YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül'den birlik çağrısı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23’üncü dönem, 4’üncü yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.
Gül'den birlik çağrısı
01 Ekim 2009 / 15:56 Güncelleme: 01 Ekim 2009 / 18:57

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Gül, 23. dönem 4. yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etti.

Sözlerine, ''TBMM'nin 23. dönem, dördüncü yasama yılının başlaması vesilesiyle biraraya gelmiş bulunuyoruz. Yüce Milletimizin varoluş iradesini yüksek düzeyde temsil etme ayrıcalığına ve onuruna sahip sizleri selamlıyorum'' diyerek başlayan Gül, Yüce Meclisin, kurtuluş ve kuruluş dönemlerinin kuşkusuz en önemli kurumu olduğunu kaydetti.

Gül, ''Dünyada eşi benzeri olmayan bir Meclisin çatısı altında bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Başka ülkelerde, Meclisler, genellikle bir savaş sonunda kurulmuşken, Meclisimiz Milli Mücadele'ye komuta etmiş ve milletimizin yeniden ayağa kalkışının önderi olmuştur'' dedi.

''MODERN DEMOKRASİLERİN CİDDİ SINAVI...''

Milli Mücadele'ye rehberlik eden Yüce Meclisin, tüm olumsuz şartlara göğüs gererek, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü haline geldiğini dile getiren Gül, bu nedenle dünyanın tek ''gazi'' Meclisi olduğunu ifade etti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''En büyük kazanımımız olan Cumhuriyet'in ilanını sağlayan da, onu takiben gerçekleştirilen reformları yapan da bu Meclis'tir.

Meclisimiz muasır medeniyetin üstüne çıkma hedefinin de en büyük taşıyıcısı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve geleceğe yürüme iradesini temsil eden demokrasi de Meclisimizde vücut bulmaktadır.

Hiç unutmamamız gereken gerçek şudur: Muasır medeniyetin siyasi yüzü, Cumhuriyetimizin sağlam temelleri üzerinde yükselen ve ayrılmaz bir parçası olan demokrasidir. En güçlü vurgusunu bu çatı altında bulan demokrasi, Cumhuriyetimizin değişmez ve değiştirilemez niteliği haline gelmiştir.

Demokrasi, erdemini halktan alır. Sadece demokrasilerde, halk, serbest seçimler yoluyla işbaşına getirdiği temsilciler eliyle yönetilmektedir.

İnsanlığın siyasi bilincinin bugün geldiği aşamada demokrasileri rakipsiz kılan, toplumsal ve siyasi farklılıkların bir arada yaşamasına en uygun vasatı sunma imkanıdır.

Ancak, birlik fikrini koruyarak farklılıkları yönetme, modern demokrasilerin aynı zamanda en ciddi sınavıdır. Demokratik rejimler, birbirinden farklı düşünen ve yaşayan bireyleri kucaklayan, çoğunluktan farklı düşünenlerin de hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bir siyasi, kültürel ve hukuki düzen sunabildiği takdirde başarılı sayılmaktadır.

Milletin birliğini ve millet içindeki çeşitlilikleri aynı derecede kollamak, birlik ile çeşitliliği birbirinin alternatifi değil, destekleyicisi olarak konumlandırmak ve korumak modern demokrasilerin omurgasıdır.

Demokratik devlet, millet olmanın esası olan 'birlik' fikrini ve düzenini güçlü bir biçimde geleceğe taşırken, sosyal ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran değil, onları zenginlik olarak kabul edip geliştirilmesine imkan sağlayan devlettir. Demokratik devlet, farklı olanı tek bir kalıp içerisinde eritmez ve ötekileştirmez; her bir bireyi var olan değerleriyle birlikte koruması altına alır.''

''FARKLILIKLARA SAYGIYLA YAKLAŞAN BİRLİK İDEALİ''

Çağdaş devletin ''toplumsal ve siyasal çeşitliliği korumak için dünya görüşleri ve siyasi ideolojiler karşısında aynı mesafede durmayı başarabilen devlet'' olduğunu belirten Gül, ''Nihayet demokratik devlet, herkesin serbestçe kendi doğrularını oluşturabileceği ve başkalarına zarar vermeden huzur ve refah içerisinde yaşayabileceği bir siyasi düzeni kurabilen devlettir'' dedi.

Gül, ''Ülkemize, milletimize, devletimize tarihi tecrübemizin ışığında 'biz'den bir gözle bakarsak varolan farklılıklarımızın birer zenginlik; 'yabancılaşmış' bir gözle bakarsak tehdit olduğunu düşünürüz'' diye konuştu. Gül, şunları kaydetti:

''Yüzlerce yıllık bir tarihin ve devlet geleneğinin varisi olan bizler, farklılıklarımızın birlikte yaşadığımız uzun asırlar içerisinde birbirimize sağladığımız katkılar ve milli birliğimizi pekiştiren unsurlar olduğunu düşünmeliyiz.

Farklılıklarından korkan bir devlet Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaşlığı yakalayamaz.

En zor savaş ve yıkım şartları içerisinden, dipdiri bir şekilde vücuda gelen Cumhuriyetimiz, bu toprakları kendilerine vatan bilen farklı renklerin kendi çatısı altında ayrılmaz bir biçimde kaynaşmasıyla kurulmuştur. Bu toprakları kendine vatan kılan farklı renklerin kaynaşmasıyla millet dediğimiz renk vücuda gelmiş ve tarihe damgasını vurmuştur. Dünya milletleri içinde müstesna bir yere sahip olan milletimiz 'farklılıklara saygıyla yaklaşan birlik ideali'nin tecessüm etmiş halidir.

Bugün, bu temel kabullerde yapılacak bir yanlışlık, farklılıklarıyla büyüyen bir Türkiye yerine, enerjisini heba eden bir Türkiye tablosu ortaya çıkarır.

Cumhuriyetimizi var eden değerler milletimizin değerleridir. Milletimizin nitelikleri, devletimizin de temel nitelikleridir. Milletimiz Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimiz de milletimize artık tartışılmayacak şekilde ram olmuştur.

Kuşkusuz bugünün dünyasında 'çeşitlilik içinde birliğin nasıl sağlanabileceği' en temel tartışma konularındandır. Bu tartışmaları sağlıklı bir biçimde yürüten milletler geleceğe damga vuracaklar; tartışmaları bastıran toplumlar ise kendi içlerine kapanarak tarihin gerisine düşeceklerdir.''

''MİLLETİMİZİN MAYASINA GÜVENİM TAM''

Müthiş bir dinamizme sahip toplumun önünde yürütülen tartışmaların, dile getirilen önerilerin, ifade edilen kaygıların, eleştirileri ve sorunlara çözüm arayışlarını dikkatle izlediğini söyleyen Gül, uzlaşma kültürünü ortadan kaldıran ve aşırılıkları kışkırtan sonuçlar doğurmadığı sürece bunları ''demokratik çoğulcu zihniyetin gelişmesi bakımından çok değerli bulduğunu'' kaydetti.

Son dönemde, siyaset ve toplum hayatının tartışma konularının başında ''devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisi'' geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, bugün, devlet ve kültürel farklılıkları, çağın ruhuna uygun bir biçimde düzenleme arayışlarında, özellikle yöntem düzeyinde, saydam ve katılımcı bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

''Unutmayalım ki, büyük devletler, temel niteliklerinden taviz vermeden çağa ayak uydurma yeteneği olan devletlerdir. Büyük milletler, devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisini tarihin çeşitli dönemlerinde tazeleyerek ve güncelleyerek yollarına devam etme yeteneği gösterenlerdir'' diyen Gül, şöyle devam etti:

''Bugün, devletimizin temel nitelikleri ve üniter yapısı korunarak, devlet ve çeşitlilik arzeden etnik, dini, kültürel gruplar arasındaki ilişkilerin çağın ruhuna uygun bir biçimde geliştirilmesi amacına dönük bir tartışma sürecinden geçiyoruz. Bu süreç, millet olma bilincimizin güçlenmesine hizmet edecektir. Milletimizden gelen demokratik taleplerin doyurucu bir biçimde karşılanması devletin varoluş sebebidir. Anadolu'nun tüm tarihi mirasını korumak devletin Anayasal görevidir. Siyasi açıdan da birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirecek bir yenilenmedir.

Demokrasinin geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olma duygusunu ve milletimize aidiyet bilincini güçlendirmenin tek yoludur.

Milletimizin mayasına olan sonsuz güvenim, bana, bu tartışmalar yoluyla daha güçlü bir devlete ve daha çağdaş bir demokrasiye sahip olma yolunda büyük umutlar veriyor.

Unutmayalım, farklılıkları ayrılık vesilesi görmenin de, birlik ve beraberlikten herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplum yapısını anlamanın da bu çağda yeri yoktur.

Doğal bir durum olan, etnik, dini ve kültürel farklılıkları, uç ayrılıkçı fikirlerin zemini haline getirenler çağın gerisinde duruyorlar demektir.

Birlik ve beraberlikten herkesin tek tip bir kalıp içinde erimesini anlayanlar da, çağın ruhuna aykırı davranıyorlar demektir.''

BİRLİK VE DİRLİK FARKLI NEHİRLERLE BESLENİR

''Türkiye'de bugün tartışılan sorunların büyük bir bölümü, demokrasinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmış sorunlardır. O halde çözüm, demokrasimizin standartlarını yükseltmektir'' diyen Gül, şunları kaydetti:

''Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasının yolu da demokrasiyi güçlendirmekten geçmektedir.

Siyasi bilincin ve demokrasinin yetkin olduğu bir toplumda, 'çeşitlilik içinde birlik' ilkesi, o ülkenin kuvvet kaynağı olur. Birliğimiz ve dirliğimiz farklı nehirlerle beslenen ve güçlenen bir okyanus haline gelir.

Kendi vatandaşlarını tek bir kalıp içinde erimeye zorlayan ülkelerin, en başta kendi birlik ve dirliklerine zarar verdikleri gibi, dünya sahnesinde de ciddiye alınmadıklarını görüyoruz.

Etnisite ya da din adına kamplaşarak birlik fikrinden uzaklaşan toplumlar da büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bunu görmek için fazla uzaklara da bakmaya gerek yoktur. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananlar herkes için ibret vesilesi olmalıdır.

Türkiye, çağdaş bir ülke olarak farklılıklara saygı temelinde kendi sorunlarını kendisi çözebilecek sağlam bir siyasi kültüre ve engin bir devlet tecrübesine sahiptir.''

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hiç kimsenin, farklılıkların varlığını, millet içinde yeni millet adacıkları oluşturmak şeklinde anlamaması gerektiğini belirterek, ''Böyle anlayanlar, toplum içinde derin fay kırıkları oluşturarak toplumsal mutabakata zarar verirler. Bu da hem milletin bütününe, hem de farklılığını korumak isteyenlere yıkıcı bir deprem olarak geri döner'' dedi.

Gül, TBMM 23. Dönem 4. Yasama Yılının açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda hitap etti.

Birbirinden farklı ve karşıt düşüncelerin bulunduğu ortamlarda, karar alma mekanizmasının belli düzeyde uzlaşmayı gerektirdiğinin açık olduğunu belirten Gül, demokratik rejimlerin doğasının, bunu gerektirdiğini söyledi.

Gül, uzlaşmanın, bütün fikirlerin ortalamasını almak olmadığını belirterek, ''Öyle olsaydı seçim yapmanın, belli aralıklarla milletin iradesine müracaat etmenin, hükümetlerin kurulması sisteminin, devleti yönetmenin hükümet sorumluluğunda olmasının anlamı kalmazdı. Uzlaşmak, var olan fikirlerin ortalamasını almak anlamına gelseydi, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi açısından muhalefetin vazgeçilmezliğinin ve yüklendiği denetleme işlevinin de önemi olmazdı'' diye konuştu. Gül, her ikisinin de demokrasi açısından gerekli olduğuna işaret etti.

Devlet ve millet hayatının temel sorunlarında, gerçek uzlaşma kültürünün hakim olmasının, geleceğe yön vermenin tek yolu olduğuna dikkati çeken Gül, herkesi ilgilendiren siyasi meselelerde ''partili'' olmakla ''partizan'' olmak arasındaki çizginin, kalın bir şekilde çizilmesi gerektiğini vurguladı. Gül, devletin ve milletin bekasını ilgilendiren bütün milli sorunlarda, aynı hedefe kilitlenmenin yollarının aranması gerektiğini dile getirdi.

''SORUNLARIN ÖZÜ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK''

''Türkiye, açık toplum düzeninin gereklerine uygun bir biçimde, siyasi alandaki farklı görüşlerin toplum önünde rekabet etmesine dayalı demokrasisini güçlendirmeye devam etmelidir'' diyen Gül, siyasi partilerin, toplum önünde bu rekabet temelinde yarışmalarının, gelecekleri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül, katılımcı demokrasi için Meclis ve kamuoyunun verimli bir şekilde, doğru bilgilendirilmesinin sağlanmasının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Çözülmesi beklenen sorunların özü hakkında bilgi sahibi olmak, çözüm için izlenecek yöntemin doğru seçilmesi için gereklidir. Unutmayalım ki bazen usul, esasın önüne geçebilmektedir'' dedi.

''MİLLİ GÜVENLİĞİN ÖNEMLİ UNSURLARI''

Milli güvenlik anlayışının, dünyada kaydedilen dinamik gelişmeler ışığında kapsam ve içerik değiştirdiğini anımsatan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

''Milli güvenlik, kuşkusuz güçlü bir orduyu zorunlu kılar. Türkiye'nin güçlü bir ordusu vardır. Ancak kapsam ve içerik değiştiren, dinamik milli güvenlik anlayışı sadece ordunun imkan ve kabiliyetleriyle sağlanan bir çerçeve olmayı aşmıştır. İmkan ve kabiliyetleri yüksek bir ordunun yanında, bir ülkedeki demokrasinin gelişmişliği, ekonominin sağlamlığı, entelektüel bakımdan ve her açıdan nitelikli insan gücü, enerjiye hakimiyeti veya ulaşabilirliği, her alandaki üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve bilgi-teknoloji üretebilme yeteneği, bugünün dünyasında milli güvenliğin önemli unsurlarıdır.

Yurt savunmasına her durumda hazır, gücü tarihin tecrübesinde sınanmış, teröre karşı önemli zaferler kazanmış bir orduya sahibiz. Bununla her zaman gurur duymaktayız. Bununla beraber günümüz dünyasında, silahlı gücün yanı sıra devletlerin yumuşak güç de denilen diplomasi, enerji-politik ve sağlam ekonomik değerler gibi unsurlarının, ülkelerin bekasını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğunu göz ardı edemeyiz.''

''TÜRKİYE, KENDİ SORUNLARINI KENDİSİ ÇÖZMELİ''

Gül, Türkiye'nin, milli menfaatlerini koruma konusunda, gelişmiş yumuşak güç unsurlarını daha etkili kullanması gerektiğini vurguladı.

Bir ülkenin, yumuşak güçten sert güce kadar milli gücünü oluşturan unsurlarının temelinde ise, derin fay kırıklarından uzak, toplumsal bir mutabakata sahip olmasının yattığını vurgulayan Gül, ''Büyük milletimiz, tek millet olma fikri ile farklılıklara saygı fikrini içiçe yaşatmaktadır. Devletimizin kurucu felsefesinin, Türk milleti kavramına esasta yüklediği içerik de budur. Bugün bunun siyaset ve devlet anlayışımıza da çağın gerektirdiği biçimde yansıması gerekir'' dedi.

''Şunu da hatırlatmak isterim ki, hiç kimse farklılıkların varlığını millet içinde yeni millet adacıkları oluşturmak şeklinde anlamamalıdır'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:

''Böyle anlayanlar, toplum içinde derin fay kırıkları oluşturarak toplumsal mutabakata zarar verirler. Bu da hem milletin bütününe, hem de farklılığını korumak isteyenlere yıkıcı bir deprem olarak geri döner.

Kendi içinde güçlü bir mutabakatı sağlayamamış bir devletin, dünya sahnesinde güçlü olması düşünülemez. O nedenle Türkiye, kendi sorunlarını kendisi çözmek zorundadır. Bir ülkenin içini kemiren sorunlar varsa, bunlar kaçınılmaz olarak başka devletlerin müdahalesine açık alanların ortaya çıkmasına yol açar. Çünkü bugünün dünyasında sorunları başkalarından gizlemenin yolu yoktur; her şey açık bir şekilde dünyanın ve herkesin gözü önünde yaşanıyor. Kendi sorunlarını kendi iradeleriyle çözemeyen devletler, başkalarının istismarına açıktır. Siyasi aklı güçlü bir devlet buna izin vermez; sorunlarını başkalarına fırsat vermeden kendi iradesiyle çözer. O nedenle iç sorunlarımızın demokratik usullerle çözülmesi, demokrasi yoluyla vatandaşlık mensubiyetinin güçlendirilmesi; toplumsal mutabakatımızın ve demokrasimizin sağlığı açısından olduğu kadar, milli güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin teminat altına alınması bakımından da zorunludur.''

''ÇIKMAZ SOKAK''

Gül, sorunları, kabul edilebilir demokratik yöntemlerle çözmek yerine, sorunları görmezden gelmek ve milli birliği korumak adına siyaset ve demokrasi dışı alanlara kayarak aşırılıklara yol açmanın, çıkmaz sokağa sapmak olduğunu söyledi. Gül, farklılıkları ifade etme iddiasıyla birlik fikrini zedeleyen aşırılıklara sarılmanın da toplumlar için birer çıkmaz sokak olduğunu vurguladı.

Bugün Türkiye'nin, kendi içinde gündem oluşturan kültürel kimlik sorunlarını çözecek demokratik bilince ve olgunluğa kavuştuğuna dikkati çeken Gül, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de büyük çapta Türkiye'nin milli menfaatleriyle paralel hale geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, basiretli devlet adamlarını bünyesinde barındıran yüce Meclisin, Türkiye'deki her soruna bu anlayışla bakması, toplumdaki farklılıkları, milli birliği güçlendirecek bir zenginlik olarak konumlandırmayı başarması gerektiğini belirtti. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

''Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları ve gazilerimizin unutulmaz kahramanlıkları sayesinde Türkiye, birlik ve bütünlüğünü her şart altında koruyacağını dünyaya göstermiştir. Türkiye'nin bugüne kadar başarıyla sürdürdüğü terörle mücadele çizgisi, bugün yeni imkanları önümüze açmıştır. Bugün gelinen noktada ise Türkiye daha fazla şehitler vermeden, teröre daha fazla mali kaynak ve enerji harcamadan, terör sorununu geride bırakmaya yarayacak yeni yöntemleri devreye sokma kapasitesine ulaşmıştır.

Türkiye'nin içindeki bu gelişmeler ile uluslararası şartların da uyumlu hale gelmesi, bu konjonktürde azim, kararlılık ve hedef değiştirmeden ülke güvenliğini garanti altına alma imkanlarını Türkiye'nin önüne getirmiştir. Bu konuların yüce Mecliste kapsamlı bir şekilde ele alınması büyük önem arz etmektedir.''

''BİLİNÇLİ, HIZLI HAREKET ETMELİYİZ''

Cumhurbaşkanı Gül, bugün karşılarında ilginç ve pek çok yönden dikkat çekici bir dünya tablosunun bulunduğunu ifade etti.

Bugünün şartlarını, kendilerine uygun yöntemlerle değerlendirmenin, gelecek nesiller adına kendilerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Gül, ''Türkiye'nin önüne çıkan bu tablo zaman kaybı olmaksızın dinamik bir şekilde değerlendirilmelidir. Bugünün dünya konjonktürünün ve bölgesel dengelerin terörle mücadelede önümüze çıkardığı olumlu şartların ve fırsatların ilelebet devam edeceğini düşünemeyiz. O nedenle bilinçli, kararlı, planlı ve hızlı hareket etmeliyiz'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hiç kimsenin, devleti ve rejimi korumak bahanesiyle hukuk dışına çıkamayacağını belirterek, devleti ve rejimi koruma bahanesiyle hukuk dışı yollara başvurmanın, devletin güvenliği ve rejim için en büyük tehlike olduğunu söyledi.

Gül, 23. Dönem 4. yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda hitap etti.

Cumhurbaşkanı Gül, hukuk devletinin; yönetilenlerle yönetenlerin, önceden belirlenen ve herkes için eşit uygulanan hukuk kurallarıyla bağlı olmasını ifade ettiğini ve insanlığın en değerli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

''Hukukun üstün olduğu yerde keyfiliğe yer yoktur'' diyen Gül, hukuk devletinin, kamu hizmetlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yerine getirilen devlet olduğunu söyledi.

Hukuk devletinin, devlet erkini kullanan kişi ve kurumların yetki alanlarının hukuk kurallarıyla belirlenmesini gerektirdiğini ifade eden Gül, ''Konum ve sıfatı ne olursa olsun, hiç kimse hiçbir nedenle hukukun dışına çıkamaz. 'Devletin bekası' veya 'ulusal çıkar' gibi kavramlar da hukuksuzluğu ve keyfiliği haklılaştırmak için kullanılamaz. Hukuk devletinin olduğu yerde keyfiliğe yer yoktur. Devletin ve milletin bekası, laik demokratik Cumhuriyetin hukuk devleti niteliğinin pekiştirilmesiyle yakından ilintilidir'' diye konuştu.

Gül, devleti ve rejimi koruma bahanesiyle hukuk dışı yollara başvurmanın, devletin güvenliği ve rejim için en büyük tehlike olduğunu kaydetti.

''DEVLETİN, DERİN VE GÖRÜNMEYEN YÜZÜ OLAMAZ''

Geçmişte bu alanda yaşanmış bazı yanlışlıkların faturasını bugün herkesin ödediğini belirten Gül, şöyle devam etti:

''Devletin, bir yüzeyde görünen bir de derin ve görünmeyen yüzü olamaz. Devletin tek yüzü hukuktur. Hiç kimse ve hiçbir grup kendini devletin yetkili organlarının yerine koyarak tasarrufta bulunamaz, eylem yapamaz.

Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Anayasamız yargı bağımsızlığını güvence altına almıştır. Bütün kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin buna uygun davranması, adaletin tecelli etmesini engelleyecek tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir.

Bu hassasiyetler gözetilmek şartıyla Türkiye'nin çağdaş standartları yakalama konusunda ivmesini artıracak yargı reformu çalışmalarının sağlıklı bir müzakere ile devam etmesi ve bu çabaların bir an önce sonuçlanması gerekmektedir. Yargı reformu, günlük siyasi polemiklere kurban edilmemelidir. Yargı reformu, daha güçlü ve daha gelişmiş bir yargı sistemine, dolayısıyla daha iyi işleyen bir devlet sistemine kavuşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.''

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, öncelikle millet için var olduğunu dile getiren Gül, yargıçların, kararlarını millet adına verdiğini ifade etti.

Bu nedenle milletin hak ettiği yüksek standartların, kısır tartışmalar içine sokulmaması gerektiğini vurgulayan Gül, yargı reformunun, kim tarafından üretilirse üretilsin, partizanca yaklaşımlardan uzak bir şekilde, çağdaş standartlar temel alınarak yüksek bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:

''Mülkün temeli olan adaletin yerine getirilmesini gözeten bir anlayışla ve mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığım yargı reformu partiler tarafından ve toplumun tüm kesimlerinde özgürce ve sağlıklı bir şekilde tartışılmalı ama partizanca yaklaşımların konusu olmamalıdır.

Hukuk devleti, bireyin temel hak ve hürriyetlerinin güvenceye alındığı devlettir. Bu haklardan biri de masumiyet karinesidir. Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez. Anayasamızın 15. maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, hatta savaş durumunda dahi ihlal edilemeyecek olan bu hakkın, yaşadığımız olağan dönemde sıkça ihlal ediliyor olması üzücüdür. Bu konuda tüm kesimlere, özellikle medyamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Kişilerin mahkeme salonlarında herhangi bir karar verilmeden önce yazılı veya görsel medyada yargılanıp mahkum edilmeleri hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Devlet hayatının her alanında, usul yasalarına özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyorum.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

AB üyelik sürecine de değinen Gül, AB'nin, Türkiye'nin çok önceden belirlenmiş en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. Gül, bu yolda bugüne kadar çok ciddi ve başarılı adımlar atıldığını ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi.

Bu bağlamda TBMM'ye yeni yasama yılında da çok önemli işler düştüğünü kaydeden Gül, ''AB Komisyonu İlerleme raporlarında, katılım ortaklığı belgelerinde ve nihayet Türkiye'nin taahhütlerini içeren ulusal programlarda yer alan hususların hayata geçmesi için, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Meclisimizin çok büyük bir özveriyle çalışması gerekmektedir'' dedi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin, siyasi partilerin ve hükümetlerin mutabık oldukları bir devlet politikası olduğunu belirten Gül, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu nedenle, iktidarı ve muhalefetiyle tüm partilerimizin ve milletvekillerimizin bu yönde düşündüğünü bildiğim için, bu konuda Meclis içinde iş birliğinin daha çok geliştirilmesini tavsiye ediyorum. Bu yoldaki gayretler, ülkemizin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan çok daha iyi noktalara ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye kendisi için hedef olarak belirlediği muasır milletler düzeyinin ötesine geçme yolunda ilerlemekten ve bu amaçla AB'ye tam üyelik perspektifinden geri adım atmamalıdır. Bu konuda tereddüte mahal yoktur.

Başkalarının bizi raydan çıkartmak için zaman zaman sabrımızı zorlayan yaklaşımlarını kaydetmeli ama bu nedenle çabalarımızı azaltmamalıyız. Türkiye dışarıdan gelen rahatsız edici seslere bu anlamda kulağını tıkamalı ve geçen sene de bu kürsüden ifade ettiğim gibi, gerekirse kendi kendine kalsa bile fasılları açıp kapama iradesini canlı ve taze tutmalıdır. Burada esas hedefin Türkiye'nin her alanda dünyadaki en yüksek standartlara kavuşması olduğunu unutmamalıyız. Bu yolda, milletimiz o standartlara layık olduğu için bu çabayı gösteriyoruz.''

TBMM'nin, AB ile ilgili yasal düzenlemeleri, ayrıcalıklı bir yaklaşımla ele alması ve özel çalışma usulleri oluşturması gerektiğini belirten Gül, ''Türkiye güçlü bir iradeye sahip olursa, basiretsiz bazı Avrupalı politikacıların can sıkıcı yaklaşımlarının hiç dikkate alınması gerekmeyen teferruat olduğu herkes tarafından görülecektir'' diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA SAHNESİNDEKİ YERİ

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada güven, istikrar ve barışın teminatı olarak görüldüğünü ifade eden Gül, şunları söyledi:

''Komşu ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Güneydoğu Asya'da yaşanan sorunların çözümünde aranan ve güvenilir bir arabulucu olarak kabul görmesi, Türk-Ermeni ilişkileri gibi kronik sorunların çözümüne yönelik siyasi inisiyatifin elden bırakılmaması, Kıbrıs meselesinde çözüm temelli aktif politikalar izlenmesi, Türkiye'nin dünya sahnesinde giderek daha görünür hale gelen ve giderek daha işlevselleşen öz güveninin işaretleridir.

Türkiye, bütün bu alanlarda kendi ulusal ilkelerinden taviz vermeden barış ve istikrar adına inisiyatif almayı sürdürmelidir, yapıcı bir şekilde dünya sistemine katkıda bulunma misyonunu güçlendirmelidir.

Üstlendiğimiz bütün uluslararası görevlerde, ilgili ülkelerdeki istikrarsızlıklar üzerinden değil, istikrara katkıda bulunarak milli menfaatlerimizi korumalıyız.

Daha açık ifade etmek gerekirse, Türkiye kendi istikrarını başka ülkelerin istikrarını zedeleyerek ya da şantaj unsurları kullanarak değil, muhataplarının istikrarlarına katkıda bulunarak gerçekleştirme şeklinde ahlaki ve siyasi bir yol tercih etmektedir.''

ABD'DEKİ YENİ YÖNETİM

Küresel tablonun, ülkenin uluslararası sorunlarda barış inşa eden siyasetler üretmesinin önemini daha belirgin şekilde ortaya çıkardığını belirten Gül, ''Evvelce, bildik bazı ülkelerin katkılarına muhtaç görünen pek çok sorun, taraf ülkelerin açık davetleriyle, Türkiye'nin aktif katılımıyla çözüm yolunda ilerliyor'' dedi.

Türkiye'nin; bölgesinde, güvenlik, istikrar, ekonomik iş birliği ve refah denkleminin adil bir biçimde yeniden inşasında, dinamik bir unsur olarak özgün yerini aldığını vurgulayan Gül, ülkenin, uluslararası sorunlara yaklaşımının her geçen gün daha çok takdir topladığının görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, dünya sisteminin en önemli aktörü durumundaki ABD'de yeni bir yönetimin başa gelmesinin, bütün dünya için olduğu gibi, Türkiye için de yeni imkanlara ve fırsatlara kapı araladığını kaydetti. Gül, yenilenmiş bir anlayışla iş başına gelen yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDEKİ GEÇİCİ ÜYELİK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki geçici üyeliğin, hem milli menfaatlerin tahakkuku, hem bölgede istikrarın inşası, hem de dünya sistemine yapıcı katkılarda bulunmak açısından en verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirten Gül, şunları söyledi:

''Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, yerleşik BM parametreleri olan iki kesimlilik, siyasi eşitlik ve iki kurucu devleti haiz yeni bir ortaklık temelinde, BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde Ada'da liderler arasında kapsamlı müzakereler geçtiğimiz Eylül ayından itibaren devam etmektedir. Yürütülen müzakerelerde bu yıl sonuna kadar adil ve kalıcı bir barışa erişilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından çok önemlidir.

Burada tüm dünyaya şunu hatırlatmak isterim: Kıbrıs'ta mevcut statükoya dayalı denklem ilanihaye devam edemez. Mevcut fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacaktır. Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası toplumun kenarına itilmesine ve tecrit altında tutulmasına devam edilemeyeceği bilinmelidir.

Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Balkanlarda, Güneydoğu Asya'da ve uluslararası toplumu meşgul eden bütün önemli konularda karşılıklı güveni pekiştirmeyi, güven artırmayı ve diyalog yoluyla sorun çözmeyi önceleyen girişimleri bundan böyle de desteklemeye devam edeceğim. Özellikle, Kafkaslar'daki statükonun hiç kimsenin yararına olmadığını belirtmek isterim. Kafkaslar'da donmuş görünen sorunların çözümü yönündeki gayretleri çok önemli buluyorum. Türkiye'nin bu vizyon temelinde performansını artırması gereğini bu vesileyle yeniden vurgulamak isterim.''

ENERJİ POLİTİKASI

Dış politikanın ayrılmaz bir parçası olan enerji meselesine önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Gül, Türkiye'nin sadece enerji geçişi sağlayan bir transit ülkesi olmakla yetinemeyeceğini, alternatif enerji üretimi konusunda da tatminkar bir seviyeye süratle ulaşmaya mecbur olduğunu kaydetti.

''Büyük savaşların, büyük kararların ve büyük stratejilerin ekseni olan enerji bölgelerinin çok yakınında bulunuyoruz'' diyen Gül, sadece bu nedenle bile enerji meselesinin, boru hatları ve geçiş güvenliğine indirgenemeyeceğini, Türkiye'nin enerji üretim merkezlerinde güçlü şirketleriyle de yerini alması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelerin hür düşüncenin kalesi olduğunu, bundan dolayı da farklı kimliklerle barış ve diyalog içinde bir arada yaşama kültürünü öğrencilerine yaşattıklarını belirterek, ''Üniversiteler, inanıyorum ki, birlik duygumuzu güçlendireceği gibi farklılıklara olan hoşgörüyü de yaygınlaştıracaktır'' dedi.

Gül, 23. dönem 4. Yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap etti.

İlk, orta ve yükseköğretimdeki okullaşma oranını çağdaş ülkelerin seviyesine çıkarma yolunda bugüne kadar atılan adımların daha büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gül, eğitim sisteminde nitelikli iyileştirmelerin de sağlanması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, ''Üretebilen, kendi kendine yeten, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık ve her yönüyle yetenekleri gelişmiş bir insan gücü, hem demokrasimizin hem de kalkınmamızın teminatı olacaktır'' diye konuştu.

Eğitimdeki bölgesel farkların bir an önce kapatılması gerektiğine işaret eden Gül, eğitim sisteminin, yetenek, başarı ve fırsat eşitliğini öne çıkarması, her türlü eşitsizliği dışlaması gerektiğini söyledi.

Abdullah Gül, şöyle devam etti:

''Okullarda verilen eğitim güçlendirilmeli ve herkesin eşit eğitim imkanlarından faydalanması sağlanmalıdır. Özellikle kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kızlarımızın eğitimi ayrı bir önem arz etmektedir. Son yıllarda kızlarımızın eğitimine gösterilen özenin artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Türkiye'nin 21. yüzyılın bilgiye dayalı ekonomisinde rekabet etmesi ve ekonomik büyümesini devam ettirebilmesi yolunda, okullarımıza ve üniversitelerimize çok önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerimiz, toplumumuz ve sanayimizle daha güçlü bağlar kurmalı; toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmemizde öncü bir rol üstlenmelidir. Üniversiteler ülkemizin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeli ve bu ihtiyaçları gözeten bir eğitim sunmalıdır. Üniversite, toplumun bütün kesimleriyle ilişki içinde olmalı ve her kesime hayat boyu öğrenim imkanı sunmalıdır. Üniversiteler, bulundukları bölgelerin her açıdan gelişmesinin ve kalkınmasının lokomotifi olmalıdır.

Türkiye'nin bilgi ve teknoloji transfer eden bir ülke olmaktan, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke konumuna geçmesi, üniversitelerimizin başarıları sayesinde olacaktır. Araştırma-geliştirmeye sağlanan imkanlar ve ayrılan fonlar sayesinde, son yıllarda bilim dünyamızda büyük bir atılımın başladığını, üniversiteler ve TÜBİTAK arasında iş birliğinin geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Üniversite hür düşüncenin kalesidir; her türlü görüşün tartışılabildiği ve bireylerin birbirini hoşgörüyle dinlediği bir kurum olarak varolagelmiştir. Bundan dolayı, üniversiteler, farklı kimliklerle barış ve diyalog içinde bir arada yaşama kültürünü öğrencilerine yaşatırlar. Sayıları artan ve ülkemizin artık her tarafında bulunan üniversiteler, inanıyorum ki, birlik duygumuzu güçlendireceği gibi farklılıklara olan hoşgörüyü de yaygınlaştıracaktır.''

Cumhurbaşkanı Gül, yeni kurulan üniversitelere aktarılacak kaynakların güçlü olması konusunda, Hükümetin özellikle dikkatini çekmek istediğini söyleyerek, yeni kurulan üniversitelerin ne kadar güçlü kaynaklarla işe başlarlarsa o kadar sağlam altyapıya sahip olacaklarını ifade etti.

EKONOMİ

Küresel ekonomik krizin ilk işaretlerinin geçen yıl görüldüğünü; o bağlamda düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığını kaydeden Gül, o günlerin ardından krizin tam anlamıyla ortaya çıktığı ve tüm dünyayı sarstığı gibi Türkiye'yi de etkilediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetler ve merkez bankalarının krizin olumsuz etkilerini sınırlamak için çeşitli önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu önlemler arasında; mali ve parasal genişleme, ekonomiyi canlandırma paketleri, finans sektöründeki sorunların daha da büyümesinin önüne geçmek ve mevcut sorunların çözülmesine yönelik olarak atılan adımların yer aldığını belirten Gül, ''Bir yandan da ileride böylesine büyük ve geniş çaplı bir krizin yaşanmaması için gereken reformların hayata geçirilmesi konusunda ülkeler arasında ortak bir anlayış ve irade birliği oluşmuştur'' dedi. 

Abdullah Gül, G-20 platformunun, küresel krizle mücadele kapsamındaki bu çalışmalara stratejik yön verilmesi açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin söz konusu platformda yer alarak yapılan çalışmalara son derece önemli katkı sağladığını memnuniyetle gözlemlediğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

''Grup içerisinde varlığımız, küresel sorunlar karşısında ülkemizin uluslararası camianın etkin ve ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmektedir. Ülkelerin tek tek ve birlikte atmış olduğu adımlar, bu zorlu test döneminden belli oranda çıkıldığına işaret etmektedir. Açıklanan iktisadi veriler ve piyasalardaki gelişmeler bu görüşü doğrular niteliktedir. Ancak yaşanmakta olan olumlu gelişmelere rağmen, küresel krizin tam olarak atlatıldığını söylemek için erken olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde, özellikle de Avrupa'da, finans sektöründeki sorunlar henüz tam olarak giderilememiştir. Emtia fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girmesi enflasyon ve cari işlemler açısından risk oluşturmaktadır. Artan ve derin bir sosyal sorun haline dönüşme riski bulunan işsizlik de hükümetlerin ivedilikle çözüm üretmeleri gereken bir alandır.

Son krizle birlikte, uluslararası finansal mimarinin yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye, sürdürülen bu çalışmalara katılarak önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede finans sektörünün düzenleme ve denetimine ilişkin çalışmalara aktif katkı sağlanmasını ve bu alandaki yeni düzenlemelerin zamanında kendi uygulamalarımıza yansıtılmasını önemli bulduğumu belirtmek isterim. Türkiye pek çok ülkeden önce, krizden çıkış stratejisini açıklamıştır. Türkiye'nin gelişebilecek olaylara karşı stratejilerini zamanında hazırlaması anlamına gelen bütün çalışmaları dikkatle takip ediyorum.

Unutmayalım ki ekonomi yönetimindeki gevşeklik, büyük gayretlerle elde edilen başarıları kolayca eritebilmektedir. Demokratik hayatın bir gerçeği olarak, zaman zaman yönetimlerin popülist baskılar altında kalabildiği bir vakıadır. Halkımızın uzun vadeli çıkar ve refahı için doğru stratejiler kararlılıkla uygulanabilmelidir. Bu bağlamda, kamu dengelerindeki iyileşmeyi kalıcı kılmak amacıyla 'mali kural' uygulamasına geçilmesi de elde edilecek kazanımların önümüzdeki dönemlerde sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. Mali kural uygulamasını önemsiyor ve destekliyorum. Türkiye'nin öngörülebilir bir ülke olması, planlı-programlı hareket etmesi ve güven unsurunu pekiştirmesi bakımından mali kural uygulaması önemli bir kazanım olacaktır.''

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, orta ve uzun dönemde ekonominin daha verimli, rekabetçi, esnek ve güçlü olması için gerekli olan reformların, toplumun tüm kesimlerinin desteğini ve sahiplenmesini gerekli kıldığını kaydetti.

Bu süreçte sosyal alanlardaki gelişmenin güçlendirilmesinin de ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Gül, ''Millet iradesinin en üst düzeyde temsil edildiği yüce Meclisin, ihtiyaç duyduğumuz bu reformların en geniş katılımla ve en kısa sürede gerçekleştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır'' dedi.

DOĞAL AFETLER

Cumhurbaşkanı Gül, yakın zamanda yaşanan doğal afetleri anımsatarak, uzun yılların birikimi olan tedbirsizlikler ve plansızlıkların, doğal afetlerle birleşince, gerçekten çok üzücü tabloların ortaya çıktığını söyledi.

Gül, ''Devlet ve millet olarak çevre konularını, en önemli ve öncelikli konularımızdan kabul etmeliyiz. Çevre koşullarını sağlıklı kılmaya, şehirleri daha planlı hale getirmeye, doğal afetlere karşı önceden hazırlıklı olmaya da sınırlarımızı korumak kadar önem vermeliyiz'' diye konuştu.

Türkiye'nin deprem fay hatları üzerinde olduğunun bilimsel verilerle ispatlanmış bir gerçek olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, ''Ayrıca tarih de bunun şahididir. Acılar yaşandıktan sonra feryat etmemek ve zararları asgariye çekmek için şimdiden olağanüstü bir anlayışla koruyucu tedbirlerin alınmasını ve bu konudaki çalışmalara hız verilmesini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çevre duyarlılığının artırılması, kamu yönetiminin ve toplum hayatının her sahasında doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydederek, uzun yılların birikimi yüzünden vatandaşların hayatını ve milli servetleri tehdit eden plansızlıkların süratle ortadan kaldırmasının önemine işaret etti. Gül, tüm kamu yöneticileri başta olmak üzere, ilgili herkesi ve tek tek her vatandaşı, yaşanabilir çevre koşulları oluşturulması ve korunması konusunda seferberliğe davet etti.

Gül, ''Yüce Meclisin milletimiz ve devletimiz için çok değerli çalışmalara imza atacağına olan inancımla sözlerime son veriyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Yüce Meclis'in milletimize hizmet etmiş tüm mensuplarını minnet ve saygıyla anıyorum. Önümüzdeki dönemin milletimiz ve devletimiz için hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.
 

Devletin,devlet olduğunun yapısını yapan Cumhurbaşkan'ı
 // ibrahim çelikoğlu
Sayın Cumhurbaşkan'ı tarafsızlığını ispatlamış,devletin itibarının korunurluğu hukuk ile oluşacağının tarifini yapmış,demokrasiye yakışır bir tutum takınmıştır.
Sonunda Millet Meclisinde söz alan konuşmacılar çok büyük hakaretler sergilemiş,muhalefet güler yüz göstermiş,sevinç çığlıklarını bekledik.Millet Meclisnde bu durum,maşalar tarafından yaptırılmış olması muhakkak.Demokrasi düşmanlarının hazm edemiyen tutumları.Bunlara demokrasi ver...
01 Ekim 2009 19:00
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler