YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Örtülü ödenek' açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, örtülü ödeneğin amacı dışında, Başbakan ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamayacağını ifade etti.
'Örtülü ödenek' açıklaması
13 Temmuz 2012 / 12:14 Güncelleme: 13 Temmuz 2012 / 12:19

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği soru önergesini yanıtlayan Bozdağ, örtülü ödeneğin nasıl ve ne amaçla kullanılacağının Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tanımlandığını ve kullanım esaslarının belirlendiğini kaydetti.  

Bozdağ, örtülü ödeneğin, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan bir ödenek olduğunu belirtti.

Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödeneğin konulabileceğine işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

''Örtülü ödenek belirtilen amaçlar dışında, Başbakan ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde 5'ini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına gere gerçekleştirilir ve ödenir.''

 Bozdağ, örtülü ödenekle ilgili harcamaların 2007 yılından itibaren Başbakanlık faaliyet raporlarında belirtilmekte olduğunu ifade etti. AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler