YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den CHP'nin alkol başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin alkol başvurusuna ret
14 Kasım 2014 19:29
AYM, Alkol ve Kamulaştırma Kanunlarında değişiklik öngören Kanun'un, Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik yapan bazı hükümlerini iptal etti.

Buna göre, "mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda, tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmış sayılacağı, bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı, açılmış ve devam eden davaların bu esaslara göre sonuçlandırılacağı"na ilişkin hükümler Anayasa'ya aykırı bulundu.

CHP alkol için başvurmuştu

CHP ve bazı mahkemeler, Alkol ve Kamulaştırma Kanunlarında değişiklikler öngören 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM iptal istemini reddetti

CHP, Kanun'un Alkol Yasası'nda değişiklik yapan bazı hükümlerinin de iptalini istemişti.
"Televizyonlarda alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilmez" hükmü ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki alkollü içecek satışını düzenleyen maddedeki "her türlü" ibaresinin iptali istenmişti.

Yüksek Mahkeme, Alkol Yasası ile ilgili düzenlemelerin iptal istemlerini reddetti.

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler