YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Seçmen listeleri 5 Ocak'ta askıya çıkmıştı
Seçmen listeleri 5 Ocak'ta askıya çıkmıştı
Seçmen listeleri 5 Ocak'ta askıya çıkmıştı
29 Ocak 2009 / 08:38 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 Ocakta askıya çıkan seçmen listeleri, 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının genelgesine göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi) Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi ve yukarıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne başvurabilecek.


Askerlikten terhis olup da silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan, kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren Türk vatandaşları da listelere yazılmak için ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvuruda bulunabilecek.


Tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunan Türk vatandaşları ise ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilecek.


Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik ve düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 3 Şubat 2009 Salı günü saat 17.00'ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.


Listelerinin askıdan indirilmesinden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce listelerden silinecek.


Seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığından topluca alınacak ve bu kişilere ait seçmen kütüğündeki kayıtlar dondurulacak.


Muhtarlık bölgesi askı listelerine, seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecek.


Siyasi partiler, kendilerine verilen listelere karşı 5 Şubat 2009 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunabilecek.


Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan, silah altında bulunan er ve erbaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere karşı yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 7 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.


Kesinleşen listelerin her sayfası ayrı ayrı mühürlenecek ve ilçe seçim kurulu başkanı tarafından imzalanacak. Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacak.


Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Seçmen, kendisine verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmesi suretiyle oyunu kullanabilecek.


 

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler