YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kurul, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek
Kurul, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek
Kurul, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek
01 Mayıs 2008 / 18:20 Güncelleme: 00 0000 / 00:00


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, radyasyon kaynaklarıyla çalışan sağlık personelinin haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu.SES, Türk Sağlık-Sen ve ilgili örgütler, ''Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik''in bazı maddeleriyle Sağlık Bakanlığının, görevleri sırasında tıbbi radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarılmasını öngören genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmışlardı.


Danıştay 12. ve 5. Dairelerinin oluşturduğu ortak kurul, ''Sağlık Bakanlığının savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar'' düzenlemelerin yürütmesini durdurmuştu. Sağlık Bakanlığının savunmasının gelmesinin ardından dosyayı yeniden inceleyen ortak kurul, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.


Bunun üzerine, davacı sendikalar karara itiraz etmişti.


Türk Sağlık-Sen'in başvurusunu bugün karara bağlayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi yönünden yerinde buldu.


Türk Sağlık-Sen yetkilileri, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararından sonra Sağlık Bakanlığı'nın radyoloji çalışanlarının haftalık mesai saatlerinin tekrar 25 saate indirilmesi yönünde düzenleme yapması gerektiğini belirtti.


Ortak kurul, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek.

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler