YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Geçici işçi 75 yaşında emekli olabilecek
Geçici işçi 75 yaşında emekli olabilecek
Geçici işçi 75 yaşında emekli olabilecek
08 Mart 2008 / 17:13 Güncelleme: 09 Mart 2008 / 00:00

Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan’ın hazırlayıp sunduğu Gündem Ankara programında TBMM’de görüşülen “Sosyal Güvenlik Yasası” değerlendirildi. Programa Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul katıldı.


 


Gündem Ankara’da konuklar şu değerlendirmelerde bulundular.


 


MEVCUT YASADAN KİMSE MEMNUN DEĞİL  • Hükümet niçin yasayı değiştirmek istiyor?


Salim USLU: Mevcut yasaya baktığımızda sadece hükümet değil, işveren ve çalışanın da memnun olmadığını görüyoruz. Hükümet gelir-gider açıklarından dolayı; işverenler sistemin pahalı olmasından ve çalışanlar ise yeterli sağlık güvencesi sağlamamasından dolayı yasadan şikayetçiler.


 


1946 yılında kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) günümüze kadar 200 defa değişikliğe uğradı. Bütün bu değişikliklere rağmen sağlık sistemi yerine oturmadı. Çalışanların özlük haklarının kısıtlanmasından elde edilen tasarruflarla sistemin verdiği açıklar kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum çözümden ziyade sorunu daha da için çıkılmaz bir hale getiriyor.


 


YASA İLAÇ ŞİRKETLERİNİ DAHA DA ZENGİNLEŞTİRECEK  • Yasa kimin işine yarayacak?

 


Hakkı TOMBUL: Sağlık sektöründe giderlerden ilaç ve teknoloji tekelleri aslan payını alıyorlar. Bundan ötürü toplumun genelini kapsayacak sağlıklı yaşam standardına ulaşılamıyor. Çalışanlar sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyorlar. Koruyucu sağlık sistemi uygulanmalı. Böylece birçok hastalık önceden tedbir alınıp önlenerek masrafların azaltılabilecek. Ama bu sistem, ilaç ve teknoloji tekeller için karlı bir uygulama olmadığından istenmiyor.


 


MİLLETVEKİLLERİ SİGORTA PRİMİ ÖDEMEYECEK  • Yasa neleri değiştirecek?

TOMBUL: Değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:


BİR, Emeklilik yaşı 65 olacak.


İKİ, Sigorta pirim ödeme günü 9 bin olacak.


ÜÇ, Pirim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmayacak. Borcu  olmayanlar ise hizmetten yararlanmak için katkı payı ödeyecek.


DÖRT, Ödediğiniz pirimin oranına göre sağlık paketi alabileceksiniz. Paket kapsamına girmeyen hastalıkların masraflarını ise ya cebinizden ödeyeceksiniz ya da ikinci bir sağlık paket alacaksınız.


BEŞ, Sigortalı hastalardan, özel sağlık kuruluşları masrafların %20’sini nakit isteyebilecek.


ALTI, Sigortalı çalışan rahatsızlığından ötürü rapor aldığında daha önce yevmiyesinin 3/2’sini sigortadan alabiliyorken yeni düzenleme ile bu oran 5/2’ye düşürülecek.


YEDİ, 18-45 yaş aralığındaki çalışanlar diş protezi katkısı alamayacak. 45 yaş üstü ise sadece yarısını alabilecek.


SEKİZ, Bütün çalışanlar sağlık sigorta pirimi ödemekle mükellefken, milletvekilleri bundan muaf tutulacak.


 


GEÇİCİ İŞÇİLER 75 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK  • İşçiler, kamu çalışanlardan daha çok mu kaybedecek?

TOMBUL: 70 milyonun tamamı hak kaybına uğrayacak. Kamu çalışanların kaybı işçilere kıyasla daha az olacak. Bir işçi, 9 bin gün pirim ödemesini zamanında tamamlayamazsa 65 değil 68 yaşında emekli olabilecek. Geçici işçiler ise bu pirim süresini ancak 75 yaşına kadar doldurabilecek. Ayrıca ödedikleri pirimin karşılığında sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamıyorlar. Bunlardan dolayı işçiler artık pirim ödemiyorlar. Bunun yerine pirim karşılığını işverenden nakit almayı tercih ediyorlar.


 


SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ALANI GENİŞLETİLMELİ  • Kayıt dışı çalışanlar nasıl sisteme dahil edilebilirler?

TOMBUL:  Bunun için şunlar yapılabilir:


BİR, Herkesten gelirine göre vergi alınmalı.


İKİ, Sendikal örgütlenme alanı genişletilebildiği ölçüde çalışanlar sisteme dahil olurlar. Çünkü sendikalı bir işçi kayıt dışı çalışamaz.


ÜÇ, Haksız rekabetin önü alınmalı. İşverenler rekabetti lehlerine çevirmek için kayıt dışı işçi çalıştırmayı daha çok tercih ediyorlar.


 


KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN NEDENLERİ ORTADAN KALDIRILMALI


 


USLU: Sayın Tombul’un önerilerine şunları ilave etmek istiyorum:


BİR, Kayıt dışı çalışmanın nedenleri ortadan kaldırılmalı.


İKİ, Devletin denetim zaafını düzeltmek için mevcut 600 müfettiş sayısını iş kurumlarının oranına göre arttırmalı.


ÜÇ, Kurumlar arasındaki yetki sorunu çözülerek koordinasyon sağlanmalı.


DÖRT, Sosyal bir model oluşturulmalı.


BEŞ, Toplu sözleşme ile haksız rekabeti, fakirliği ve kayıt dışı çalışma önlenmeli.


ALTI, Para ve mal hareketlerini aynı anda takip edebilecek mekanizmalar oluşturularak bu hareketler kayıt altına alınmalı.


YEDİ, Çalışanın kanuni olarak belirlenen süreden fazla mesai yapması engellenmeli.  Böylece daha fazla çalışanın istihdam edilmesi sağlanacak. Bu da ödenecek pirim sayısını arttırarak sağlık gider açıklarının kapatılmasını kolaylaştıracak.


 


70 MİLYON BU YASAYA KARŞI ÇIKMALI
    • Yasa bu haliyle geçerse tutumunuz ne olacak?

USLU: Sendikalar arası dayanışmadan yanayız. Siyasi odaklara rant sağlayacak tutumlardan kaçınmalıyız. Ortak görüş ve çözümlerden yana bu yasaya karşı tutumumuz belirleyeceğiz.


 


TOMBUL: “Uyarı iş bırakma” eylemleri ve mitingler yapacağız. Bu yasa sadece sendikaları değil, 70 milyonun tamamını ilgilendiriyor. Türkiye olarak hepimiz omuz omuza bu yasaya karşı çıkmazsak sonuç alamayız.


 


Hazırlayanın Notu: Türkiye, Amerika’daki sağlık sistemini örnek alarak yasa değişikliği yapmak istiyor. Oscar Ödüllü Michael Moore’un Amerikan sağlık sistemini eleştirel bir şekilde ele aldığı belgeseli “Sicko” (Hasta) sinemalarda gösterime başladı. Bu çarpıcı belgeseli izlediğinizde nelerle karşılaşacağımızı daha somut müşahede edebileceksiniz.


 


Hazırlayan: Mehmet Toprak

MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler