YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
2016 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
2016 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
27 Ocak 2016 07:23
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın 2016 yılı bütçelerini sundu.

Elvan, sunumunun başında, geçen günlerde tıbbi operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, Plan ve Bütçe Komisyonunda birlikte çalıştığı eski CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nu rahmetle andığını belirtti. 

Elvan, Başbakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinde her türlü desteği sunmak, bakanlıklar arasında etkili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, devlet teşkilatının düzenli ve uyumlu şekilde işlemesine bir anlamda önderlik etmek ve hükümet programında yer alan hususları hayata geçirmekle görevli olduklarını ifade etti.

Lütfi Elvan, 2023 vizyonu çerçevesinde hazırlanan 2016 bütçesinin, bir taraftan millete verilen vaatleri ve Eylem Planı'nda taahhüt ettikleri reformları gerçekleştirmeye imkan tanıyan, diğer taraftan da mali disiplin ve bütçe dengesinin gözetildiği bir belge olarak düzenlendiğini vurguladı.

Hükümet olarak, dünyanın ve ülkenin değişen şartları ve 2023 vizyonu çerçevesinde kritik alanlarda yapacakları reformlar ile milletin verdiği emanete en güçlü şekilde sahip çıkacaklarını belirten Elvan, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermenin ötesinde, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için çalışacaklarını kaydetti.

Reformlar sonucunda daha özgür, rekabetçi ve insan odaklı bir anlayış içerisinde refahını yükselten ve daha adil gelir dağılımına sahip Türkiye'ye ulaşma idealini sürdüreceklerini bildiren Elvan,

"Bu kapsamda, 64. Hükümet Programında da açıkladığımız gibi demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi, kamu maliyesi ve reel ekonomide köklü değişim ile öncelikli dönüşüm programları olmak üzere altı temel alanda reformlarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

"Kronikleşmiş pek çok mesele..."

Elvan, AK Parti hükümetleri döneminde en önemli reform alanlarından biri olarak gördükleri demokratikleşme konusunda Türkiye'nin kronikleşmiş pek çok meselesinin, milletin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümlendiğini, güçlü bir hukuk devleti olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirterek,

"Önümüzdeki dönemde de herkesin inandığı gibi yaşayabildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, refaha katkıda bulunduğu ve refahtan hak ettiği payı aldığı, emniyet ve huzur içinde yaşayan, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin esas alındığı bir toplum olma yolunda son hızla ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Önemli reform alanlarından birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Elvan, iktidarları döneminde eğitim alanındaki temel alt yapı ve erişim sorunlarının önemli ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Eğitimin, insani kalkınma hedeflerinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Elvan, "Hükümet olarak eğitimi, uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor, insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünyayla rekabet edebilir bir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak görüyoruz."

Elvan, kamu yönetiminde de yeni dönemde önemli düzenlemelerin söz konusu olacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İyi işleyen, şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan kamu yönetimi, aynı zamanda ekonominin ve sivil toplumun da gelişimine öncelik eder. Önümüzdeki dönem, her alanda olduğu gibi yönetim alanında da kalitenin ön plana çıktığı bir dönem olacaktır.

64. Hükümet döneminde de kamu hizmetlerinin adil, etkili, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimleri daha küçük ama daha etkin bir yapıya dönüştüreceğiz ve bu birimlerin performansını artıracağız."

Kamu mali yönetiminde önemli reformlar gerçekleştirileceğini bildiren Elvan, bugüne kadar gerçekleştirilen yapısal reformlar ve güçlü düzenlemeler ile bir yandan ekonominin kırılganlığı azaltılırken, diğer yandan piyasaların rekabetçi ortamda serbestçe işleyişinin sağlandığını ifade etti. 

Son 13 yılda mali disiplinin, güçlü büyüme performansının ve enflasyondaki düşüşün eş zamanlı olarak gerçekleştirilebileceğinin ortaya konulduğunu anlatan Elvan, bu başarının devam ettirilmesi için kamu kaynaklarının kullanımında verimlilik ve etkinliğin artırılması ve mali disiplinin sağlanmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

"Özel sektörün önünü açacak politikalar"

Bu çerçevede çok sayıda tedbir alındığını, ayrıca yapısal reformların da aşamalı olarak uygulanmaya başlandığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Reel ekonomide köklü dönüşüm, bir başka reform alanımız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomide hedefimiz güven ve istikrar olacaktır. Önümüzdeki yıllarda sağlayacağımız yüksek büyümenin öncüsü, yine özel sektörümüz olacaktır.

Hükümet olarak özel sektörümüzün önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için makroekonomik istikrarın yanında mal ve hizmet sektörlerinde verimlilik artışlarını getirecek, kaliteyi ve rekabet gücünü artıracak reformları sürdüreceğiz. İsraf ekonomisi yerine verim ekonomisi anlayışı için aralıksız çalışacağız.

Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde bir yandan makroekonomik istikrar ve kazanımlarımızı güçlendirirken, diğer yandan da mikroekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız.

Son 13 yılda üst-orta gelir grubuna yükselttiğimiz ülkemizin, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi temel amacımızdır."

Elvan, ekonominin rekabet gücünün artırılmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Hükümet olarak istikrarlı ve yüksek büyüme için kamu ve özel kesim yatırımlarını birbirini tamamlayacak şekilde bütünsel bakış açısıyla ele almaya devam edeceklerini kaydeden Elvan, bu perspektifle, kamu yatırımlarıyla eş zamanlı yürüttükleri yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikalarla, özel sektör yatırımlarının önünü açmayı ve bunları teşvik etmeyi sürdüreceklerini anlattı.

"İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu"

Bu kapsamda, kamu yatırımlarını bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanacaklarını bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Hükümet Eylem Planı'nı da açıkladık. Bu eylem planında 44 vaadimiz ve çok sayıda reformumuz yer almakta. Bu bir yıllık eylem planımız. Bu 44 vaadimizin şu ana kadar yüzde 66'sını gerçekleştirmiş durumdayız. Reformlara yönelik ise üç aylık süreçte gerçekleştirmemiz gereken reformların yüzde 30'unu şu an itibarıyla gerçekleştirmiş durumdayız.

Reform paketine baktığımızda, demokratikleşme ve adalet alanında, cemevlerine hukuki statü tanınması, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlar atılması, kişisel verilerin korunması ki bu yasa tasarısı Meclisimize intikal etmiştir, AB'ye uyum açısından da vize muafiyeti açısından da bir an önce çıkarmamız gereken yasal düzenlemelerden biridir.

Yine, darbe dönemlerinden kalan mevzuatın gözden geçirilerek, antidemokratik hükümlerin kaldırılması bir başka önemli reform alanımızdır.

Bu alana yönelik çalışmamızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde muhalefet partisi yöneticilerine de hangi alanlarda, özellikle antidemokratik uygulamalar var, yasa tasarılarında ne tür hususlar söz konusu, bunları aktaracağız ve muhalefet partilerinin görüşlerini bu çerçevede alacağız. 

Yine, insan hakları korunma mekanizmalarının daha da etkinleştirilmesi ki bu alana yönelik olarak ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir tasarımız var, bu da AB'ye uyum çerçevesinde hazırladığımız bir tasarı. İnsan Hakları Kurumuna yeni bir görev vereceğiz.

Ayrımcılıkla mücadele konusunda da bu kurum bu görevi üstlenecek ve kurumun adını da İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na dönüştüreceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yasa tasarısı Meclis'e sevk edilmiş olacak."

Elvan, gündemlerindeki konulardan birinin bilirkişilik müessesesinin yeniden ele alınarak, bununla ilgili yasa tasarısı hazırlanması olduğunu bildirdi. Bu konudaki çalışmaları da tamamladıklarını belirten Elvan, buna ilişkin tasarıyı gelecek günlerde TBMM'ye sevk edeceklerini aktardı.

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişine ilişkin sorunların herkesçe bilindiğine işaret eden Elvan, bu konuyu gözden geçirecek bir düzenlemenin hayata geçirileceğini söyledi.

Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirileceğini kaydeden Elvan, ülke genelinde özellikle yargılama sürelerinden şikayet edildiğini hatırlattı. Elvan, "Yargılama sürelerinin daha da kısaltılması, hatta ortalama tamamlama süresinin belirlenmesine yönelik bir çalışmayı başlattık. Bunu da kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Elvan, yeni "seçim" ve "siyasi partiler" kanunlarına ilişkin Adalet Bakanlığının çalışmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Hukuki yardım, yani himaye sigortasının altyapısının oluşturulacağını belirten Elvan, bu sistemin AB ve diğer gelişmiş ülkelerde uygulandığını bildirdi.

Noterlik sistemini yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Elvan, yüksek mahkeme üyeliğinin makul sürelerle sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin gerçekleştirilmesini planladıklarını aktardı.

Kamu yönetimi ve şeffaflık alanında önemli düzenlemelerin söz konusu olacağını kaydeden Elvan, şunları söyledi:

"Siyasi etik kanunun çıkarılması, siyasetin finansmanında şeffaflığın artırılması, imar planı değişikliği sonucunda ortaya çıkacak değer artışından kamunun pay alması, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemenin yapılması, özellikle e-Devlet'in tek çatı altında toplanmasını sağlayacak Dijital Türkiye Projesi'nin hayata geçirilmesi ki vatandaşlarımızın tüm taleplerinin, ihtiyaçlarının sanal ortamda karşılanmasını hedefliyoruz, bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 

Yine kamu yönetimine yönelik olarak kamu personel rejimi reformunu da bu bir yıllık süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sosyal politikalar ve çalışma hayatıyla ilgili olarak özellikle çalışma hayatına esneklik sağlayacak bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde TBMM'ye sevk edeceğiz.

AB norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin daha da genişletilmesine yönelik bir düzenlememiz söz konusu olacak. Kıdem tazminatı hususu yıllardan beri konuşulan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan, hem işçi hem işveren kesiminin şikayetçi olduğu bir husus.

Bu konuya yönelik olarak da bir düzenlememiz söz konusu olacak."

Eğitimde de önemli reformlar olacağını bildiren Elvan, "Özellikle eğitim müfredatının günün koşullarına ve çağın gereklerine uygun hale gelebilmesi için eğitim müfredatını gözden geçireceğiz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin kendi taleplerine, kendi isteklerine uygun olabilecek bir esnek yapıyı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla özellikle derslere yönelik opsiyonlu bir sistemin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Seçmeli ders sayısının artırılmasını kısaca burada hedefliyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikle "Yükseköğrenim Kalite Kurulu"nu oluşturmak istediklerini aktaran Elvan, öğretmenlere yönelik "öğretmen stratejisini" hayata geçireceklerini söyledi. Elvan, "Özellikle öğretmenlerimizin günün koşullarına uygun bilgi altyapısına sahip olmasına yönelik olarak bir öğretmen akademisi kuracağız.

Bu akademide sürekli olarak öğretmenlerimizin bilgilerini güncelleştiren bir altyapıyı oluşturmuş olacağız" dedi.

Meslek liseleri için sadece organize sanayi bölgesinde işadamlarınca yapılan yatırımlara destek sağlandığını ve öğrenci başına destek verildiğini belirten Elvan, gelecek dönemde organize sanayi bölgesi dışında da meslek lisesi yapmak isteyen işadamlarına destek sağlayacaklarını aktardı.

Meslek lisesi sayısının artırılmasını istediklerini söyleyen Elvan, "En önemli sorunlarımızda bir tanesi eğitim istihdam ilişkisi. Özellikle arz ile talep arasındaki dengesizliği ortadan kaldıran ve piyasanın istekleri, talepleri doğrultusunda bir eğitim ve öğretim sisteminin oluşturulması son derece önem arz eden bir husus. Bu alana yönelik olarak da çalışmalara başladık.

Önümüzdeki günlerde bu alana yönelik çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgi verme imkanına kavuşacağız" diye konuştu.

Elvan, bir yıllık süreçte özellikle "Aile Sosyal Destek Programı"nın altyapısının tamamlanarak, uygulanmasını istediklerini dile getirerek, sosyal yardım sistemini tek çatı altında toplayan Sosyal Yardım Kanunu'nu hayata geçireceklerini belirtti.

İş uyuşmazlıklarının iş dünyası için önem arz eden sorunların başında geldiğine işaret eden Elvan, "Bu alana yönelik olarak alternatif çözüm yöntemlerinin hukuk sistemine kazandırılması için düzenlemelerimiz olacak" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele, çocuk haklarının en geniş hukuki çerçevede korunması alanlarında düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Elvan, iş dünyasının sıkça talep ettiği vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirilmesini sağlayacaklarını söyledi. 

Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nu çıkaracaklarını, Vergi Usül Kanunu'nun güncelleneceğini, gümrüklerde tek pencere sisteminin uygulamaya konulacağını anlatan Elvan, vergi mevzuatı gözden geçirilerek, enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemelerin yapılması ve binalardaki enerji verimliliğinin desteklenmesine yönelik düzenlemeler olacağını ifade etti.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapacaklarını aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik, geçtiğimiz dönemde Ekonomi Bakanı'nın başkanlığında, müsteşarlardan oluşan bir kurul vardı. Bu kurulun yapısını değiştiriyoruz. Benim başkanlığımda, bakanlardan ve ilgili meslek örgütlerinin başkanlarından oluşan bir yapıya dönüştürüyoruz.

Burada TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED gibi kurumların başkanları da bu kurulun doğrudan üyesi olacak ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kararlar da bu kurulda alınacak.

Yine bu alanda enerji ve ruhsat izin işlemlerinin kolaylaştırılması gibi, özellikle şirketlerin tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılması gibi düzenlemeler pek çok alanda da yine yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler söz konusu olacak."

2014 kesin hesapları ve 2016 bütçeleri

Elvan, Başbakanlığın 2014 giderinin, "2 milyar 310 milyon 918 bin 50 lira", 2015'te ise "2.4 milyar olarak gerçekleştiğini" söyledi. Elvan, "Başbakanlığın 2016 bütçesinin ise yaklaşık 1.3 milyar lira olarak teklif edildiğini" bildirdi.

MİT Müsteşarlığı bütçesi için bu yıl yaklaşık 1.6 milyar lira öngörüldüğünü belirten Elvan, önceki yıla göre yüzde 47 artışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Elvan, "Özellikle sermaye giderlerinde artış vardır. MİT Müsteşarlığı için yeni bir bina yapılıyor. Dolayısıyla ödenekte bu anlamda bir artış söz konusudur" dedi.

MGK Genel Sekreterliğinin 2014 başlangıç ödeneğinin 20 milyon, gerçekleşmenin ise yüzde 5 kadar artarak yaklaşık 21 milyon lira olduğunu ifade eden Elvan, MGK'nın 2015 başlangıç ödeneğinin 22 milyon olduğunu, yıl sonu itibarıyla gerçekleşmenin de aşağı yukarı aynı mertebede olduğunu aktardı.

Elvan, MGK'nın 2016 bütçesinin ise yüzde 13.8 artışla 25 milyon 702 bin lira olarak teklif edildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 gider gerçekleşmesinin 5.7 milyar, 2015 gider gerçekleşmesinin 6 milyar lira olduğuna işaret eden Elvan, 2016 teklifinin ise yaklaşık 6.5 milyar lira olduğunu kaydetti.

Elvan, "Burada, yüzde 12.8 artış söz konusudur. Bu artışın önemli bir kısmı, personel giderleri için öngörülen ilave ödemelerdir" dedi.

Türkiye İnsan Hakları Kurumunun gider gerçekleşmesinin 2014'te 1.1 milyon lira, 2015'te 1.7 milyon lira, bu yıl için öngörülen teklifin ise 5 milyon 957 bin lira teklif edildiğini anlatan Elvan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına geçen yıl Başbakanlık bütçesinden 40 milyon lira tahsis edildiğini söyledi.

Elvan, bu yıl Ajansa tahsis edilen kaynağın yüzde 6.25 artırılarak, 42 milyon 500 bin lira yükseldiğini ifade etti.


AA

SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler