YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli, 6. kez başkanlık için açıklama yaptı
Olağanüstü kongre isteyen partiiçi muhalefete Bançeli'nin cevabı yine sert
Bahçeli, 6. kez başkanlık için açıklama yaptı
05 Haziran 2009 / 16:21 Güncelleme: 05 Haziran 2009 / 00:00

MHP yaklaşık 6 ay sonra 9. Olağan Kongresine gidecek. Yerel seçimlerden sonra iyice su yüzüne çıkan ve Koray Aydın'ın şahsında yoğunlaşan partiiçi muhalefet, olağanüstü kurultay talep ediyor. Tartışılan bir diğer konu ise Devlet Bahçeli'nin yeniden aday olup olmayacağı. Bahçeli, aday olursa 6. kez genel başkanlık için yarışacak ve bu da parti içtüzüğüne aykırı; zira parti iç tüzüğünde seçilme sınırı 5 kez olarak belirlenmiş. Koray Aydın'a göre tüzük değişmeden Bahçeli'nin 6.kez aday olamaz.


 


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen açıklama ise şöyle:


 


"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin çok partili hayata geçtiği 1945 yılından sonraki demokratik siyasal iklim içerisinde, kuruluşunun üzerinden 40 uzun yıl geçmiş olan köklü bir siyasal misyonun temsilcisidir.


 


Partimiz yasaların tanıdığı imkânlarla geçmişten bu güne kadar yurt çapında güçlü bir teşkilat yapısını ve bu teşkilatı yönetecek siyasal yapılanma ile karar mekanizmalarını kusursuz oluşturmuştur.


 


Bu güçlü ve etkili siyasal yapı demokratik nizamın ve kurallar manzumesinin temsilcisi de olmuş, bugüne kadar süregelen kurumsal varlığının belirleyici hukuki yönü; demokratik kuralların, siyasi partiler mevzuatının ve parti tüzüğümüzün tam ahenkle işleyişi sonucu gerçekleşmiştir.


 


Kırk yılı aşan siyasal hayatında, partimizin izlediği demokratik ilerleyişte günlük siyasete alet olmaması, kalıcı ve sürekli hamleleri ve hedefleri savunarak popülist siyasetin kirliliğinden uzak durması bu sürekliliğin belirleyici gücü haline gelmiştir. 


Bugün de partimizin işleyişi, demokratik kurallara ve parti tüzüğünün gereklerine uygun olarak devam etmektedir. Milliyetçi ülkücü iradenin tecelli edeceği 9. Olağan Büyük Kurultay 2009 yılının sonbaharında gerçekleşecektir.


 


Parti içi demokratik süreç, olağan siyasal takvime uygun şekilde ilerlemekte olup partimizin ilçe ve il kongreleri devam etmekte, mensuplarımız hiçbir telkin ve tasalluta fırsat vermeyen hür iradeleri ile yörelerinde yöneticilerimizi belirlemektedirler.


 


Yaklaşık altı ay sonra "Olağan Büyük Kurultay"la sonuçlanacak bu süreç kendi akışında ilerlerken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine hukuki vasıtalarla ulaştırılmış bulunan bir yazı ile "Olağanüstü Kongre" talep edilmiştir.


 


Demokratik bir hakkın kullanılması olarak değerlendirdiğimiz bu başvurunun şekli, usulü ve esası hakkında incelemeler başlatılmış olup sonuçlarından kamuoyu ve partililerimiz ayrıca bilgilendirilecektir.


 


Bu konuda yasaların ve parti tüzüğümüzün gereği olan bütün hususların mutlaka işletileceğinden, gelişmelerin hukuk çerçevesinde yerine getirileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi milliyetçi-ülkücü irade mutlaka ve bütün serbestliği ile bu konuda da tecelli edecektir.


 


Ancak, burada söz konusu talebin hukuki geçerliliğinden daha da önemli olan husus, bu girişimin neden şimdi yapıldığı sorusu ve Olağanüstü Kurultay çağrısına yönelik zamanlamadaki seçimdir.


 


Türkiye'mizin beka düzeyinde tehlikelerle yüzyüze geldiği, milletimizin kardeşliğinin ağır tehdide maruz kaldığı, çözüm, çare, fırsat adı altında dayatmaların toplumu bunalttığı, temel kurumların sindirildiği bir dönemde böylesi bir girişimin kimlere hizmet edeceği, kimlerin yararına olacağı,  nereye zarar vereceği iyi hesaplanmış olmalıdır.


 


Partimizin yükselişi yolunda halisane arayışların yanısıra ve ötesinde, böylesi bir ince hesabın içinde olunması halinde, gerçekler ve niyetler mutlaka ortaya çıkacak, bu yanlışın siyasi bedeli Türkiye sevdalısı mensuplarımız tarafından muhataplarına mutlaka hatırlatılacaktır.


 


Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının, ayrışma ve federasyon gibi beka düzeyindeki tehditlere sonuna kadar karşı duracak, bugün en önemli milli direniş misyonu kalarak tek başına mücadele eden aziz temsilcilerimiz yürütülen lobi faaliyetlerini şiddetle reddedecektir.


 


Ülkemizdeki siyasal partilerin demokratik gelişim mazisi, iç siyaset hesaplarının heyecanıyla olağan akışı bozularak müdahale edilmiş siyasal süreçlerin öncelikle partilere ve sonra partililere büyük zararlar verdiğini göstermektedir.


 


Olağan Büyük Kurultay süreci kendi takviminde ve yakın bir gelecekte sona ermek üzere ilerlerken, ilçe ve il kongreleri birer birer gerçekleşirken yapılması talep edilen Olağanüstü Kongre'nin ne makul bir izahı, ne bu aceleciliğin tarafımızca bir açıklaması olabilecektir.


 


Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensuplarını ve delegelerinin önceliğinin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğundan bihaber arayışların günlük siyaset hesapları ile sonuç almalarına bugüne kadar partimiz bünyesinde şahit olunmamıştır.


 


Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi burada da tecelli edecek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst yönetim kadrolarını belirleyecek demokratik mücadelenin olağan usullerle, zamanında ve teamüllere uygun olarak gerçekleştirilmesi milletimizin ve siyasi hareketimizin geleceği açısından en büyük temennimizdir.


 


Milletimizin yegâne umudu haline gelmiş olan milliyetçi-ülkücü irade bu olgunluk, erdem ve şuuru gösterecek tecrübe ve birikime fazlasıyla sahiptir."


 

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler