YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
CHP 163'ü geri getirmek istiyor
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu din, vicdan ve inanç özgürlüğümaddesini görüşmek için bugün toplanacak.
CHP 163'ü geri getirmek istiyor
13 Ağustos 2012 / 07:24 Güncelleme: 13 Ağustos 2012 / 07:25

Yazım komisyonunda sert tartışmaların yaşandığı madde üzerinde 4 partinin anlaşabildiği tek cümle “Herkes din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir” oldu.

CHP ve BDP birinci cümlenin devamında “Bu hürriyet bir dine inanma, dini inancını değiştirme ve herhangi bir dine inanmamahürriyetini de içerir” ifadesinin yer almasını istedi

DİNİ YAŞAMAK SUÇ

CHP komisyonda din özgürlüğünün kötüye kullanılmasını önleyecek düzenleme istedi.Ancak CHP’nin teklif ettiğimetin adeta 1991’de Türk CezaKanunu’ndan çıkartılan meşhur 163. maddenin neredeyse bire bir aynısı: “Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü, devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasal veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla kullanılamaz. Kimse dini veya dini duyguları ya da dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu fıkraya ilişkin yaptırımlar kanunla düzenlenir.” CHP teklif ettiği bumetni laikliğin teminatı olarak görürken, AK Parti veMHP bu metnin anayasada yer almasına karşı.

CHP veMHP‘din eğitiminin devletin gözetim ve denetimi altında’ yapılması fıkrasının korunmasını istiyor. “İbadet ve dini törenlerin kamu düzeni, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabilir” ifadesinin anayasada yer almasını teklif ediyor. İbadete sınır anlamına gelebilecek bu teklife AK Parti karşı çıkıyor. BDP ise, ibadetin sadece ‘başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlandırılabileceği’ görüşünü savunuyor.

Din dersi seçmeli olsun

AK Parti kimsenin inancının gereklerini yerine getirdiği için kınanamayacağı, suçlanamayacağı ve farklı muameleye tabi tutulamayacağının açık bir dille anayasada yer almasını istiyor. Ayrıca din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında yer almasını talep ediyor.

MHP, AK Parti’ye bu konuda katılırken, CHP din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Anayasa yazımını yıl onunda tamamlamayı hedefleyen Anayasa Uzlaşma Komisyonu şu ana kadar Temel Hak ve Özgürlükler başlığı altında 21 madde yazabildi. Komisyonun yazdığı maddelerden sadece 7’sinde tam uzlaşma sağlandı. (Bugün)
 

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler