YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakanlığın Reformlar Genelgesi yayınlandı
Başbakanlığın Reformlar Genelgesi yayınlandı
12 Aralık 2015 01:50
"Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu ile İlgili 2015/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, 10. Kalkınma Planı öncelikli dönüşüm programları ile 64. Hükümet Programı'nda yer alan reformların hayata geçirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arasında koordinasyon sağlanmasının önemine işaret edildi. 

Genelgede reformların koordinasyonu ve izlenmesi görevinin 2015/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'a tevdi edildiği, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarınca yapılacak iş ve işlemleri koordine etmek ve reformları izlemek, reformların gecikmeksizin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla da Elvan'ın başkanlığında Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu'nun oluşturulduğu belirtildi.

Genelgeye göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma ve Maliye bakanlarından oluşan Kurul, kendi çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanlarını belirleyecek. Sekretarya hizmetleri ve alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu ise Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nca yürütülecek.

İhtiyaç duyulması halinde, alt kurul, komite, danışma grupları, geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturacak Kurul'un toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile sivil toplum kuruluşu, üniversite ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek. Kurul, reformlarla ilgili çalışmalarını üç ayda bir Başbakanlık makamına sunacak.

Genelgede, Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uygulanması için bütün bakanlıklar ve kamu ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması da istendi.

AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler