''toplumsal bilincin artırılmasına yönelik tedbirler'' oluşturuyor.

Stratejinin, Bakanlar Kurulu tarafından kabulü ve yayımlanmasının ardından Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, İçişleri, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan ''Yürütme Kurulu'' oluşturulacak.

Yürütme Kurulu, üç ay içerisinde strateji ekinde yer alan faaliyet tablosu doğrultusunda ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, detaylı eylem planı hazırlayarak komisyonun onayına sunacak.

Komisyon yılda en az iki kez toplanarak stratejide belirtilen amaçlara ulaşılmasında etkinliği ve koordinasyonu sağlayacak.            


-''YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR''-


Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yaptığı açıklamada, hükümetin 2002 yılından bu yana yolsuzlukla mücadelede önemli çabalar sarf ettiğini, bu konuda belirli mesafede alındığını söyledi.

Türkiye'nin Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından yayımlanan Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde 2003 yılında 3.1 puanla 133 ülke arasında 77. sırada yer alırken, 2009 yılında 4.4 puanla 188 ülke arasında 61. sıraya yükseldiğini ifade eden Çiçek, ülke sayısının artmasına karşılık Türkiye'nin sırasının yükseldiğini kaydetti. Çiçek, ''Buna rağmen yolsuzluk, saydamlık meselesi Türkiye'nin öncelikli meselesidir, yolsuzlukla mücadele önemini koruyor. Yolsuzlukla mücadele mevsimlik bir konu değildir. Çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. Buna rağmen üzerinde durmamız gerekiyor. Aradan geçer sürede yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur'' dedi.

Çiçek, yolsuzlukla mücadelede tek bir tedbir bulunmadığını, ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler gerekebileceğini belirterek, ''Yolsuzlukla mücadelede herkese görev düşüyor. Yolsuzluk algılama sıralamasında daha iyi yere gelmemiz gerekiyor'' diye konuştu. AA

61 değil 66 dır.
 // ibrahim çelikoğlu
Olsa olsa 66ya bağlamışlardır.Biz gözümüzle gördüğümüze inanırız....
22 Ocak 2010 14:52
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler