YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen tasarı Genel Kurul'a geliyor
Beklenen tasarı Genel Kurul'a geliyor
11 Ocak 2016 14:45
Hükümetin programı ve eylem planında yer alan vaatleri içeren düzenlemelerin bulunduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri yarın başlayacak.

Dövizle askerlik, işverenve maden sektörüne devlet desteği, albayların emekliliği, uluslararası evlilik cüzdanı, nüfus hizmetleri ile ilgili bazı para cezalarının kaldırılması, işverene prim desteği gibi bir çok alanda düzenleme yapan ve kamuoyunun beklediği kanun tasarısının, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması öngörülüyor.

Tasarı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının öncelikli talepleri arasında yer alan dövizle askerlik bedelinin düşürülmesine ilişkin düzenlemeyi de getiriyor. Söz konusu bedel, 6 bin avrodan bin avroya düşürülecek. Buna göre, yurt dışında oturma veya çalışma izniyle en an 3 yıl süreyle bulunan, 38 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları, 6 bin avro yerine bin avro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak. 

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlikten yararlanmak için başvuranlar da bin avro ödeyecek.

100 liralık sigorta primini Hazine karşılayacak

Tasarı, asgari ücretin bin 300 liraya çıkartılması nedeniyle artan işveren yükünü azaltmayı da amaçlıyor. Geçen yıl, aylık 2 bin 550 lira ve altı ücret alan işçi çalıştıran işverenin, her işçi için 100 liralık sigorta prim yükünü, Hazine karşılayacak.

 Albayların emekliliğini teşvik

 Tasarı emeklilik ikramiyelerini belirleyerek, albayların emekliliğini de teşvik ediyor. 29 Şubat 2016 tarihine kadar emekliye ayrılma talebinde bulunan albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30. hizmet süresini tamamlayanlara 19 bin TL, 29. yılını tamamlayanlara 38 bin TL,28. yılını tamamlayanlara 57 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek.

Nüfus cüzdanları kimlik kartı oluyor

Tasarıyla, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan "nüfus cüzdanı" ibareleri "kimlik kartı" şeklinde değiştiriliyor ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere "biyometrik veri" ilave ediliyor. Kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulacak. 

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek.

Nüfus cüzdanını kaybedenler ve doğum olayını süresi içinde bildirmeyenler, idari para cezası ödemeyecek.

Evlendiğini süresi içinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 TL'den 80 TL'ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL'den 500 TL'ye indirilecek.

 Mali tatil düzenlemesi 

 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten, bu düzenleme kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Özel Tüketim Vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

Yeraltı maden işletmelerinde maliyet artışı karşılanıyor

Tasarı, yeraltı kömür sektöründe şahıslar adına üretim yapan işletmelerin maliyet artışlarını karşılamayı da amaçlıyor.

Linyit ve taş kömürü çıkaran yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin arttırılması, çalışmasüresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı yönündeki düzenlemeler nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek.

 Kamu payı yüzde 50'den az olan şirketlerin denetimi

 Kamu payı yüzde 50'den az olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi,ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay'a gönderilecek bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılacak.

Muhabir : Meltem Öztürk
Yayınlayan : Kudret Topçu

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler