YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Yayın'dan açıklama
Doğan Yayın'dan açıklama
03 Kasım 2009 10:18
Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) özel durum açıklaması yayımladı...

Doğan Yayın Holding A.Ş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 13 Ekim 2009 tarihli kararlarını, bugün itibariyle şirket bünyesinde faaliyet gösteren yayıncı kuruluşlara tebliğ ettiğinin öğrenildiğini bildirdi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, RTÜK'ün, RTÜK'ten daha önce lisans izni almış bulunan kuruluşlara, ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirmeleri için, 29'uncu maddenin (j) bendi gereğince 3 ay süre verilmesine ve aksi halde yayın izinlerinin iptal edileceğinin bildirilmesine, RTÜK'e lisans ve izin için müracaat etmiş, ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşlara ise ortaklık yapılarını 3984 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirerek RTÜK'e yeniden müracaat etmelerini, aksi halde taleplerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olamayacağının bildirilmesine karar verdiğinin belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 29'uncu maddesinde yer alan hususlara ilişkin bilgi verilerek, şöyle denildi:

''Bu çerçevede; yayın iznine sahip tüm TV ve Radyo Şirketlerimizin ortaklık yapıları yasaya ve mevzuata uygundur. Hiçbir TV ve Radyo Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde 25'inden fazlası yabancı kişi veya kurumların elinde bulunmamaktadır. Diğer yandan yayın kuruluşlarının ortaklık yapıları evvelce RTÜK'e bildirilmiş ve onayları alınmıştır. Geçmişte onaylanan ortaklık yapılarının, aynen korunmasına rağmen, bugün Kanuna aykırı olarak nitelendirilmesinin gerekçesi anlaşılamamaktadır.

Bir 'holding' şirketi yapısında olan Doğan TV Holding A.Ş'nin faaliyet konusu ise görsel ve işitsel medyada faaliyet gösteren ve içerik sağlayan şirketlere, sadece iştirak etmektir. Doğan TV Holding A.Ş'nin veya benzeri holding yapısındaki diğer şirketlerin yayıncılık faaliyeti ve lisansı bulunmadığı gibi, yayıncı kütüğüne de kayıtlı değildirler. RTÜK'ün yayıncı kütüğüne kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında karar alma yetkisini Kanunun hangi maddesine dayandırdığı da ayrı bir tartışma konusudur.

RTÜK'ün anılan kararı ile ilgili olarak öncelikle Grubumuz bünyesinde değerlendirme yapılacak ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır.''

MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler