YENİ HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Yayın Holding A.Ş'ye büyük şok!
Doğan Yayın Holding A.Ş'ye büyük şok!
Doğan Yayın Holding A.Ş'ye büyük şok!
25 Aralık 2008 / 21:38 Güncelleme: 00 0000 / 00:00

Doğan'ın ödemediği 15,7 milyon YTL'lik vergi borcu; 19,4 milyon gecikme zammı ve 40 bin YTL'de 'vergi ziyaı' ile tebliğ edildi.


Doğan Yayın Holding A.Ş, toplam 15 milyon 731 bin 189 YTL tutarında ''vergi aslı'' ödemesi ile 19 milyon 451 bin 322 YTL tutarında ''vergi ziyaı'' ve 40 bin YTL tutarında özel usulsüzlük cezaları içeren vergi/ceza ihbarnamelerinin şirkete tebliğ edildiğini duyurdu.


Doğan Yayın Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, 1 Nisan 2002/31 Mart 2003 hesap dönemine ilişkin olarak, Halkalı Vergi Dairesi tarafından gönderilen 19 Aralık 2008 tarihli ''vergi inceleme raporları'' dayanak gösterilerek toplam 15 milyon 731 bin 189 YTL tutarında ''vergi aslı'' ödemesi ile 19 milyon 451 bin 322 YTL tutarında ''vergi ziyaı'' ve 40 bin YTL tutarında özel usülsüzlük cezaları içeren vergi/ceza ihbarnamelerinin dün şirkete tebliğ edildiği belirtildi.


Açıklamada, vergi inceleme raporlarında özetle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 10. maddesinin, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (KVK) doğrudan atıf yaptığı, iştirak hissesi satışında KDV istisnasının uygulanmasının mezkur madde hükümlerine göre uygulanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla hisse senedi ile temsil edilmesine rağmen KDV kanunu uygulamasında iştirak hissesi olarak değerlendirilmesi gereken ve 5422 sayılı KVK'nın geçici 28. maddesi ile KDV Kanununun geçici 10. maddesinde yer alan istisna şartlarını taşımayan iştirak hisselerinin satışında (İMKB ve SPK'ya şirket tarafından bildirilen 25 Şubat 2003 tarihli İMKB özel durum açıklaması) KDV hesaplanması gerektiğinin yer aldığı hatırlatıldı.


İDDİALAR


Raporlarda ayrıca, iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin (kur farkı ve faiz giderlerinin) gider yazılamayacağının, iddia edildiği savunularak, şöyle denildi:


''İlk iddia (hisse senedi ile temsil edilmesine rağmen, hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği) ile ilgili olarak talep edilen vergi aslı 10.655.172 YTL ve vergi ziyaı cezası da 10.655.172 YTL olmak uzere toplam 21.310.344 YTL.


İkinci iddia (iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin, kur farkı ve faiz giderleri, gider yazılamayacağı) ile ilgili olarak talep edilen vergı aslı 4.960.177 YTL ve vergı ziyaı cezası da 4.960.177 YTL olmak üzere toplam 9.920.354 YTL''dır. Yukarıdaki iki iddiaya bağlı olarak kurumlar geçici vergi hesaplaması ile ilgili olarak da 3.720.133 YTL tutarında vergi ziyaı cezası hesaplanmıştır. Dolayısı ile sadece söz konusu iki iddia ile ilgili olarak talep edilen toplam tutar 34.950.831 YTL olmaktadır.''


Bu iddialara karşı görüşe de yer verilen açıklamada, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanmasında, genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla ilk kez karşı karşıya kalındığı vurgulandı.


''MALİYE BAKANLIĞININ BİRDEN FAZLA MÜKTEZASI VAR''


Vergi inceleme raporundaki iddia kabul gördüğü takdirde, son beş yılda iştirak hissesini satmış bir çok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyaı cezası hesaplanmasının gündeme geleceğine işaret edilen açıklamada, iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılması konusunda Maliye Bakanlığının birden fazla muktezası bulunduğuna dikkat çekildi.


Açıklamada şu görüşler yer aldı:
''Görüldüğü üzere, söz konusu vergi inceleme raporlarında yer alan iddialar, başta hisseleri İMKB'de işlem gören şirketler olmak üzere, yüzlerce şirketin ve onlarca holdingin son beş yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hisse alım ve satım işlemlerinin akibetini yakından ilgilendirmektedir. Vergi inceleme raporlarındaki iddiaların kabul görmesi halinde, bu kapsamdaki şirketlerin milyarlarca YTL mali yükümlülük altına girmesi kaçınılmazdır.


Vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan şirketimiz uygulamalarının, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığının tebliğ, sirküler ve müktezalarına uygun olduğu düşünülmekte olup, düzenlenen vergi inceleme raporlarında yer alan iddialara karşı her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.'' AA

MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler