YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkçılara iyi haber
Sağlıkçılara iyi haber
07 Haziran 2012 17:16
Sağlık Bakanlığı, toplu sözleşme görüşmeleri sonunda sağlık çalışanlarının ek ödeme ve mali haklarına yönelik getirilen düzenlemelere ilişkin çalışma yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2012-2013 dönemini kapsayan kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda sağlık personelinin de önemli kazanımları olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bir çalışma yapıldığının duyurulduğu açıklamada, çalışmayla sağlık çalışanlarının ek ödeme ve mali haklarına yönelik getirilen önemli düzenlemeler, özet halinde sunuldu.

Çalışmaya göre, yemek yardımı 1 Temmuz 2012'den geçerli olmak üzere sözleşmeli personel de diğer memurlar gibi Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yararlanacak.

Buna göre sözleşmeli personel de yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek yiyebilecek. Bu düzenlemeyle sözleşmeli personele aylık yaklaşık 80 lira katkı sağlandı.

112 acilde şoförlük de yapan acil teknisyenlerine ilave performans puanı 1 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri ve sağlık memuru olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecek. Bu düzenlemenin personele aylık getirisi yaklaşık 50 lira olacak.


-Üniversiteye bitirene 180 TL ödenecek-


Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personeli sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak düzenlemeyle lise mezunu iken 4 yıllık yükseköğrenim tamamlayan sözleşmeli personelin ücretinde 180 lira civarında artış sağlanacak.


-Tabip dışı personelin ek ödemeleri-


Tabip dışı personelin ek ödemeleri 1 Haziran'dan itibaren aylıklarla birlikte ödenecek. Uygulamayla her ay maaş ödemesi ile denge tazminatı tutarı peşin olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılacak.

Yıllık izin, rapor gibi nedenlerle döner sermaye gelirine herhangi bir katkıda bulunmasa bile, anılan personele bu tutar peşin olarak verilmeye devam edilecek.

Böylece anılan personelin eline her ayın 15'inde maaş ile denge tazminatı tutar garanti olarak geçecek. Ödenen bu tutar, takip eden ayda ödenecek performans ek ödemesi tutarından düşülecek ve kalan kısım personele performans ek ödemesi olarak ödenecek.

Mayıs ayı ek ödemesi ile birlikte hekim dışı personel Haziran ayında en az 2,5 aylık sabit ek ödeme alacak. Örneğin 10. derece hemşire, ebe veya sağlık memurunun Haziran ayı içerisinde çalışmış olduğu dönem olan 1-31 Mayıs için en az 584 lira, 1 Haziran-14 Haziran dönemi için 272 lira, 15-Haziran-14 Temmuz dönemi için ise 584 lira olmak üzere asgari bin 440 lira ek ödeme yapılacak. Bunun dışında Mayıs ayına ait varsa performans ödemesi ayrıca ödenecek. Bu uygulama üniversiteler ve adli tıp kurumu için de geçerli olacak.

112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödeme tavanı, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 150'den yüzde 200'e çıkarıldı. Bu tavan artışıyla bir hemşirenin veya sağlık memurunun ortalama net ek ödemesi 250 lira civarında artacak. Nöbet ücretleri dini bayram günleri için yüzde 20 artırımlı ödenecek.


-Garanti ek ödeme miktarı yükseltildi-


Toplu sözleşmeye göre, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin garanti ek ödeme miktarı da yükseltildi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, 4. derece pratisyen tabiplerin garanti ek ödemesi 400 lira dolayında, diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 lira civarında artacak.

Vekalet eden personelin ek ödeme matrahı da yükseltildi. Uygulamayla örnek olarak bir sağlık memurunun şube müdürlüğüne vekalet etmesi durumunda ortalama net 350 lira, il sağlık müdür yardımcılığına vekalet etmesi halinde 400 lira dolayında ek ödemesi artacak.

Vergi yükünden dolayı yıllık geliri emsali personelden düşük gerçekleşen personele fark ödemesi yapılacak.

Düzenlemeyle ayrıca mali sorumluluk zammı almayan aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ödenecek.

Uygulamayla memur, hemşire, ebe, sağlık memuru gibi kadrolarda bulunan personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken, uygulamayla aylık net 12 lira civarında tazminat alabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nda sosyolog olarak görev yapanların maaşları 300 lira civarında artırılırken, devlet tarafından okutulan veya burs verilen çocuklar için 15 Temmuz 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aile yardımı ödeneği verilecek.

Toplu sözleşmeden kaynaklanan 5,5 aylık maaş farkı ile geç ödeme farkı ödemesi yapılacak. Buna göre 4. derecedeki bir uzman hekim gecikme zammı dahil 420 lira, 4. derece bir pratisyen hekim 370 lira ve 8. derece bir hemşire, ebe veya sağlık memuru 240 lira civarında fark alacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarına da fark ödemesi yapılacak. Ayrıca varsa nöbet ücret farkları da ödenecek.

Emekli olanlara ödenen tazminatı 1 Temmuz'dan itibaren 100 lira artırılacak.

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve mali haklarıyla ilgili yayımlanan genelgeye Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor. AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler