YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Krem parasını devlet ödeyecek
Krem parasını devlet ödeyecek
25 Kasım 2010 13:16
Çocuk yaşta ortaya çıkan ve deri kanseri gelişme riski taşıyan hastaların güneş kremini devlet ödeyecek.

Çocuk yaşlarda ortaya çıkan, güneşin vücuttaki tahribatını onarabilecek mekanizmaya sahip olmadıkları için deri kanseri gelişme riski taşıyan hastaların güneş kremini devlet ödeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ''kseroderma pigmentosum'' diye bilinen deri kanserine yol açan genetik hastalığa sahip, güneşin deride oluşturduğu hasarları tamir mekanizmasından yoksun kişilerin güneş kremleri bundan böyle devlet tarafından karşılanacak.

Düzenleme çerçevesinde, güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 TL'yi geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenecek.

Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilecek.

Reçete edilecek güneş kremleri, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, en az 30 koruma faktörlü, çinko oksit veya titanyum dioksit ile kombine filtre içeren özellikte olacak.

Lenfoma tedavisinde kullanılan ''Rituksimab''ın reçetelenmesinde ise bundan sonra tedavi protokolü aranmayacak.

Bu ilaç, tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecek.

Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde ''Montelukast'' ve antihistaminik kombinasyonlarının reçetelenmesine de kolaylık getirildi.

Bu ilaçlar artık kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilecek.

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR

SUT'ta yapılan düzenlemeyle hasta katılım payından muaf ilaçların yer aldığı listede de güncelleme yapıldı.

Buna göre, metabolizma, vücudun birçok bölgesini etkileyebilen konnektif doku ile cilt hastalıkları, hareket ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklar, alt çenenin küçük olması, damaktaki çatlaklar, dilin ağzın arkasına gitme eğilimiyle kendi gösteren ''Pierre Robin Sendromu'' tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla oral ve enteral beslenme ürünlerinde de artık hasta katılım payı alınmayacak.

Türk Eczacıları Birliği tarafından yurt dışından getirilen ve bedeli SGK tarafından ödenen ilaçların listesine de yeni eklemeler yapıldı.

SEVKLİ HASTALARIN YOL GİDERLERİ

SUT'taki değişiklikle sevkli hastalara ödenen yol giderinin karşılanması konusunda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenecek.

Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'de (ÜTHT) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın, 0-25 km arası mesafeler için 0,4, 26-50 km arası mesafeler için 0,5, 51-75 km arası mesafeler için 0,7, 76-100 km arası mesafeler için 0,8 katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden ödenecek.

Ayrıca 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT'de yer alan ücret tarifesi esas alınarak karşılanacak.

Ücret tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacak. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı kurum tarafından duyurulacak.

Bu düzenleme, 15 Aralıkta yürürlüğe girecek.
AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler