YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AB Bakanı Bozkır'dan TTIP açıklaması
AB Bakanı Bozkır'dan TTIP açıklaması
14 Kasım 2014 14:21
Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB ile ABD arasında imzalanması öngörülen TransatlantikTicaret veYatırım Ortaklığı Anlaşma (TTIP) sürecinin, AB ve Ekonomi Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yakından takip edildiğini bildirdi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesini yanıtlayan Bozkır, Gümrük Birliği uyarınca AB'nin Ortak Ticaret Politikasını üstlenme yükümlülüğü bulunduğundan Türkiye, üçüncü ülkelere yönelik olarak AB'nin tercihli ticaret sistemini üstlendiğini ifade etti.

AB ile ABD arasında müzakereleri sürdürülmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşmasının (TTIP) Türkiye'nin her iki tarafla uzun yıllara dayanan stratejik, politik ve ekonomik ortaklık ilişkisi dikkate alındığında, önemli sonuçlarının olmasının beklendiğini belirten Bozkır, "Bu doğrultuda gerek Gümrük Birliği yükümlülükleri gerekse ikili ilişkiler temelinde, Türkiye tarafından ABD ile benzer bir ticaret anlaşması akdetmek amacıyla çeşitliçalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizbakımından bu çalışmaların ana koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir" dedi.

"TTIP'in Türkiye Üzerindeki Ekonomik Etkileri"

AB ile ABD arasında imzalanması öngörülen anlaşma sürecinin, AB Bakanlığı tarafından da Ekonomi Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yakından takip edildiğini ifade eden Bozkır, "Bu kapsamda bir taraftan ülkemizin de ABD ile paralel bir serbest ticaret anlaşması imzalaması yönünde girişimdebulunulmakta, diğertaraftan daAB ilebukonuda ortak hareket edilebilmesine yönelik taleplerimiz AB nezdinde en üst düzeyde ve ilgili bütün diğer platformlarda dile getirilmektedir" bilgisini verdi.

AB Bakanı Bozkır, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın da desteğiyle Ekonomi Bakanlığı tarafından 'TTIP'in Türkiye Üzerindeki Ekonomik Etkileri' başlıklı proje hazırlanmıştır. Projenin AB fonlarından finansmanının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda projenin ihale süreci Merkezi Finans ve ihale Birimi tarafından tamamlanmıştır. Projenin açılış toplantısının Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Sayın CumhurbaşkanımızınBaşbakan sıfatıyla 16 Mayıs 2013'teABD Başkanı ile yaptıkları görüşmenin akabinde Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Çalışma Komitesi oluşturulmuştur.AnılanÇalışmaKomitesi,EkonomiBakanlığıile AmerikaTicaret Temsilciliği(USTR)eşbaşkanlığında, ABDileTürkiye arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi içinçalışmalarını yürütmektedir. Komite, son olarakçalışma planı üzerinde mutabakata varmıştır. Söz konusu plan pazara giriş gibi gelecekte bir serbest ticaret anlaşması müzakere edilmesine yönelik hususları da içerecek şekilde oluşturulmuştur. TTIP'nin Türkiyeiçinönemive bu kapsamdaatılması gerekenadımlar,ABDile Türkiye arasındatesisedilen ikili platformlarda da gündeme getirilmiştir.

Diğer taraftan, başta Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi (GBOK) olmak üzere teknik düzeyde yapılantoplantılardadakonuyailişkinTürkiye'nin beklentileriABilepaylaşılmaktave karşılıklı istişarelerde bulunulmaktadır.

AB tarafı ise TTIP müzakerelerikonusundaülkemizi bilgilendirmeyeve Türkiye'nin ABD ile STA müzakerelerine başlayabilmesikonusunda ilgili Komiser düzeyinde çaba sarf etmeye devam edecekleriniifade etmektedir.Bu doğrultudaTTIP kapsamındakiher bir müzakere turu sonrası Komisyon tarafı ile Türk yetkililer söz konusu müzakere turuna ilişkin ad hoc toplantılar gerçekleştirmektedir."

 

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler