YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
"İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak"
"İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak"
"İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak"
16 Aralık 2008 / 12:02 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

- Türk siyasetindeki irili ufaklı tüm siyasi partilerin, önemli bir oy potansiyeli oluşturan işçi ve memurların desteğini alabilmek için söyledikleri Yol-İş tarafından yayımlanan kitapta toplandı.


Türk-İş Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Naci Önsal ve Dr. Yusuf Ekinci'nin hazırladığı kitap, siyasi parti ve hükümetlerin, çalışanların sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşım ve önerilerini ortaya koyuyor.


"Türkiye'de Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Çalışma Yaşamı" isimli kitabın önsözünde, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar 220'den fazla siyasi partinin kurulduğu, bunlardan 16'sının iktidar olduğu belirtildi.


Kitapta, 82 siyasi parti programı ve 60 hükümet programının çalışma yaşamına ilgilendiren bölümlerine yer verildi. Bazıları siyaset sahnesinden ayrılan siyasi partilerin çalışma yaşamına yönelik vaatleri kitapta şöyle sıralandı:


-Milli Demokrat Halkın Partisi: Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılacak. Yoksulluk sınırından daha aşağıda bir ücretin hiçbir çalışana verilmemesi sağlanacak.


-Milli Selamet Partisi: İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak yeni yatırım sahaları açılmasına gayret edilmelidir. Memleket evlatlarına yurt içinde rahat ve tatminkar çalışma sahaları açmak istihdam politikamızın esaslarını teşkil edecek.


-Halkın Yükselişi Partisi (2007): Memurlara toplu sözleşme hakkı tanınacak. Toplu pazarlıklarda ücret artışları verimlilik artışına bağlanacak. Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmada, kayıt dışı çalışanın sigortalı hale getirilmesi esas alınacak.


-İşçi Kardeşliği Partisi (2006): Tek bir çalışanın bile sigortasız, sendikasız çalıştırılmasına izin verilmemeli. Başta subay, astsubay ve polisler olmak üzere tüm güvenlik mensuplarına sendika hakkı tanınmalıdır. Erlere asgari ücret ödemeli ve oy hakkı verilmelidir.


-Katılımcı Demokrasi Partisi (2006): Herkes, çalışmadığı sürece sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası olanaklarından yararlanacak.


-Millet Partisi (2006): İşçi ve memurlardan alınan vergileri makul bir asgariye indirecek ve vergilerin önemli bir bölümünü işçi ve memurların tasarruflarının değerlendirdiği yatırımlara kanalize edeceğiz.


-Saadet Partisi (2006): Eşit çalışma karşılığında eşit ücret hakkı sağlanacak ve çalışma hakkı, alınteri kurumadan verilecek.


-Özgürlük ve Dayanışma Partisi (2006): Çalışma saatleri azaltılarak ilk planda 35 saate indirilmelidir.


-Halkın Kurtuluş Partisi (2005): Hükümetin birinci görevi işsize iş bulmak olacak. İşsiz kalan yurttaşa iletişim ve ulaştırma araçları ücretsiz sağlanacak.


-Demokratik Toplum Partisi (2005): Emeklilik yaşı ülkede değişen yaşam süresi ortalaması dikkate alınarak düzenlenecek, değişimlere göre tekrar ele alınacak. Asgari ücretin neti yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde belirlenecek.


-Emeğin Partisi (2005): İşçi ve emekçilerin bütün sağlık giderleri, hastane ve masrafları devlet tarafından karşılanacak. Başta KDV olmak üzere tüm dolaylı vergiler kaldırılacak. Taşeron işçilik, işten atma, hak gasbı yasaklanacak.


-Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (2002): En düşük ücretten vergi alınmayacak, en düşük ücret ve emeklilik maaşı insanlık onuruna yaraşır bir düzeyde belirlenecek.


-Bağımsız Cumhuriyet Partisi (2002): İşsizlik sigortasından yararlanma sendikalı olma koşuluna bağlanacak. Asgari ücret hesaplamalarında gerçek veriler kullanılacak.


-Liberal Demokrat Parti (2002): Kıdem, ihbar tazminatları kaldırılacak, iş ve iş güvenliği yasaları gözden geçirilecek.


-Çözüm Partisi (2001): Gelir vergisi yüzde 10'u geçmeyecek. 10 ve üzerinde kişi çalıştıran kişi ve kurumlar, o iş kolunda geçerli olan asgari ücretin altında olmayacak şekilde toplu iş sözleşmesi yapacak.


-Adalet ve Kalkınma Partisi (2001): Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanacak. Kayıt dışı işçi çalıştırmaya yol açan mevcut sosyal sigorta prim oranları makul seviyeye çekilecek. Örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak, sendikalaşma teşvik edilecek, kamu görevlilerinin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlüklere kavuşturulması için mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek. Asgari ücretten alınan vergiler kademeli olarak azaltılacak.


-İşçi Partisi (1998): Devlet, grevi emekçilere yapılan haksızlıkları düzeltmenin bir aracı olarak değerlendirir. Lokavt yasaktır. İşçilere en geniş zaman sağlanabilmesi amacıyla çalışma süreleri adım adım kısaltılır. Fazla mesaiye kural olarak izin verilmez.


-Demokrat Türkiye Partisi (1997): Kıdem tazminatı, ücret gibi "imtiyazlı alacak" haline getirilecek.


-Cumhuriyet Halk Partisi (1992): Emek, maddi ve manevi karşılığını almalıdır. Ev kadınları, tarla veya evde çalışan tüm kadınlar , sosyal güvenlik sistemi koruması altına alınacaktır. İş güvencesi önündeki tüm yasal engeller kaldırılacak.


-Sosyaldemokrat Halkçı Parti (1985): Çalışanların gerek çalıştıkları iş yerlerinde, gerekse ülke yönetiminde alınacak tüm kararlara katılma yolları açılacak. İşçi çıkarılmasında yargı denetimi uygulanacak.


-Doğru Yol Partisi (1983): Sosyal güvenliği, kişinin yarın korkusundan kurtulmasının şartı sayıyoruz.


-Demokrat Parti (1972): Partimiz, işsizlik problemlerini çözümlemeyi sosyal siyasetin ana hedefi kabul eder. İşçilerimizin mesken sahibi olmalarını sağlamak başlıca görevlerimizdendir.


-Milliyetçi Hareket Partisi (1969): Çalışanların haklarının davacısıyız. Hileli ticarete, sermaye istismarına ve haksızlıklar yoluyla aşırı kara karşı kayıtsız kalamayız.


 

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler