YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
13 Ağustos 2010 10:15
Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarla ilgili yeniy yönetmelik 26 Eylül'den itibaren yürürlükte olacak şekilde Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Biyogüvenlik Kanunu'na dayanarak çıkartılan, gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ve GDO'lu ürünler ile ilgili başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme, denetim ve kontrolüne yönelik yeni yönetmelik, 26 Eylül'den itibaren yürürlükte olacak şekilde Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen GDO'lar ve GDO'lu ürünlerden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla, bu ürünlerle ilgili başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, işleme, ihracat, etiketleme, izleme, piyasaya sürme, denetim ve kontrol mekanizmalarını düzenliyor.

Yönetmelik ayrıca, GDO'lar ile ilgili araştırma, geliştirme ve deneysel amaçlarla yapılacak faaliyetlerin, harici çevre ile temasını önleyecek şekilde, kontrollü şartlar altında, sınırlandırılmış belirli bir alanda denemelerinin yapılmasına ilişkin esasları belirliyor. GDO'lar ve GDO ürünleri ile ilgili araştırma, geliştirme, başvuru, değerlendirme, karar, ithalat, ihracat, işleme, etiketleme, piyasaya sürme, izleme, denetim, kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine dair usul ve esasları içeriyor.

Yeni yönetmelik ile Biyogüvenlik Kanunu'nun yasalaşmasından önce, Gıda Kanunu'na dayanılarak bakanlık tarafından geçen yıl Eylül ayında çıkarılan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ''Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik'' yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa atıf yapılan hükümler için bu kanun yürürlüğe girinceye kadar, ''Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'' ile ''Yem Kanunu'' hükümleri uygulanacak.
AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler