YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Aygün'den Başbakan'a mektup
Aygün'den Başbakan'a mektup
22 Ekim 2012 17:17
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'dan Başbakan Tayyip Erdoğan'a Alevi yurtaşlarla ilgili mektup.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Alevi yurttaşların, cemevlerinin ibadethane sayılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi mal varlıklarının iade edilmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Aygün, mektubunda, Alevilerin, nüfusun yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 25'ini oluşturduğunu belirterek, Gayri Safi Milli Hasılaya en az yüzde 20 oranında katkı sağlayıp, ibadet mekanı olan cemevleri için dahi yüzde 1 oranında pay almamalarının, demokrasinin niteliği ve hukuk devleti olma ilkesi ile bağdaşmadığını ifade etti. Aygün, şunları kaydetti:

''Türkiye'de din ve inanç temelinde Alevilere yönelik yapılan ayrımcılık, yok sayılma ve asimilasyon politikalarının her yıl AB ilerleme raporlarında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2009-2010 yılı faaliyet raporları ve 2012-2016 strateji raporunun tehditler bölümünde Aleviler için (İslami gelenek içinde yer alan kimi görüş ve yorumların subjektif anlayışlar doğrultusunda açıklanmasına yönelik çabalar) denilmektedir. Aleviler açık bir şekilde devletin varlığına yönelik tehdit unsuru olarak görülmektedir.

Son bir yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde Alevi yurttaşlarının ev ve kapılarına işaretlemeler yapılmış, Cemevi ve okul duvarlarına tehdit içeren ifadeler yazılmıştır. Bir eğlence aracı olarak bildiğimiz davul ve tokmağı artık Alevilere yönelik yapılan tehdit, baskı, tecrit, tahammülsüzlük ve toplumsal baskıda kullanılan şiddet aracına dönüşmüştür.

Türkiye'de yaşayan Alevi yurttaşların can güvenliğinin gittikçe ortadan kaldırıldığı yönünde kaygılar artarken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Alevi yurttaşların din ve inanç temelindeki talepleri olumlu karşılanmaktadır.

Avrupa'daki Alevi yurttaşların din ve inanç temelli talepler süreci incelendiğinde ilgili devletin hiçbir makam ya da birimi Aleviliği ve Alevileri tehdit unsuru olarak değerlendirmediği de anlaşılmaktadır.

Alevi yurttaşların temel hak ve özgürlükler alanındaki talepleri olan cemevlerinin ibadethane sayılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevi mal varlıklarının iade edilmesi, Aşure Günü ve Hızır Orucu gibi bazı günlerin resmi tatil olarak kabul edilmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.'' aa

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler