YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Uluslararası Yoga Federasyonu kuruldu
Uluslararası Yoga Federasyonu kuruldu
19 Haziran 2014 16:58
Dünyada bir ilke imza atılarak Uluslararası Yoga Federasyonu kuruldu.

Yoga dünyasındaki yanlış kavramları ve karışıklıkları bertaraf etmek, meslek birliği sağlamak, meslekte kalite çıtasını yükseltmek, çok etkili bir spor dalı olan Yoga hakkındaki yanlış bilinenleri ortaya kaldırmak için kurulan federasyon çalışmalarına hızla başladı.

Yoganın tüm vücudu etkili bir şekilde çalıştıran bir sağaltım aracı olduğunun altını çizen Federasyon Başkanı, Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf federasyonun kuruluşuna önderlik etmiş ve aynı zamanda başkanlık görevini üstlenmiştir.
Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf federasyonun amaçlarını şöyle açıklamıştır:

“Her yaş grubundan bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimine önemli katkısı olan Yoganın yurtiçinde ve yurtdışında geniş kitlelere tanıtılıp yaygınlaştırılması. İnsan sağlığına olan faydaları hakkında toplumun bilgilendirilmesi. Yoga antrenörlerine/eğitmenlerine her türlü kılavuzluk edip, dünyanın her ülkesinde sertifika programlarının düzenlenmesi".

Burada Yoga ile kastedilen, spekülatif yaklaşımlardan uzak, olduğu gibi uygulanan Orijinal Yoga Sistemi’dir. Orijinal Yoga Sistemi hiçbir din, sınıf, dil, inanç, renk, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmadan tüm insanlığa açık evrensel bir spor ve bilim dalıdır.

Maalesef günümüzde yaygın olarak, Yoga adı altında Hinduizm, Budizm gibi Uzakdoğu dinlerinin misyonerliği yapılmakta ve bu dinlere sempati kazandırılmaya çalışılmaktadr. Bu misyoner faaliyetler kapsamında Hinduizm ayinleri, tapınmaları, törenleri halkımıza Yoga olarak tanıtılmaktadır. Yüksek ücretler karşılığında Yoga eğitmenliği sertifikalarının satıldığı Uzakdoğu ülkelerine seyahatler düzenlenmekte, insanlar oralarda artık günümüzde Hinduzim tarikat evleri olarak kullanılan aşramlarda kalmakta ve hatta kendilerine Hindu ismi bile verilmektedir. Bu nedenle birçok insan Yoga hakkında yanlış kanılara varmakta ve gerçek Yogadan uzaklaşmaktadır.

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı da Ekim 2013 senesinde yaptığı bir açıklamada Yoga için “ Dini kurallar gözetilerek spor amaçlı yapılabilir, dini misyon yüklenirse sakıncalıdır.” demiştir.

Gerçek Yoga herhangi bir dine, topluma, kültüre, ırka ait değildir. Orijinal hali ile olduğu gibi uygulanan Yoga evrenseldir. Nitekim kadim, gerçek Yoga metinleri günümüzden 10.000 yıl öncesine dayanır, bu da Yoganın en eski din olan Hinduizm’den de daha eski olduğunu kanıtlamaktadır. Yoga evrenseldir, sağlıklı yaşam ve gelişim bilimidir, bir spor dalıdır.

Yoga insanlık tarihi kadar eski olup, vücudun, duyguların, zihnin mükemmel uyum içinde kendiliğinden kontrolü, uyum halidir. Bu nedenle Uluslararası Yoga Federasyonu Yogayı olduğu gibi aktarmayı, insan sağlığına, gelişimine katkılarını spekülatif etkilerden uzak, her yaş ve sağlık durumundaki, ırk, din, kültürdeki insana sağlıklı yaşamı zenginleştirici bir unsur, teknikler bütünü, ilmi olarak vermeyi amaçlamaktadır.

Bilgi ve donanımlarını hayata geçirebilen antrenör/eğitmen yetiştiren sertifika programları, eğitimleri düzenlenmektedir. Bu çalışmaların 200’ü aşkın ülkede yapılması planlanmıştır ve bunun için gerekli altyapı kurulmuştur.

Dünyanın en büyük yoga merkezi Şişli'de

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf 250 kişilik dünyanın en büyük Yoga merkezini açtıklarını da ifade etti. Şişli bölgesinde açılan yeni Yoga Academy merkezi, Yoganın sağlıklı ve bilimsel temeller üzerine kurulu aşamalarını her an güleryüzle anlatan, uygulatan, içten, yardımcı, bilgilendirici antrenör/eğitmenlerle dolu.

Burası hamileler için Yoga programı ile anne karnında uygulamalara başlanabilen, çocuklara, gençlere, 60 yaş üstüne kadar Yoganın her grupla çalışıldığı bir mekandır. Zayıflamak, meditasyon yapmak, nefes teknikleri uygulamak isteyenlere de ayrıca dersler vardır. Bu merkezde tüm dünyadan gelen insanlarla birlikte Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf’ın derslerine de katılmak mümkün. Bu eşsiz Yoga mekanı, dünyanın en büyük merkezi olmanın dışında huzur, neşe, coşku, sağlık, bilgi ile de dolu bir yerdir.

Türkiye’de bir ilk

Spor Bakanlığı tarafından 'yoga bir spor dalı'  olarak onaylandı.
Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, Yoganın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor olarak kabul edildiğini bildirdi. Ayrıca Manaf, böylece doğru eğitimler verilecek, Yoga uygulamaları kontrol altına alınacak, Türk insanı ve dünyadaki herkes Yogaya spor olarak kavuşabilecek değerlendirmesinde bulundu.

Yoga artık bir devlet kurumunun bünyesine dahil edilmiştir ve Yoga antrenörlük belgesi artık sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecektir. Bu süreç tüm Yoga camiasında bilinmesine rağmen hala birçok "Yoga merkezi" büyük ücretler karşılığında eğitmenlik sertifika programları düzenlemeye devam etmektedirler.

Diğer yandan bir kısım Yoga uygulayıcısı Yoganın bir “Hinduizm kültürü” olduğunu savunmakta, Yoganın spor olarak tanınmasına tamamen karşı çıkmakta ve “Yoga spor değildir” demektedirler. Yoganın bir Hinduizm kültürü olarak kabul edilmesi ve bu şekilde yayılmasına çalışılması Yoga adı altında Hinduizm misyonerliği yapıldığını apaçık göstermektedir.

Oysa gerçek Yoga Hinduizm'den, Budizm'den çok daha eskidir ve evrensel bir spordur. Yoganın genel sporlardan farkı, hem bedensel hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal gelişime, tekamüle imkan sağlamasıdır. Gerçek Yoga anne karnında başlanabilen, tüm yaşam sürecinde, her sağlık durumunda uygulanabilen, yaşam kalitesini, sevincini artıran bir spor dalıdır.

Gerçek Yoga

Vücut, Zihin ve Ruhun Mükemmel uyumunu sağlar. Bedenin Matematiği & Kullanım Kılavuzudur, Sağlıklı Yaşam Sanatıdır, spor dalıdır, insan sağlığına çok boyutlu pozitif etkileri vardır.

 

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler