YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başkanlık Sistemi hükümet programında
TBMM Genel Kurulu, 64. Hükümet Programının okunması için toplandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümet programını okudu.
Başkanlık Sistemi hükümet programında
25 Kasım 2015 / 17:06 Güncelleme: 25 Kasım 2015 / 18:12

Hükümet programından satırbaşları şöyle:

"PARALEL DEVLET YAPILANMASI"

Milli güvenliğimizi ve meşru demokratik sistemimizi tehdit eden yeni vesayet odağı 'Paralel Devlet Yapılanması'dır. Yargı ve güvenlik bürokrasisini, sivil toplumun çeşitli kesimlerini ve iş dünyasını tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağının siyaseti kendi hedefleri doğrultusunda dizayn etme çabaları, bürokrasi içinde şeffaflığı yok eden gayretleri ve vesayetçi anlayışı milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. Milli iradeden aldığımız güçle bu yapıları tamamen ortadan kaldıracak şekilde kararlı mücadelemize devam edeceğiz.

"TERÖR KARŞISINDA İLKELİ DURUŞ"

Coğrafyamızda hangi nedene dayanırsa dayansın ve kimden gelirse gelsin terörün karşısındaki ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz. Etnik, dini veya mezhebi kavramları suistimal eden tüm terör örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

SINIR KOLLUĞU TEŞKİLATI KURULACAK

Sınırlarımızın korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır kolluğu teşkilatının kurulmasını sağlayacağız.

Türkiye pasif bir izleyici değil, inisiyatif ve sorumluluk alan bir ülkedir.

"SURİYE İÇİN KARARLILIK SÜRECEK"

Suriye'de dört buçuk yıldır devam eden ihtilaf, her geçen gün daha da derinleşen insani yıkıma ilave olarak, bölgesel olarak başlayan ve giderek küresel hal almakta olan güvenlik ve istikrar açısından oluşturduğu tehditler bakımından da gündemimizde en öncelikli konumda bulunmaktadır. Bu ülkede, siyasi bir dönüşüm sağlayacak gerçek bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesi için çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

"AB UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Hükümet olarak AB müktesebatına uyum sürecini hızlandıracağız. Ancak hükümetimizin göstermiş olduğu samimi yaklaşıma AB kurumlarının ve üye ülkelerin de gerekli karşılığı vermesi gerekmektedir. AB müktesebatına yüksek oranda uyum sağladığımız halde, belirli fasılların siyasi mülahazalarla açılmaması, AB'nin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

BAŞKANLIK SİSTEMİ PROGRAMDA

Siyasal sistem arayışının yaslanacağı zemin, kuşkusuz demokratik bir anayasal zemin olacaktır. AK Parti olarak demokratik bir perspektifle yapılandırıldığında, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında demokrasiye uyum açısından bir fark bulunmadığı kanaatindeyiz.

Bir yandan vesayetçi bir şekilde kurgulanarak demokratik doğasından koparılmış parlamenter sistemin yol açtığı siyasal istikrarsızlıklar, öte yandan 'Yeni Türkiye' vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz.

Yeni Anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır. Yeni ve sivil anayasamız, toplumun herhangi bir kesiminin dışlanmasına yol açacak değer yargıları ve siyasal tercihler barındırmayacaktır.

Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde dağınıklığı gidereceğiz. Bu çerçevede askeri yargı, disiplin mahkemeleri çerçevesinde faaliyet gösterecek.

"ÇEVRE TEMEL ÖNCELİKLERDEN"

Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak 64. Hükümet'in temel önceliği. Çevre haklarına saygı, üçüncü kuşak hakları doğuran tarihsel tecrübenin zorlayıcı karakteri dışında, güçlü ve müreffeh bir gelecek tasavvurunun nirengi noktalarından biridir. Ulusal sınırları çoktan aşarak aynı zamanda küresel bir soruna dönüşen çevre kirliliği başta olmak üzere, çevresel sorunların çözümünde, hükümetimizin temel politika ve uygulama alanı çevre haklarına saygı olacaktır.

"BÜTÜNLEŞİK TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ"

Programa göre, büyükşehirlerde akıllı sistemlerle desteklenen bütünleşik toplu taşıma sistemleri hayata geçirilecek, elektrikli demiryolu hatları yaygınlaştırılarak sera gazı emisyonları azaltılacak, trafiğin yoğun olduğu tarihi şehir merkezlerinde trafik yer altına indirilecek.

TÜRKÇE'NİN BM RESMİ DİLLERİ ARASINA GİRMESİ İÇİN GİRİŞİMLER

Türkçe'nin, Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasına girmesi için girişimlerimiz artarak devam edecek.

Akan kan duruncaya ve kamu düzeni tesis edilinceye kadar terörle mücadelemize, hukuk ve kardeşlik tam anlamıyla tesis edilinceye kadar da çözüm irademizi korumaya devam edeceğiz. Demokratikleşme konusunda atacağımız adımlarda muhatabımız tüm milletimiz olmaya devam edecektir.

"DEMOKRATİK ORTAK YAŞAM BİLİNCİ"

Yeni dönemde de etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı, daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz.

Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız.

Eğitimde kaliteye öncelik verilecek. Bu kapsamda 'Eğitimde Kalite Seferberliği' başlatılacak, 'Eğitim Kalite Endeksi' hazırlanacak.

Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumları ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanları, öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.

Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin alt yapısı oluşturulacak.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÜRECEK"

Her türlü yolsuzlukla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçtiğimiz dönemde kamuoyuyla paylaştığımız Şeffaflık Paketi'ni süratle hayata geçireceğiz. Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapacağız. Siyasi partilere yapılan bağışların elektronik ortamda ilan edilmesini ve seçim hesaplarıyla yapılan harcamaların denetiminin yapılmasını ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, siyasi partilerin seçim bilançolarının elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız. Partilerin bu konuda aldığı yardımın nerede kullandığının açık ve berrak olmasını sağlayacağız. Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını sağlayacağız. Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak bilişim altyapıları kuracağız. Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanlarının, TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacağız.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler