YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sarıgül’ün karar düzeltme talebi 26’ya karşı 19 oy
Sarıgül’ün karar düzeltme talebi 26’ya karşı 19 oy
Sarıgül’ün karar düzeltme talebi 26’ya karşı 19 oy
27 Şubat 2008 / 16:35 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP Üyeliğinden ihraç edilmesi üzerine yapmış olduğu karar düzeltme talebini de reddetti.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP Üyeliğinden ihraç edilmesi üzerine yapmış olduğu karar düzeltme talebini de reddeti. Böylece Sarıgül’ün CHP’ye yeniden üye olma umutları tamamen tükenmiş oldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal’a rakip olduğunu açıklamasıyla birlikte yaşanan olayların ardından partiden ihraç edilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün açtığı davada kritik bir karara imza attı. Genel Kurul, Sarıgül'ün CHP’den ihraç edilmesine ilişkin alınan kararın iptaline karar veren yerel mahkemenin kararını bozdu. Genel Kurul’un bu kararı üzerine Sarıgül “Karar düzeltme” talebinde bulundu. Sarıgül'ün bu talebi de reddedildi. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Sarıgül CHP’ye yeniden üye olmak için hukuki tüm yolları kullanmış oldu. Sarıgül’ün karar düzeltme talebi 26’ya karşı 19 oyla reddedildi.


-SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?


CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun 25 Mart 2005 tarihinde aldığı kararla partiden kesin ihraç edilmesine karar verilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, parti kararının iptali istemiyle 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.


Sarıgül, dava dilekçesinde; ihraç kararının alınması sürecinde Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek disiplin Kurulu’nun soruşturma usullerine uymadıklarını, belediye başkanı olması nedeniyle ancak Merkez Yürütme Kurulu kararı tarafından disipline sevk edilebileceğini ve disipline sevk kararının Merkez Yönetim Kurulunca verildiğini belirtti. Savunma hakkının kısıtlandığını da iddia eden Sarıgül, verilen kararın objektif olmadığını, ihraç kararını veren YDK üyelerinin genel başkan tarafından bizzat ve esas itibariyle ihraç etmek üzere seçildiklerini öne sürdü.


Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sarıgül’ün CHP genel başkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından soruşturma komisyonu kurulduğunu belirterek, “Gerek kurultay aşamasında gerekse disiplin soruşturması sürecinde demokratik kurallar göz ardı edilmiştir. Davanın kabulüne, davalı CHP Yüksek disiplin Kurulu’nun kararının iptaline karar verilmiştir” dedi.


-YARGITAY, USUL VE ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELEME YAPILMASINI İSTEDİ-


Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak şu görüşleri dile getirdi:


“Siyasi Partiler Yasası’ndaki düzenlemeye göre; parti YDK kararlarına karşı açılan davalarda mahkemenin inceleme yetkisi, disipline sevk eden organın yetkili olmadığı, soruşturmayı yapan kurulun görevi bulunmadığı, soruşturma aşamalarında yasa ve tüzükte gösterilen biçim ve usul kurallarına uyulmadığı iddialarıyla sınırlı tutulmuştur. Mahkemece, dava konusu kesin çıkarma kararının yasada açıklandığı gibi sadece biçim ve usül kuralları yönünden incelenmesi gerekirken, yasal yetki sınırları aşılarak karar verilmiş olması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, dava konusu edilen üyelikten ‘kesin çıkarmaya’ ilişkin YDK kararının soruşturulması sırasında, yasa ve tüzükte gösterilen sadece ‘şekil’ ve ‘usul’ kurallarına aykırı davranılıp davranılmadığını incelemek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Bu nedenle, usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerekmiştir.”


-MAHKEME DİRENDİ


Yargıtay’ın bozma kararına direnen mahkeme, “Mahkeme, işin esasına girerek yargılama yapmak ve karar vermek yetkisine haizdir. 2820 sayılı yasanın 57. maddesine göre mahkeme tarafından verilen karar kesindir. Mahkemece kararın yasaların kendisine verdiği görev dışına çıkılarak verilmiş olmasının kamu düzeni ile ilgisi bulunması, kararın kesin olma vasfını ortadan kaldırmaz” görüşünü ifade etti.


Yerel mahkemenin direnme kararının ardından dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Hukuk Genel Kurulu, mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Böylece Sarıgül’ün CHP’ye yeniden üye olma umutları tamamen tükenmiş oldu.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler