YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doktorlara iyi haber
Doktorlara iyi haber
30 Temmuz 2010 17:29
Sağlık Bakanlığı personelinin ek ödemelerinde artış yapıldı.

Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde toplum sağlığı merkezlerinde görevli tabipler, eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlarla yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısı, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanları ve devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde artış yapıldı.

''Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeliyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personeline de döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Personelin ek ödemesi ''mesai içi'' ve ''mesai dışı'' çalışma olarak ayrı ayrı tanımlanacak. 

Hizmet içi eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilen personel ek ödeme bakımından kayba uğramayacak.

Toplum Sağlığı Merkezlerinden 4. ve 5. bölgede görev yapan personele ek puan verilecek. 

Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan tabipler, eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlarla yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısı, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanları ve devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde artış yapılacak. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, baştabip yardımcıları için görev dağılımına yer verilen yönetmelik değişikliğiyle farklı görevlere farklı ek ödeme katsayıları getirilecek.

Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, uzman diş tabipleri, pratisyen tabip ve diş tabiplerine herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ay yapılacak olan ödemeleri de düzenleyen yönetmelik değişikliğine göre, doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde görevlendirilen personel ek ödeme bakımından herhangi bir kayba uğramayacak.  AA

gerisi boş
 // vatandaş
aslında tüm özel ve tüzel hastane vs yerlerde dr dan başka görev yapanları işten atacan belki o zaman dr un aldığı maaş yeter.mesela bir dr a 50000 ytl maaş verecen....
12 Ağustos 2010 21:37
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler