YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İşte uçuğun doğal ilacı
İşte uçuğun doğal ilacı
13 Eylül 2013 11:55
Ha­va de­ği­şim­le­ri ken­di­ni yo­ğun ola­rak his­set­ti­ri­yor.

Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bu de­ği­şim­den na­si­bi­ni alı­yor. Nez­le, grip ve il­ti­ha­bi du­rum­lar or­ta­lar­da kol ge­zi­yor. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi dü­şün­ce de uçuk dev­re­ye gi­ri­yor. Prof. Dr. Er­dem Ye­şi­la­da uçu­ğun ve il­ti­ha­bi du­rum­la­rın kur­ta­rı­cı­sı­nın me­li­sa bit­ki­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Me­li­sa yap­rak­la­rı­nın çe­şit­li araş­tır­ma grup­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da vi­rüs­ler üze­rin­de et­ki­si­nin ka­nıt­lan­mış ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Prof. Ye­şi­la­da, “Me­li­sa­dan el­de edi­len uçu­cu ya­ğın an­ti­vi­ral et­ki­si vardır. Ağız ve bo­ğaz­da gö­rü­len il­ti­hap­la­rın te­da­vi­sin­de me­li­sa bit­ki­sin­den fay­da­lan­mak ge­re­ki­r” de­di.

 

BUGÜN GAZETESİ

SARIMSAM MUCİZESİ
 // UÇUKZEDE
Onu bunu bilmem, sarımsak uçuğun kökünü kurutup, diğer yerlerde çıkmasını engelliyor. Kendi üzerimde test edip onayladım. Geçen yıl ağız kenarı ve dudaklarımda birkaç tane uçuk bana ''cee e!'' etmişti. Ben de aldım sarımsağı, bu haylaz uçuklara sürdüm. İki gün sonra kabuklanıp, 3 gün sonra döküldüler. Bu sefer de ben, kabuklara ''cee e!'' dedim. Yiyiyorsa o uçuklar bir daha gelsin bakalım....
13 Eylül 2013 Cuma 12:45
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler