YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hayvanları Koruma Kanunu'ndan değişiklik
Hayvanları Koruma Kanunu'ndan değişiklik
12 Haziran 2014 18:42
TBMM Çevre Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ilk 5 maddesini kabul etti.

Ev hayvanları sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyecek. Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların ilgili kanunlar dışında öldürülmeleri yasak olacak.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplanarak, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı alt komisyon raporu üzerinden görüştü."Tasarı, Hayvanların Korunmasında Önemli Bir Milat Olacaktır"

Tasarının hayvanların korunmasında önemli bir milat olacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bizim kültürümüzde hayvanları korumak var, bütün yaratılanı yaradandan ötürü sevmek bizim kültürümüzde var" dedi.

Prof. Dr. Eroğlu, tüm hayvanların yaşam haklarının güvence altına alınması amacıyla, 15 Ekim 1978 yılında Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiğini, 1 Temmuz 2004 yılında da Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıkartıldığını anımsattı.

2009-2011 yılları arasında sokak köpeklerinin kısırlaştırılması ve rehabilitasyon çalışmaları için 4 milyon 311 bin TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, 2010 yılında "koru ve yaşat" kampanyası kapsamında 80 bin poster, 2011'de "susuyorum ama konuşamıyorum" kampanyası çerçevesinde 40 bin plastik su kabı dağıtıldığını bildirdi. 2012'de "Onlar bize emanet" kampanyası düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2014 yılı hedeflerinin, "sahipsiz ve sahipli hayvanların işaretlenerek ulusal veri tabanı vasıtasıyla kayıt altına alınması" olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Hayvanları kimliklendirmek istiyoruz. Hayvanların bütün bilgilerinin bilgisayara aktarılacağı sistem kuruyoruz, bu çalışmanın son aşamasındayız. O kimlik belgesinde hayvanların özellikleri, aşı durumu gibi bütün bilgileri olacak. Hayvanların deri altına bir mikroçip yerleştirecek ve hayvanlara ait bütün bilgiler orada olacak. Hedefimiz, (aşıla kısırlaştır, kimlikleştir, işaretle, kayıt altına al ve yaşat)" dedi.

Prof. Dr. Eroğlu, "Bu tasarı, dünyadaki bütün hayvan hakları kanunlarındaki uygulamaların en mükemmelidir. Avrupa'da 'uyutma' adıyla hayvanlar telef ediliyor ama biz hayvanlar üzerinde bilimsel amaçlı deneyler yapılmasını kontrol altına alıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, geçen yıl bin 625 ev ve süs hayvan satış yerini denetlediklerini ve çeşitli idari para cezaları uyguladıklarını söyledi.

Tasarının Kabul Edilen Maddeleri

Tasarının bugün kabul edilen ilk 5 maddesine göre, Hayvanları Koruma Kanunu'na, "güçten düşmüş hayvan", "hayvan bakımevleri" ve "hayvan refahı" tanımları ekleniyor.

Ev hayvanını sahiplenen, satan veya ona bakan kişi, hayvanı hayvan refahına uygun olarak barındırmak, etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmekle yükümlü olacak.

Ev hayvanlarını satan veya sahiplenen kişiler, hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara zarar verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak, zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tanzim etmek zorunda olacak.

Büyükşehir, il ve ilçe merkezlerinde; ev hayvanı satan veya sahiplenen kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika alacak.Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev hayvanları sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyecek.

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasak olacak.

Mahalli idareler, sahipsiz veya güçten düşmüş ev hayvanlarını hayvan bakımevlerine götürecek. Bu hayvanların öncelikle, bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanacak. müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra sahiplenmeleri esas olacak.

Güçten düşmüş hayvanlar, bakımevlerinde ayrılacak özel bölümlerde hayvan refahına uygun olarak bakılacak. Mahalli idareler sahipsiz ev hayvanlarının refahını sağlamak üzere yeterli sayı ve özellikte besleme noktaları oluşturacak. Sahiplendirilemeyen hayvanlar, mahalli idarelerce oluşturulacak besleme noktalarına bırakılacak.

Belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve denetiminde yürütülecek. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın görüşü alınarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.Hayvan Bakmak İsteyene Yer Tahsis Edilecek

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla, sadece insani ve vicdani amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilecek.

Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar, etik kurullarınca düzenlenen eğitim programlarına katılarak deney hayvanı kullanım sertifikası alan araştırmacılarca yapılacak. Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tabi olacak. Bu izin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca verilecek.

Üretim çiftlikleri haricinde ev hayvanı ticareti yapmak yasak olacak. Ancak akvaryum balıkları ve kuş türleri ticareti yapılabilecek. Bu hayvanların ticaretinin yapıldığı yerlerde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olacak.

Ev hayvanlarının üretimini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri alacak.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler