YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yeşil kartta yeni dönem
Yeşil kartta yeni dönem
28 Aralık 2011 17:37
Daha önce yeşil kart verilenler 1 Ocak 2012'de geli tespitine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek.

Daha önce yeşil kart verilenler 1 Ocak 2012 tarihinde gelir tespitine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekiyor.

''Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenler, SGK tarafından resen tescil edilecek.

Tescil edilen bu kişilerin genel sağlık sigortasından faydalanması için sigortalılık başlangıcı kurum tarafından yapılacak ve gelir tespiti yaptırmak üzere bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiği bildirilecek.

Bu kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gelir testi yapılacak. Bu test sonucunda geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az olduğu belirlenen kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.

Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde gelir testi yaptırmayanların gelirleri, asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilecek. Bu nedenle sisteme kayıtlı olmayanların ocak ayı içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testini yaptırıp sisteme kayıt olmaları gerekiyor.


-Gelir tespiti nasıl yapılacak -


Resen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri SGK veya ilgili vakıf tarafından ailenin muvafakati alınarak gerçekleştirilecek. Başvuru, kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu il veya ilçe idari sınırları içindeki vakfa yapılacak.

Gelir tespitinden aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi üzerinden yapılacak. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi göstermek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak başvuruda bulunanların ikametgahlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilecek.


-Yeşil Kartlıların durumu-


Yönetmeliğe göre, daha önce Yeşil Kart verilenler 1 Ocak 2012 tarihinde gelir tespitine tabi tutulmaksızın 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek.

Bu kişilerin Yeşil Kart vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere yaşadıkları il veya ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekiyor. AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler