21 Haziran 2018 Perşembe
 • Altın192,713
 • BIST95.057
 • Dolar4,7244
 • Euro5,4834
 • Euro/Dolar0.00
 • Sterlin6,2560
 • İstanbul24 °C
 • Ankara22 °C
 • İzmir26 °C
 • Konya17 °C
 • Adana26 °C
 • Antalya25 °C
 • Diyarbakır29 °C
 • Bursa23 °C
 • Kayseri20 °C
 • Kocaeli23 °C
 • Şanlıurfa31 °C
 • Gaziantep24 °C
 • İçel27 °C
YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte AK Parti'nin başörtüsü önerisi
İşte AK Parti'nin başörtüsü önerisi
24 Ocak 2008 11:47
İşte AK Parti'nin başörtüsü önerisi


Başörtü sorununu çözmek için komisyon kuran AK Parti üç maddede değişiklik önerdi. MHP'nin 10. Madde önerisine sıcak bakmayan AK Parti'nin değişiklik önerdiği maddeler ise şunlar:


Başörtü yasağının kaldırlması için hareklete geçen AK Parti Hükümeti Anayasa'nın 10, 13 ve 42 maddelerinin değiştirilmesini önderdi...


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, "Önerimizi MHP'ye sunacağız" dedi.


"Yasalardaki boşluklar düzenlenerek sorunlar çözülebilir" diyen Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "Yasalarda bir boşluk var. Bu boşluğun giderilmesi hususunda bir adım atılması gerekiyor. Buna olumlu yaklaşan da iki parti var. AK Parti ve MHP... Arkadaşlarım bu teklifi MHP yetkililerine götürecek. Bu görüşmeler neticesinde belli bir noktaya gelinecek. Hem AKP hem de MHP samimi olduğuna göre, 'kararlıysak' otururuz biz.


Şu madde ile çözüleceğine inanıyoruz, iki madde ya da 3 madde, bu mesele gerilime neden oluyorsa bunu ortadan kaldırmak yasamanın görevidir. Eğer yasalar bu işe müsade etseydi gerilim olmazdı. Demek ki bir adım atılması lazım. Oturup konuşarak mutabakata varacağız. "


"BEKLEME NİYETİNDE DEĞİLİZ"


"Anayasa değişikliği olabilir, kanun değişikliği olabilir. Önemli olan huzurlu bir toplum. Parlamento içi ve dışı mutabakatı sağlamak önemli olan. Biz beklemek niyetinde değiliz. Yeni anayasayı beklemek durumunda değiliz. Derdimiz huzurlu ve mutlu bir toplum" diyen Başbakan Erdoğan, "Temaslarımız devam ediyor, biz bekleme niyetinde değiliz" diye konuştu.


Anayasanın ''Kanun önünde eşitlik'' başlıklı 10. maddesiyle ilgili olarak MHP'nin sunduğu öneriye ''Kamu hizmeti alanlar'' ifadesinin eklenerek yeniden düzenlenmesini isteyecek olan AK Parti, ''Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması'' başlıklı 13. maddeye ise ''Özgürlüklerin sınırlandırılmasında sadece mahkeme hükümlerinin bağlayıcı olması, mahkeme gerekçelerinin ise özgürlüklerin sınırlandırılmasına yönelik kullanılamayacağı''na ilişkin bir hüküm düzenlenmesini önerecek.


AK Parti ayrıca, MHP'ye sunacağı teklifte, ''Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi'' başlıklı 42. maddeye de ''Hiç kimse kılık kıyafeti nedeniyle yükseköğrenim hakkından mahrum bırakılamaz'' ifadesinin eklenmesini de isteyecek...


Teklif edilen maddeler


MHP'nin teklif ettiği 10. maddeyi yetersiz bulan AK Parti'nin buna ilave olarak önerdiği maddeler şunlar:


MADDE 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.


(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.


Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.


Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.


MADDE 13. (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.


EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI


MADDE 42. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.


Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.


Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.


Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler