YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP'de 'takdir yetkisi' tartışması
MHP'de 'takdir yetkisi' tartışması
09 Mart 2016 14:21
MHP'li muhalifler, "olağanüstü kurultay" talebiyle açtıkları davada, parti avukatlarının dilekçesini yanıtladı. Dilekçede, genel merkezin partinin olağanüstü kongreye davetinde takdir yetkisi bulunmadığı belirtildi.

MHP'li muhaliflerin avukatları, "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle açtıkları davada, MHP Genel Merkez avukatlarının Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesine verdikleri dilekçeye cevaplarını yazılı olarak gönderdi.

Partinin avukatlarınca verilen dilekçede, "MHP tüzüğünün 63. Maddesi'nde geçen 'çağrılabilir' ifadesi gereği, genel merkezin partiyi olağanüstü kongreye davet etmesi hususunda takdir yetkisinin olduğunun savunulduğu" bildirilen dilekçede, "bunun, yasa hükümleri karşısında kabul edilemeyeceği" vurgulandı.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. Maddesi'nin altıncı fıkrası 'Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır' hükmüne amirdir. 

Hüküm, yönetim tarafından toplantı çağrısı yapılmazsa, nasıl bir yol izleneceğini belirtmemiş, bunu Türk Medeni Kanunu'na bırakmıştır. 

Türk Medeni Kanunu'nun 75. Maddesi'nde yönetim kurulunun derneği olağanüstü toplantıya davet usulü belirtilmiştir. Buna göre dernek üye tam sayısının beşte birinin yazılı talebi üzerine dernek, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. 

Yönetim kurulu derneği toplantıya çağırmazsa, dernek içi demokrasinin zedelenmemesi amacıyla bir üyenin sulh hukuk hakimine müracaat edebileceği de hükme bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere gerek Siyasi Partiler Kanunu gerekse Türk Medeni Kanunu hükmü emredicidir. 

Hatta yasa koyucu bir adım öteye giderek azınlığın haklarının korunması amacıyla genel kurulun yapılması isteniyorsa, bunun yapılabilmesi için her türlü imkanı üyeye sağlamıştır. Hal böyleyken davalı yanın bu hususta takdir yetkisi olduğunu ileri sürmesi kabul edilmemelidir."


AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler