YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'sağ'a çark etti
CHP 'sağ'a çark etti
15 Kasım 2013 22:47
CHP, sonunda sağa çark etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmişte adı özellikle Demirel'le birlikte anılan ve sağ partilerde siyaset yapan eskimiş yüzlerle, oy avcılığına hazırlanıyor.

Akit'ten Emre Küskün'ün haberine göre yerel seçimlerde oylarını artırmayı hedefleyen CHP, açılım üstüne açılım yapıyor. Bu amaçla geçmişte merkez sağ partilerinde siyaset yapan isimlerin CHP'ye katılımı sağlanacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Ca­vit Çağ­lar, Nec­met­tin Cev­he­ri, Na­hit Men­te­şe ve İs­met Sez­gi­n'in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu es­ki ba­kan, mil­let­ve­kil­le­ri ve ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rını partisinde görmek istediği öğrenildi. Bu isimlerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, birlikte hareket etme teklifinde bulunacak.

Pakdemirli: Kendilerini inkar etmiş olurlar

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakınlığıyla bilinen eski Bakan Ekrem Pakdemirli, CHP'nin merkez sağ projesinin tutmayacağını söyledi. CHP'nin halen halkın değerleriyle örtüşmeyen politikaların esiri olduğunu kaydeden Pakdemirli, merkez sağdan CHP'ye katılacak olanların kendileriyle çelişeceğini ifade etti. CHP'nin tamamen merkez sağa kaymadığı müddetçe bu tür girişimlerin havada kalacağını belirten Pakdemirli, "CHP merkez sağa geçmedim, hâlâ buradayım derse adamlara giden teklif ne olacak? İnandırıcı olmaz. Ben eski CHP'yim ama işte merkez sağdaki arkadaşları ben de istiyorum. Hoppala! O zaman o merkez sağdaki arkadaşlar kendilerini inkar etmiş olur. Ben filancaları istiyorum demekle bu işler olmaz. Laf olsun diye söylenmiş olur. Senin politikaların ortada. Teklif götürülenler o zaman; 'Eski CHP'ye gidebilirdim. Niye ayrı yerlerde koştum' der" dedi.

Kılıçdaroğlu 'Birlik olacağız' demişti

Partisinin grup toplantısında mer­kez sağ siyasetçilere CHP'­ye ka­tı­lım çağ­rı­sı yap­an Kılıçdaroğlu, "Ay­rış­ma lük­sü­müz yok. Es­ki de­mok­rat­la­ra, Doğ­ru Yol, ANA­P'­lı­la­ra ses­le­ni­yo­rum: Ül­ke­nin ne­re­ye git­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. He­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu var. Be­ra­ber olup mü­ca­de­le ede­ce­ği­z" ifadelerini kullanmıştı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç ise, Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ çağrısına ilişkin şunları söyledi: "Ge­nel baş­kan, cum­hu­ri­yet ile so­ru­nu ol­ma­yan, Tür­ki­ye­'nin te­mel de­ğer­le­riy­le rö­vanş al­ma pe­şin­de bu­lun­ma­yan an­cak şu an iti­ba­riy­le si­ya­set ya­pa­bi­le­cek­le­ri alan kal­ma­yan her­ke­se güç bir­li­ği çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Bu çağ­rı­yı öte­den be­ri de di­le ge­ti­ri­yo­ruz. Ge­nel baş­ka­nın çağ­rı­sı net­tir. Tek ki­şi­lik, bas­kı­cı yö­ne­tim tar­zı­na kar­şı güç bir­li­ği ve de­mok­ra­tik bir­lik­te­lik çağ­rı­sı­dır. CHP kit­le par­ti­si­di­r." Koç, bazı isimlere mektup gönderildiğine ilişkin bir bilgisi olmadığını da söyledi.

Bir başka soru üzerine ise Koç, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan'ın CHP'ye üyelik talebinin parti tüzüğünün  12. maddesi uyarınca MYK'da kabul edildiğini bildirdi.

Eski sağcılara CHP maskesi

CHP'nin 1930'larda kalan köhneleşmiş ve iflas etmiş ilkeleri ile halkı kandıramayacağını anlayan Kılıçdaroğlu, merkez sağın eskiyen yüzlerinden medet umuyor. Önümüzdeki günlerde bu isimler ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun sola veda edip, eski sağcılara birlikte hareket etmeyi önereceği belirtiliyor.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler