YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den teklife sert tepki
CHP'den teklife sert tepki
CHP'den teklife sert tepki
09 Haziran 2008 / 16:29 Güncelleme: 09 Haziran 2008 / 00:00

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması önerisinde bulundu. İyimaya, konuyla ilişkin öneri taslağını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.


İyamaya'nın öneri taslağına göre, TBMM, üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve beşte üçünün gizli oyu ile Anayasa Mahkemesinin iptal ve itiraz davalarına ilişkin kararları ile yürürlüğü durdurma kararlarını askıya alabilecek.


Askıya almak için, Anayasa Mahkemesi kararının Anayasaya açıkça aykırı olması, dürüst yorum ilkeleri ile bağdaştırılamaması, temel normun birden fazla anlam içermesi yahut kararda kanun yada Anayasa koyucu gibi davranılmış olması hallerinden birinin gerçekleşmesi şart olacak.


Milletvekillerinin özlük hakları ile Anayasanın ikinci kısmının ikinci ve dördüncü bölümlerinde ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalarda yer alan temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları askıya alınamayacak.


Askıya alma teklifinin, Anayasa Mahkemesi kararının yayımını izleyen 10 gün içinde TBMM'ye verilmiş olması ve en geç 3 ay içinde sonuçlandırılması gerekecek.


Askıya alma teklifinin sonuçlandırılmasına ilişkin TBMM kararları, Resmi Gazetede yayınlanacak.


Askıya alma kararı, Anayasa Mahkemesi kararını bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kaldıracak.


Mahkeme kararında denetlenmiş olan kanun ve kanun hükmünde kararname, hiçbir işlem gerekmeksizin, yürürlüğünü sürdürecek.


Askıya alma kararının üzerinden 5 yıl geçmedikçe, Anayasa Mahkemesi aynı kuralı yeniden denetleyemeyecek.


Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazetede yayımından itibaren 10 gün geçmedikçe yürürlüğe giremeyecek. Süresinde verilen askıya alma teklifinin 3 ay içinde sonuçlandırılmaması yahut reddi halinde Anayasa Mahkemesi kararı derhal yürürlüğe girecek.


Anayasa Mahkemesi kararları yasama ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacak.


AK Parti'li İyimaya, konuyla ilgili yazılı açıklamasında da Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerini esastan iptal etmesi kararının, Türkiye'de var olan Anayasa Mahkemesi krizini bütün boyutları ile somut şeklide görünür kıldığını savundu. Anayasanın TBMM'ye tanıdığı, “Tali kurucu iktidar yetkisi”nin, Yüksek Mahkemenin bu kararı ile pratik olarak sona erdiğini ileri süren Ahmet İyimaya, şunları kaydetti:


“Krizin asli muhatabı, iktidarı ve muhalefeti ile siyaset kurumudur. Siyaset kurumunun ortak bir refleks geliştirmesi, suçlayıcı demeçlerle yetinmemesi; demokratik ve anayasal sorumluluğunun kaçınılmaz gereğidir.


Tanımlanan görev tarifleri içinde egemenlik (yasama-yargı) çatışması, kabul edilebilir ve makul bir durum olarak nitelenemez.


Aynı anayasa ve adalet vatanında yaşayan sorumlu bir kişi olarak, çözüm yolunda geliştirdiğim bir öneriyi, 'Askıya alıcı veto'yu kamuoyu ile paylaşıyorum.”


CHP'li Okay'dan öneriye sert tepki!


CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması önerisini, "İyimaya, sağ eliyle sol kulağını, başının üzerinden göstereceğine,
doğrudan 'Anayasa Mahkemesi kuralları uygulanmaz, mahkeme lağvedilmiştir' diye bir teklifte bulunursa, belki sorunu çok daha kolay aşar" diye değerlendirdi.


Okay, TBMM'de gazeteciler ile yaptığı sohbet toplantısında, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın senato ile İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması önerilerine ilişkin soruları yanıtladı.


"İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesinin kararlarının askıya alınması önerisine" ilişkin soruyu yanıtlarken Hakkı Suha Okay, "İyimaya, sağ eliyle sol kulağını, başının üzerinden göstereceğine, doğrudan 'Anayasa Mahkemeleri kuralları uygulanmaz, Anayasa Mahkemesi lağvedilmiştir' diye bir teklifte bulunursa, belki sorunu çok daha kolay aşar" diye konuştu.


-"SAMİMİYETİ SORGULAMAK LAZIM"-
Bülent Arınç'ın Meclis Başkanlığıyla başlayan taraf Meclis Başkanı uygulamasında, Köksal Toptan'ın da yer aldığını savunan Okay, senato ile varılmak istenen amacın meçhul olduğunu söyledi.


CHP Grup Başkanvekili Okay, senatonun, Anayasa Mahkemesini by-pass etmeye yönelik olabileceğini öne sürdü.


"Toptan'ın, liderlerle toplantı yapmasına ilişkin açıklamasına" ilişkin bir soruya Okay, "Türkiye'de bu tür değerlendirmeler, buluşmalar, yeni bir uzlaşma fırsatı yaratacaksa, bunlar saygıdeğer girişimlerdir. Ama tarafsız olması gereken Meclis Başkanı, taraf olarak
iradesini açıkladıktan sonra, tekrar tarafsız kimliğiyle liderleri bir araya getirmesi arzusunun samimiyetini sorgulamak lazım" karşılığını verdi.


CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın "iki kamaralı sistem" (senato) önerisine ilişkin "Acaba senato, Anayasa Mahkemesini baypas etmek için sunulan bir öneri mi?" diye sordu.


Parlamentoda gazeteciler ile sohbet toplantısında Okay, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Anayasa Mahkemesinin kararlarının askıya alınması önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.


Okay, "İyimaya, sağ eliyle sol kulağını, başının üzerindengöstereceğine, doğrudan 'Anayasa Mahkemeleri kuralları uygulanmaz, Anayasa Mahkemesi lağvedilmiştir' diye bir teklifte bulunursa, belki sorunu çok daha kolay aşar" diye konuştu.


Türkiye gündemini yeniden karıştıracak, yeni tartışmalar açacak, gerilim yaratacak bu tür önermelerle Türkiye'nin meşgul edildiğini savunan Okay,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Ya bu Anayasayı içimize sindireceğiz ya sindirmeyeceğiz. Herkes bu Anayasaya sadakat yemini ettiğine göre, bu Anayasa içinde çözüm
önerisinde bulunması lazım. Türkiye'de, yoğun bir şekilde böylesine ham projelerle gündem dolduruluyor ve bunlar tartışılıyor.


Bu öneri, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmaya yönelik, yargı üzerinde, yasamanın tahakkümünü oluşturacak bir öneridir.


AKP'li değerli siyaset adamları, ülke gündemini böylesine altı boş, kimi tartışmalarla doldurmak istiyorlar. Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşulmasını önlüyorlar."


-"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ GETİRİYOR"-


Okay, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın "Yeni bir anayasa yapımı yanında çift kamaralı sistemi, yani senatoyu da tartışmalıyız" önerisine ilişkin soruları da yanıtladı.


AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Arınç ile başlayan "taraf Meclis Başkanı" uygulamasında Toptan'ın da yer aldığını öne süren Okay, TBMM Başkanı olması için CHP'nin de destek verdiği Toptan'dan, Arınç uygulamalarından farklı uygulamada bulunacağı beklentilerinin bulunduğunu söyledi.


Toptan'ın, Anayasa Mahkemesinin AK Parti'nin kapatılma davasında "herkese oh dedirtecek" bir karar vermesi gerektiğine yönelik açıklamalarına işaret eden Okay, "Bu 'oh dedirtecek' karar Sayın Başkan için mi başkaları için mi, bilmiyorum. Sayın Başkan, daha sonra Anayasa Mahkemesinin yetkisini aştığını ifade etti. Senato teklif etti" dedi.


Senatonun 1982 Anayasası ile kaldırıldığını anımsatan Okay, şöyle konuştu:
"(Yeniden senato gelsin) demek, sadece Anayasaya bir cümle eklenmesiyle mümkün değil. Bu bir sistem değişikliğini getiriyor, demokratik, parlamenter yaşamımızda yeni kurum oluşturuyor. Senato ile varılmak istenen amaç da meçhul. Sayın Başkanın 'Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır' söyleminden hareketle, acaba senato da Anayasa Mahkemesini baypas etmek için sunulan bir öneri mi diye düşünüyorum. Sayın
İyimaya'nın teklifiyle de bütünleştirdiğimizde, AKP, yargıyı bir şekilde baypas etmek için arayış içerisine girdi ve kamuoyunda bunu tartıştırmak istiyor. Senato ile yapılmak istenen, Mecliste tartışılan konuların senato da tartışılmasıysa, o zaman Sayın Başkanın, Meclis komisyonlarında sağlıklı çalışmaya fırsat vermesi çok daha doğru
olanıdır."


-"TARAFSIZ OLMASI GEREKEN MECLİS BAŞKANI"-


TBMM Başkanı Toptan'ın yapması gerekenin, parlamentonun saygınlığını korumak olduğunu ifade eden Okay, bu dönemde 3 bin 897 yazılı soru önergesinin 2 bin 118'ine yanıt verilmediğini, 784 sözlü soru önergesinin de 458'inin yanıtsız kaldığını söyledi. Okay, "Sayın Başkanın yapması gereken, parlamentonun saygınlığını korumaksa,
yürütmenin cevaplamakla yükümlü olduğu soru önergelerine niye cevap verilmediğini sorgulamalıdır" dedi.


"Toptan'ın, liderlerle toplantı yapmasına ilişkin açıklamasına" yönelik bir soruya Okay, "Türkiye'de bu tür değerlendirmeler, buluşmalar, yeni bir uzlaşma fırsatı yaratacaksa, bunlar saygıdeğer girişimlerdir. Ama tarafsız olması gereken Meclis Başkanı, taraf olarak
iradesini açıkladıktan sonra, tekrar tarafsız kimliğiyle liderleri bir araya getirme arzusunun samimiyetini de sorgulamak lazım" karşılığını verdi.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler