YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Anlaşmaya CHP'den itiraz...
Anlaşmaya CHP'den itiraz...
05 Ekim 2011 12:32
CHP'den terörle mücadele anlaşmasına itiraz...

TBMM Dışişleri Komisyonunun CHP'li üyeleri, Türkiye ile Irak Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin  kanun tasarısına itiraz etti. CHP'li üyeler, ''PKK'ya karşı sıcak takip hakkının anlaşmada yer alması gerekirdi'' diyerek, muhalefet şerhi koydu.

Komisyonda dün görüşülerek kabul edilen tasarı hakkında hazırlanan şerhte, bölücü terörün yok edilmesinin, PKK'nın Irak'ın kuzeyinde konuşlanmış unsurlarının tamamen etkisiz hale getirilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu, bu gerçekleşmeden çözüm için öngörülen diğer önlemlerden kalıcı sonuç alınamayacağı belirtildi.

BM Genel Kurulu tarafından 1974'te alınan ''Saldırının Tarifi'' kararı gereğince, gerek Irak merkezi Hükümeti, gerekse bölgesel Kürt yönetiminin, topraklarında konuşlanmış terörist örgütlerin Türkiye'ye yönelik saldırılarını önlemekle yükümlü olduğu, bunu yapmadıkları takdirde kendilerinin de hukuken saldırıya ortak olacağı ifade edildi.

Muhalefet şerhinde, BM Güvenlik Konseyi'nin 2003 ve 2004 yıllarında kabul ettiği Irak ile ilgili kararların, Irak hükümetini ülkede konuşlanmış terör odaklarıyla mücadele etmekle özellikle yükümlü kıldığına işaret edilerek, Irak hükümetinin, bugüne kadar PKK bağlamında bunu yerine getirmediği vurgulandı. ''Bu durumda Türkiye, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini ve onlara yataklık yapan, destek veren mihrakları vurmak amacıyla sınır ötesi harekat yapma, operasyon düzenleme hakkına hukuken sahip olmaktadır'' iddiasına yer verilen şerh yazısında, şu görüşlere yer verildi:

''Bu hakkın 15 Ekim 2009 tarihli Terörle Mücadele Anlaşmasına sıcak takip ilkesi olarak dercedilmesi, daha önceki Irak yönetimleri tarafından Türkiye'ye sağlanmış bulunan, PKK'ya karşı sıcak takip hakkının Irak'la akdedilen Terörle Mücadele Anlaşması'nda yer alması gerekirdi. 2007'de Irak ve Türkiye arasında hazırlanan Terörle Mücadele Anlaşması Taslağındaki sıcak takip maddesi, bölgesel Kürt Yönetimi'nin başındaki Barzani'nin karşı çıkması nedeniyle askıya alınmıştır. Bu itirazın AKP Hükümeti tarafından içinde bulunduğumuz 2011'de de aşılamamış olduğunu, Irak'la akdedilen Terörle Mücadele Anlaşması'nın en somut yaptırımını teşkil edecek sıcak takip unsurundan yoksun ve sonuçta içi boş olarak TBMM'nin onayına sunulduğunu üzüntüyle gözlemliyoruz. Anlaşmanın bu haliyle Irak merkezi ve bölgesel yönetimlerinin, şimdiye kadar olduğu üzere, sorumluluğu birbirlerine atarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinden kaçmaya devam etmelerine olanak verecek, işlerliği olmayan bir metin olduğunu değerlendiriyoruz.'' (AA)

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler