YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
En fazla memnuniyet sağlıkta...
En fazla memnuniyet sağlıkta...
10 Mart 2012 13:25
En fazla memnuniyet sağlık hizmetlerinde

 Türkiye'de sağlık hizmetlerinden memnuniyet 8 yılda 36,4 puan arttı. Sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı 2003 yılında yüzde 39,5 iken, geçen yıl yüzde 75,9'a ulaştı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, sağlık hizmetlerinden ''orta'' düzeyde memnun olanların oranı 2003 yılında yüzde 39,3 iken, 2011 yılında yüzde 12'ye geriledi. Söz konusu hizmetlerden ''memnun olmayanlar''ın oranı ise bu dönemde yüzde 21,2'den yüzde 12,2'ye düştü.

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet 2006 ve 2008 yıllarındaki küçük gerilemelere rağmen sürekli artış gösterdi.

Aynı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 40,2'den yüzde 61,6'ya ulaştı. SGK hizmetlerinden memnun olmayanların oranı ise yüzde 24,6'dan yüzde 6,8'e geriledi.

Asayiş hizmetlerinden memnuniyet bu dönemde 21,5 puanlık artışla, yüzde 57,9'dan yüzde 79,4'e çıktı.

Söz konusu dönemde vatandaşların adli hizmetlerden memnuniyeti ise azaldı. 2003 yılında her yüz bireyden 45,7'si adli hizmetlerden memnun olduğunu belirtirken, 2011 yılına gelindiğinde bu oran 6,8 puanlık gerilemeyle yüzde 38,9'a indi. 


-Eğitim ve bilgi edinme hizmetleri-


Vatandaşların eğitim hizmetleri ve kamu hizmetleriyle ilgili bilgi edinme işlemlerinden memnuniyetleri ise 2004 yılından itibaren ölçülmeye başlandı.

2004 yılında yüzde 48,7 olarak hesaplanan eğitim hizmetlerinden memnuniyet, geçen yıl yüzde 64,2'ye çıktı. Eğitim hizmetlerinden orta derecede memnun olanların oranı yüzde 25,1'den 19,2'ye, memnun olmayanların oranı ise yüzde 26,2'den yüzde 16,6'ya geriledi.

Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi edinme işlemlerinden memnuniyet ise 2004-2011 döneminde yüzde 37,3'ten yüzde 47,4'e yükseldi.


-Ulaştırma hizmetleri-


TÜİK, vatandaşların ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetini ise ilk kez 2011 yılında değerlendirildi.

Buna göre, bireylerin yüzde 71,8'i ulaştırma hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken, orta düzeyde memnun olanların oranı yüzde 10,6, bu hizmetlerden memnun olmayanların oranı ise yüzde 11,9 oldu.

TÜİK, memnuniyeti; ''ihtiyaçların ve isteklerin karşılanmasından doğan tatmin duygusu'' olarak tanımlıyor.


-Tablo-


YILLAR                              2003    2004   2005    2006   2007   2008   2009    2010    2011 

                                    -----   -----  -----   -----  -----  -----  ------  -----   -----                                       

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri

   -Memnun                          40,2    52,5   61,6    63,8   73,8   71,5   59,5(*) 60,8(*) 61,6      

   -Orta                            35,2    20,6   16,9    17,0   13,7   15,5   13,4(*) 11,6(*) 11,6

   -Memnun değil                    24,6    22,6   15,1    14,4    8,1    9,4   11,1(*)  8,6(*)  6,8


Sağlık hizmetleri

   -Memnun                          39,5    46,9   55,3    52,3   66,5   63,4   65,1    73,0    75,9

   -Orta                            39,3    19,9   19,1    18,0   15,3   16,7   15,7    13,8    12,0

   -Memnun değil                    21,2    33,2   25,6    29,7   18,3   19,9   19,3    13,1    12,2


Eğitim hizmetleri

   -Memnun                           -      48,7   52,4    55,1   59,9   56,9   58,1    61,5    64,2

   -Orta                             -      25,1   23,7    21,5   20,2   19,8   22,3    19,8    19,2

   -Memnun değil                     -      26,2   23,8    23,4   20,0   23,3   19,7    18,7    16,6


Adli Hizmetler                  

   -Memnun                          45,7    44,7   38,9    45,2   48,8   45,3   38,7    37,2    38,9

   -Orta                            36,7    15,2   13,1    13,5   11,0   12,8    9,4     8,7     8,2

   -Memnun değil                    17,5    13,1   13,0    11,1    9,6   10,8   10,2     9,6     9,6


Asayiş hizmetleri

   -Memnun                          57,9    71,0   69,2    70,7   77,6   75,9   77,1    78,0    79,4

   -Orta                            29,6    15,4   15,0    14,8   12,5   12,9   12,3    12,9    11,6

   -Memnun değil                    12,6    13,5   15,7    14,5    9,9   11,2   10,6     9,2     9,0


Kamu hiz. ilg. bilgi edinme işl.

   -Memnun                           -      37,3   36,3    45,2   50,0   47,3   39,7    45,9    47,4

   -Orta                             -      19,9   16,1    17,5   13,5   14,5   12,7    12,0    11,9

   -Memnun değil                     -      18,5   17,7    16,9   12,5   15,3   10,9     8,7     7,9


Ulaştırma hizmetleri

   -Memnun                           -       -      -       -      -      -      -       -      71,8

   -Orta                             -       -      -       -      -      -      -       -      10,6

   -Memnun değil                     -       -      -       -      -      -      -       -      11,9


(*) 2009 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yararlananlara sorulan bu soru, 2009 yılından itibaren bütün bireylere soruldu. 2009-2010 yılı verileri, karşılaştırılabilirliği sağlaması açısından önceki yıllara göre revize edildi.

Not: Toplamda yüzde 100'e ulaşmayan kategorilerde ''fikri olmayanlar'' seçeneği dahil edilmemiştir. (AA)
 

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler