YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık harekete geçti
Sağlık Bakanlığı, Danıştay'ın kamuda görevli hekimlerin özel muayenehane açabilecekleri yönündeki kararıyla ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusu yapacaklarını bildirdi.
Bakanlık harekete geçti
07 Nisan 2011 / 15:57 Güncelleme: 07 Nisan 2011 / 16:01

Sağlık Bakanlığı, Danıştay Beşinci Daire'nin kararına göre, kamuda görevli hekimlerin muayenehane işletebileceklerini, ancak özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarını belirterek, kararın muayenehane işletilebileceğine ilişkin kısmına karşı, Bakanlıkça Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusu yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan 2011 tarihinde Danıştay Beşinci Dairesi'nin basına yansıyan kararı üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Danıştay Beşinci Dairesi, Bakanlığımızın 16 Temmuz 2010 tarihli 'Tam Gün Kanunu'na İlişkin Basın Açıklaması' hakkında verdiği karar ile kamuda görevli hekimlerin muayenehane işletebileceklerine, ancak özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına hükmetmiştir.

Bilindiği üzere, Beşinci Daire'nin daha önce bu konuda verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı Bakanlığımızın yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca kabul edilmiş ve kamuda görevli hekimlerin, özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışamayacaklarına karar verilmişti.

Danıştay Beşinci Daire'nin bu yeni kararına göre, kamuda görevli hekimler muayenehane işletebilecekler, ancak özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklardır. Kararın muayenehane işletilebileceğine ilişkin kısmına karşı, Bakanlığımızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusu yapılacaktır.

Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak İdari Dava Daire Kurulu'nca temyiz başvurumuz hakkında verilecek karara kadar, Beşinci Daire kararına göre uygulama yapılacaktır.''


AA

SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler