YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den 89. yıl bildirgesi...
CHP'den 89. yıl bildirgesi...
10 Eylül 2012 11:28
CHP PM Toplantısının ardından CHP'nin 89. kuruluş yıl dönümü bildirgesi yayımlandı...

CHP'nin 89. kuruluş yıl dönümü bildirgesinde partinin ulusal bütünlüğü koruyan; insan hak ve özgürlüklerini gözeten; devleti değil, bireyi önceleyen; laiklik ve kadın erkek eşitliğini esas alan; toplumsal anlaşmanın ürünü olan ve Türkiye'nin demokrasi, barış, istikrar ve güven üreten bir devlet olarak uluslararası toplum içinde saygın bir yere sahip olmasını sağlayacak bir Anayasa yapılması hedefinin takipçisi olacağını beyan ve taahhüt ettiği bildirildi.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına ilişkin bir bildirge yayımlandı.

''Kuruluş Yıl Dönümü Bildirgesi'' başlığıyla yayımlanan metinde, partinin ülkenin barış, huzur ve özgürlükler içinde kararlılıkla yükselmesi için 9 Eylül 1923'teki gibi heyecanlı, umutlu ve ilkelerinde direnen bir anlayışta olduğu vurgulandı.

CHP'nin ulusal dayanışma içinde ve tek bayrak altında, birlik ve bütünlüğü koruyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesi için mücadele ve yürüyüşüne devam edeceğinin belirtildiği bildirgede, sosyal demokrasi ilkeleri çerçevesinde, insan onuru ve eşitliğine odaklı, hukukun üstünlüğü, laiklik ve özgürlüklere dayalı, toplumsal değerlere saygılı, adil, katılımcı ve dürüst bir demokratik düzen kurulması için kararlılık ve katkıların sürdürüleceği ifade edildi.

Bildirgede, demokraside, siyasal iktidarın kaynağı olan yurttaş egemenliği ve ulusal iradenin, aynı zamanda o iktidarları sürekli denetleyecek ve hesap soracak bir düzene kavuşturulması gerektiği vurgulanarak, CHP'nin daha çok üreten, daha adil paylaşan, iş ve aş kaygısı olmadan insanların geleceklerine güvenle baktıkları çağdaş bir Türkiye oluşturmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Ulusal bütünlüğü koruyan, insan hak ve özgürlüklerini gözeten, devleti değil bireyi önceleyen, laiklik ve kadın erkek eşitliğini esas alan, toplumsal anlaşmanın ürünü olan ve Türkiye'nin demokrasi, barış, istikrar ve güven üreten bir devlet olarak uluslararası toplum içinde saygın bir yere sahip olmasını sağlayacak bir Anayasa yapılması hedefinin takipçisi olunacağı kaydedilen bildirgede, ırk, dil, din, mezhep ve her türlü kültürel farklılığı zayıflık, eksiklik ve tehdit olarak değil eşitlikçi bir anlayışla, zenginlik ve çoğulculuk nedeni olarak değerlendirecek politikalar üretecekleri aktarıldı.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin esas ve ilkelerine sahip çıkacağı, kuruluş değerlerinin yok edilmesine izin vermeyeceği, demokrasi, adalet, laiklik, eğitim, bilim, sanat, sağlık, temel özgürlükler, insan hakları ve etik değerler başta olmak üzere, toplumsal yaşamın tüm alanlarında yapılan tahribatın halkla birlikte onarılacağı ifade edilen metinde, demokrasinin ana koşullarından olan güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde güven duyulan bağımsız bir yargı sistemi ve hukuku bütün yurttaşlara eşit ve zamanında uygulayan bir adalet düzenin kuracağı da bildirildi.


-''Terörü sona erdirmek her türlü katkı yapmaya devam edilecek''


''CHP'nin milletvekillerinin görevlerinden alıkonulmasına, tutukluluk sürelerinin uzun olmasına, dayanaksız suçlamalarla gazeteciler, öğrenciler ve kamu görevlilerin tutuklanmasına, hasta insanların hapishanelerde ölüme terk edilmelerine karşı çıkışını ve bu yanlışları düzeltme çabalarını sürdüreceğinin'' ifade edildiği bildirgede, temel ve öncelikli sorun olan terörü sona erdirmek için ödün vermeden mücadeleye ve bu doğrultuda her türlü katkıyı yapmaya devam edileceği de kaydedildi.

89. kuruluş yıl dönümü bildirgesinde ''Kürt sorununun çözümü için toplumun bütün kesimleriyle uzlaşılarak ortak akıl üretme arayışında olunacağı, çözümün benimsenme ve gerçekleşme şansının yüksek olabilmesi için bu çözümün ulusal iradenin temsil edildiği TBMM tarafından ortak akılla belirlenmesinde direnileceği, çözüme, demokrasi, hukuk ve insan hakları esasları dahilinde diyalog ve toplumsal uzlaşma yöntemiyle varılması gerektiği görüşünün korunacağı da yer aldı.

İnsanların yurttaşlık bilinciyle özgürce düşünebildikleri, toplanabildikleri, konuşabildikleri, eleştirebildikleri ve haberleşebildikleri korkusuz bir toplum yaratmanın, herkesin çevresindekilere saygılı olmak kaydıyla, özel yaşamında özgür olmasının hedeflediğinin belirtildiği bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

''CHP'nin, genç kuşakların sevgi, saygı ve dayanışma değerlerine göre, bilim ve bilginin egemen olduğu eğitim ortamlarında uygar insanlar olarak yetişmeleri için çalışacağını, bilgi toplumunun bütün olanaklarını halkın yararına sunacağını, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerleriyle barışık, ulusal çıkarlara öncelik veren, ciddi ve saygın bir dış politikayla Türkiye'yi, bölgesel ve küresel ağırlığı olan bir ülke yapacağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak evrensel uygarlığı zenginleştirmeyi üstlendiğini, halkımıza ve tüm insanlığa beyan ve taahhüt ederiz.''  (AA)

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler