YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkçılara iyi haber
Mahkemeden sağlık çalışanlarına iyi haber. Mahkeme, radyoloji çalışanlarını haftalık 35 saat çalıştıran idarenin işlemini durdurdu.
Sağlıkçılara iyi haber
02 Kasım 2011 / 18:33 Güncelleme: 02 Kasım 2011 / 18:41

Hatay İdare Mahkemesi, bir radyoloji çalışanının, haftalık mesai saatinin 35'ten 25'e indirilmesi talebinin ''zımnen reddinin iptali'' için açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Antakya Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan Sağlık-Sen üyesi Mevlüt Kiren, haftalık mesai saatinin 35'ten tekrar 25'e indirilmesi yönünde yaptığı başvurunun ''zımnen reddedildiği'' gerekçesiyle, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Hatay İdare Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kararda, haftalık çalışma süresini 25 saatten 35 saate çıkaran 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun idareye doğrudan 35 saat çalıştırma hakkı vermediği, çalışılacak sürenin radyasyon dozu limitlerine göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Tam Gün Yasası'nın 9. maddesinde 35 saat olarak belirtilen sürenin, haftalık azami çalışmanın ne kadar olacağını gösterdiği ifade edilen kararda, maddenin ikinci tümcesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte radyasyon dozu limitlerinin çalışılacak sürenin belirlenmesinde ayrıca dikkate alınacağının bildirildiğine dikkat çekildi. Kararda, çıkarılacak yönetmelikte kaydedilen doz limitlerinin aşılması durumunda haftalık çalışma süresinin 35 saatin altına düşebileceğinin anlaşıldığı anlatıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

''Tam Gün Yasası'nın 9. maddesinde azami olarak öngörülen haftalık 35 saat çalışma süresinin doğrudan uygulamaya konulduğu, maddenin 2. tümcesinde yer alan radyasyon dozu limitlerinin çalışılacak sürenin belirlenmesinde ayrıca dikkate alınacağı hükmünün göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmaktadır. Yasa maddesinin 2. tümcesinde yer alan hüküm dikkate alınmayarak, doğrudan genel bir yazı ile azami çalışma süresi olarak belirlenen haftalık 35 saate göre çalışma saatlerinin uygulamaya konulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Kararda, ''hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verildiği'' belirtildi.

Mahkeme kararını değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, radyoloji birimlerindeki haftalık 35 saat mesai uygulamasıyla çalışanların radyasyona maruz kalma sürelerinin arttığını savunarak, düzenli ve sağlıklı ölçümlerin yapılamadığı ortamlarda uzun süreli çalışmaların radyoloji personelinin hayatını tehdit ettiğini kaydetti. AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler