YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Meclis'e 2 önerge
CHP'den Meclis'e 2 önerge
16 Aralık 2011 16:48
CHP, ''eğitimin niteliği'', ''atanamayan öğretmenler'' ve ''termik santraller'' konularında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ve arkadaşlarının imzaladığı üç ayrı araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

''Atanamayan öğretmenlerle'' ilgili araştırma önergesinin gerekçesinde, Türk eğitim sisteminin sorun alanlarından en önemlisinin öğretmen yetiştirme ve istihdamı olduğu belirtilerek, ''İstihdam son 10 yılda olduğu kadar hiç bu denli sorun olmamıştır'' denildi.

Gerekçede, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün insan gücü politikalarına karşı gereken planlamayı yıllardır yapmadığı iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Öğrencilerimiz büyük umutlarla öğretmen olabilmek için okurken, kamunun böylesine sosyal bir yaraya duyarsız kalması anlaşılabilir değildir. Bakanın 'öğretmenlik dışında iş bulsunlar' demesi bu duyarsızlığın bir göstergesidir.

Türkiye'de eğitim büyük oranda kamu eliyle yürütülmektedir. Özel öğretim kurumları yeteri büyüklüğe ulaşamamıştır. Dolayısıyla öğretmen istihdamı kamunun işi ve görevidir. Eğitim fakültesi mezunları, herhangi bir lisans mezunu gibi değerlendirilemez.''

Eğitim sisteminin niteliği

''Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu nitelik sorununun tüm boyutlarıyla araştırılarak gerekli önlemlerin alınması'' için verilen ikinci önergenin gerekçesinde, Türk eğitim sisteminin uzun yıllardır nitelik sorunun çözülemediği ifade edilerek, ''Halkımız okula, öğretmene üst düzeyde güven duyarken, o okullarda  o öğretmenlerin verdikleri eğitimden hoşnut değildir. Bugün eğitim sisteminin niteliği son derece düşüktür ve sonucunda eğitimin paydaşlarıyla bir güven bunalımı da yaşanmaktadır'' görüşüne yer verildi.

Termik santraller

''Termik santrallerin insan sağlığına, tarıma ve çevreye olan etkilerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınmasını'' isteyen üçüncü önergenin gerekçesinde, ''Halkın, sivil toplum örgütlerinin muhalefetine, devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarının resmi belgelerindeki çekincelere rağmen ithal kömür kaynaklı termik santrallerin yapımı ülkemizi her alanda zor durumda bırakacaktır'' ifadesi kullanıldı.

AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler